Podnik, podnikání a podnikatelské subjekty

 

Otázka: Podnik, podnikání a podnikatelské subjekty

Předmět: Ekonomie podnikání

Přidal(a): Tereza Knéblová

 

PODNIKÁNÍ = Soustavná činnost, která je provozována samostatně, vlastním jménem na vlastní účet, jejímž účelem je dosažení zisku, za podmínek daných zákonem.

NA VLASTNÍ OČI = Podnikatel hradí veškeré náklady, které mu podnikání vynáší (elektřina, mzdové náklady, vytápění, materiál, auta, apod.)

 

PODNIKAT MŮŽE:

 • FYZICKÁ OSOBA – Občané (Pekařství Verona)
 • PRÁVNÍCKÁ OSOBA – Organizace, podniky (ŠKODA)
 • STÁT (České dráhy, Česká pošta)
 • FYZICKÁ OSOBA
 • Musí se zapsat do ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU à Žádost o povolení živnosti „RESGISTRAČNÍ FORMULÁŘ“
 • Je potřeba se přihlásit k placení daní à FÚ à Výpis z ŽR à Zápis do ŽR
 • Přihlášení k SP na OSSZ
 • Přihlášení k placení ZP
 • ŽIVNOSTENSKÁ REJSTŘÍK = Seznam všech živností v daném regionu, vedení na ŽÚ ( př. Magistrát)
 • Hlásí se: Vznik, pozastavení a ukončení živnosti
 • PRÁVNICKÁ OSOBA
 • Musí uzavřít „SPOLEČENSKOU SMLOUVU“ à Zakládá společnost (s.r.o.)
 • Musí vyplnit registrační formulář à Žádost o povolení živnosti à Zápis do Živnostenského rejstříku à Povolení podnikání (Výpis z ŽR) à Zápis do OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU + Registrace k placení daní (FÚ) à Přihlášení k ZP a SP
 • OBCHODNÍ REJSTŘÍK = Veřejný seznam PO a některých FO vedených soudem (Krajské soudy)

 

ZÁKONY UPRAVUJÍCÍ PODNIKÁNÍ

 • OBČANSKÝ ZÁKONÍIK = Komplexně a systematicky upravuje hmotné soukromé právo, jeho nejdůležitější partie, zejména občanské právo, a například obchodní právo či rodinné právo.
 • ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON = Zákon, který v ČR upravuje podmínky živnostenského podnikání
 • ZÁKONÍK PRÁCE = Zákoník upravující převážnou část českého individuálního pracovního práva
 • ZÁKON O ÚČETNICTVÍ

 

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

PODNIK = Samostatně uspořádaný celek lidí a majetku, který vystupuje pod svým jménem a m á právní subjektivitu (svá práva a povinnosti).

 

DĚLENÍ SUBJEKTŮ

 • PODLE ZAMĚŘENÍ A ZPŮSOBU HOSPODAŘENÍ
 1. ZISKOVÉ à Ziskové organizace (Podniky), jejichž hlavním cílem je dosažení zisku (ŠKODA)
 2. NEZISKOVÉ à Hlavním cílem není dosažení zisku, ale zlepšení podmínek pro obyvatelstvo (Školy, nemocnice)
 3. STÁTNÍ
 4. PŘÍSPĚVKOVÉ à Zakládány v oblasti kultury, mají své příjmy, které nestačí k hrazení výdajů (Vzniklý schodek je hrazen příspěvkem ze státního rozpočtu)
 5. ROZPOČTOVÉ (ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU) à Nezískávají žádné příjmy, a pokud ano, odvádí je do státního rozpočtu (Ministerstva, policie). Výdaje hrazeny ze státního rozpočtu
 6. NESTÁTNÍ à Nadace, občanské sdružení, příjmem jsou sponzorské dary a fondy

 

 • PODLE FOREM VLASTNICTVÍ
 1. STÁTNÍ
 2. PŘÍSPĚVKOVÉ – Neziskové à Škola
 3. NEZISKOVÉ – Rozpočtové à Policie
 4. STÁTNÍ PODNIKY – Ziskové à Vlastníkem je stát (ČSA, ČD, ČP)
 5. SOUKROMÉ
 6. INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL – Živnostník, FO (Pekařství Verona)
 7. OBCHODNÍ SPOLEČNOST – a.s. (ŠKODA auto, Fortuna, ČEZ)
 8. DRUŽSTVA – Stavební bytové družstvo. Jednota, zemědělská družstva
 9. OSTATNÍ

 

 • PODLE VELIKOSTI
 1. MALÉ PODNIKY – Do 25 zaměstnanců
 2. STŘEDNÍ PODNIKY – Do 500 zaměstnanců (OS)
 3. VELKÉ PODNIKY – Nad 500 zaměstnanců (ŠKODA)

 

 • PODLE PŘEDMĚTŮ ČINNOSTI
 1. ZEMĚDELSKÉ – Družstva
 2. PRŮMYSLOVÉ – ŠKODA
 3. OBCHODNÍ – Albert
 4. SLUŽBY – O2

 

ŽIVNOSTI

Živnost je provozována pod vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za podmínek ustanovených zákonem

Živnost NENÍ povolání soukromých lékařů, advokátů, právníků (Nepodnikají podle živnostenského zákona, ale podle zvláštních předpisů)

 

ŽIVNOSTI PODLE ZŮSOBU OHLÁŠENÍ

 • OHLAŠOVACÍ à Stačí ohlášení na ŽÚ a splnění předepsaných podmínek (Všeobecné+ Zvláštní)
 1. VOLNÉ à Snadno se zakládají – Stačí splnit všeobecné podmínky (Maloobchody)
 2. ŘEMESLNÉ à Musí splnit i zvláštní podmínky (Odborná způsobilost) – Truhlář, kosmetička
 3. VÁZANÉà Musí se splnit i zvláštní podmínky, nutnost práce v oboru + výuční list – Autoškola, Vedení účetnictví

 

 • KONCESOVANÉ à Provozovány na základě KONCESE (= Povolení k činnosti, povolují ministerstva)
  • Musí se splnit všeobecné a zvláštní podmínky
  • Doprava, směnárny, ohrožení života, zdraví a majetku, lékárny
  • Účinnější než ohlašovací podmínky
  • Výpis z ŽR

 

PODMÍNKY

 • VŠEOBECNÉ
 1. PLNOLETOST
 2. SVÉPRÁVNOST
 3. BEZÚHONNOST (Bez zápisu v trestním rejstříku- Výpis z TR)

 

 • ZVLÁŠTNÍ
 1. VZDĚLÁNÍ
 2. PRAXE

Jestliže budu provozovat živnost ohlašovací volnou, stačí základní podmínky, pro ostatní, jsou potřeba i zvláštní.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!