Podnik a podnikání – otázka z ekonomie a práva

 

Otázka: Podnik a podnikání

Předmět: Právo / Ekonomie

Přidal(a): Andy

 

 

 

Podnik a podnikání

-soustavná činnost, která je provozována samostatně, vlastním jménem na vlastní účet za účelem dosažení zisku = V>N

 

Zákony, které upravují podnikání

-živnostenský zákoník

-obchodní zákoník

-občanský zákoník

-zákoník práce

-daňové zákony

-zákon o ochraně spotřebitele

-zákon o správě daní a poplatků

 

Kdo v ČR může podnikat

1.FO(podnikatel)

2PO(podnik)

3.Stát(prostřednictvím svých orgánů může zakládat podniky)

 

Přehled právních forem podnikání v ČR

FO

1)Živnostníci(upraveno živnostenským zákonem)

2)Ostatní podnikatelé(lékaři, daňový poradce, auditoři)upraveno zvlástním předpisem

3)Zaměstnanci(zákoník práce

 

PO

1)Obchodní společnosti

-akciová společnost (obchodní zákoník)

-veřejná obchodní společnosti

-komanditní společnost

-společnost s ručením omezeným

2)Družstva(zemědělské, výrobní, spotřební, bytové, stavební)(upraveno obch.zákoníkem

3)Státní podniky(lesy, s.p.ČR, česká pošta, s.p.ČR,původní Labe, s.p.ČR, řízení letového provozu, s.p.ČR)

4)Ostatní organizace

a)organizace zřizované státem, krajem, obcí

b)příspěvkové organizace

c)občanská sdružení

d)obecně prospěšné společnosti

e)nadace

f)církve

 

Další formy podnikání

1.Tiché společenství(smlouva o)

forma podnikání mezi tichým společníkem a podnikatelem

-tichý společník se zavazuje-poskytovat podnikateli určitý vklady

-timto vkladem se podílí na podnikání

-nepodílí se na rozhodování

-za svůj vklad získá předem dohodnutý podíl na čistém zisku

Podnikatel se zavazuje k vyplácení určité části čistého zisku

 

2.Smlouva o sdružení

-upravena občanským zákoníkem

-uzavírá ji několik osob, které společně podnikají

př.autodopravce-opravář aut

za závazky ručí společně a nerozdílně

 

3.Holdingová společnost

-spojení obchodních společností(nejčastěji a.s,s.r.o, ve formě mateřské společnosti a dceřinné společnosti)

-mateřská má rozhodující vliv a řídí strategii dceřinných společností

-všechny tyto obchodní společnosti, které tvoří HOLDING jsou právně samostatné

př.STAVBY ČR holdiny, a.s.

K holding, s.r.o.

 

4.Mezinárodní kapitálové podnikání

-spolupráce dvou a více nezávislých podniků

-spojení majetku, značky a znalosti

např.v elektrotechnice(PC,mobilní telefony)

 

5.,,Frančising“

-podstatou je kolektivní či individuální podnikání

-na základě smlouvy, kde velká známá a zavedená společnost poskytují souhlas individuálnímu podnikateli či obchodní společnosti:-aby podnikal pod jeho jménem

-aby využíval jeho značku, jeho

vybavení, technologické postupy,

úpravu provozoven

-musí podnikat podle stanovených

podmínek

-musí odvádět stanovené procento z

čistého zisku

př.-sítě rychlého občerstvení

-oděvní podnikání

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!