Podnikání a podnikání podle živnostenského zákona

 

   Otázka: Podnikání a podnikání podle živnostenského zákona

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): student 12

 

 

Podnikání

 • Je soustavná činnost prováděná podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
 • V současnosti se řadí zákonem o obchodních korporacích.
 • Podnikat lze jako právnická i fyzická osoba.
 • Lze si samostatně určit právní formu podnikání nebo mohou podnikat jako živnostník.
 • Samostatně si volím cenu za své služby nebo prodej výrobků.
 • Sám si určuji, v jakém oboru budu podnikat, zda budu vyrábět výrobky nebo poskytovat služby.
 • Podnikatel je povinen platit zálohy na zdravotní a sociální.
 • Účast na nemocenském pojištění je dobrovolná.

 

Podnikání fyzických osob:

 • Podnikatel podniká na základě živnostenského listu, kde jsou vyjmenovány živnosti a odborné požadavky na jejich provozování.

 

Podnikání právnických osob:

 • Při založení firmy musí být notářem sepsána společenská smlouva.
 • Obchodní spol. Podnikají taká na základě živnostenského listu
 • Vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku a končí dnem výmazu z obchod. rejstříku.

 

Obchodní rejstřík:

 • Je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích, jako je např. firma, sídlo, předmět podnikání nebo společníci. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj výpisky

 

Podnikání podle živnostenského zákona

Živnost:

 • Je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Pravidla provozování živnosti upravuje živnostenský zákon.
 • Fyzická nebo právnická osoba, která chce živnost provozovat, musí získat živnostenské oprávnění.
 • Všeobecné podmínky pro získání živnosti jsou:
  • a) věk 18, svéprávnost
  • b) bezúhonnost (čistý trest. Rejstřík)
  • c) poplatek 1000 Kč

 

Povinnosti podnikatele po založení živnosti:

 • 1) Nahlásit se na finanční úřad (do 30 dnů od založení živnosti)
 • 2) Nahlásit se na okresní správu sociálního zabezpečení (do 8 dnů)
 • 3) Nahlásit se na pobočku zdravotní pojišťovny (do 8 dnů)

 

Druhy živností:

1) Ohlašovací:

 •  vznikají na základě ohlášení
 • dělí se na:
  • a) volné živnosti: – Pro její provozování nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou způsobilost. (v současnosti je jich 80)
  • b) řemeslné živnosti: – Podmínkou je výuční list, maturita nebo diplom v obchodu nebo praxe.
  • c) vázané živnosti: – Pro její provozování je podmínkou prokázání odborné způsobilosti.

2) Koncesové:

 • Pro jejich provozování je nutno získání koncese.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!