Podnikání fyzických osob – ekonomie

 

   Otázka: Ekonomický systém společnosti

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Verun

 

 

 

 

PODNIKÁNÍ – je činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet za účelem zisku, podnikatel podstupuje podnikatelské riziko – neúspěch

 

FYZICKÁ OSOBA – vzniká dnem zápisu do živnostenského rejstříku, je zapsána pod svým

jménem, právní subjektivita je získána dnem zápisu

 

DRUHY PODNIKÁNÍ FO (živností)

1) OHLAŠOVACÍ  – a) Volné – není požadována odborná způsobilost, stačí splnit všeobecné

podmínky, seznam živností poskytuje živnostenský úřad, příloha č. 4

b) Řemeslné –  Vyžadují všeobecné a zvláštní podmínky, jsou v příloze

č. 1 živnostenského zákona (truhlář, kovář, kadeřník,…)

c) Vázané – na vyšší vzdělání, všeobecné a zvláštní podmínky, praxe,

příloha č. 2 (vedení účetnictví, provozování autoškoly…)

2) KONCESOVANÉ – všeobecné a zvláštní podmínky, příloha č. 3, nemusí být povolena ani

při splnění všech podmínek (taxi, provoz. střelnic, pohřební služby..)

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA – obchodní zákoník, občanský zákoník a živnostenský zákoník

 

PODMÍNKY ZALOŽENÍ ŽIVNOST

a)      VŠEOBECNÉ – věk 18 let, svéprávnost, bezúhonnost (čistý trestní rejstřík)

b)      ZVLÁŠTNÍ – odborná, jiná způsobilost – dokládá se vzděláním, praxí,

 

Žadatel navštíví živnostenský úřad, předloží OP a doklady – výpis z rejstříku, 1000,- …. Pokud jsem splnili podmínky, jsem zapsáni do živnostenského rejstříku, dostaneme jméno, IČO, musíme se ještě registrovat  na finančním úřadě, správy sociálního zabezpečení, u zdravotní pojišťovny = centrální registrační místa

 

ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTI

1)      Z hlediska předmětu podnikání – a) obchodní – koupě a prodej zboží, hostinská a

ubytovací, cestovní kanceláře…

b) výrobní – výrobce je oprávněn výrobky prodávat

a opravovat, může také provádět

montáže a seřizování výrobků

c) poskytující služby – opravy a úpravy věcí,

přeprava osob a zboží…

2)      Podle forem živnostenského oprávnění – ohlašovací a koncesované

 

ZÁNIK ŽIVNOSTI – dobrovolné, rozhodnutí živnostenského úřadu nebo soudu, smrtí

podnikatele, uplynutím doby, na kterou bylo vydáno živnostenské

oprávnění

 

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

1)      NÁPAD – odvíjí se od vlastních dovedností, nebo navazuje na nějakou činnost z okolí

2)      PRŮZKUM TRHU – ověření, jestli náš nápad by mohl být uplatněn

3)      PLÁN REALIZACE – přesný rozsah činnosti, zvolíme si typ podnikání,

4)      ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET – počítáme náklady, výnosy, zisk,

5)      POSOUZENÍ REÁLNOSTI PROJEKTU – pokud je dostatečná poptávka

6)      ZALOŽENÍ PODNIKU – určitá právní forma, vložení majetku do podniku,

7)      PODNIKATELSKÉ RIZIKO – zahrnuje neúspěch v podnikání a musíme

předpokládat 3x větší měsíční mzdy jako zisk z podnikání

 

Ručí se veškerým majetkem, který máme

 

OBCHODNÍ FIRMA – název, pod kterým je podnik zapsán  v obchodním rejstříku – pod tím to jménem jedná a vystupuje

 

ZDANĚNÍ PŘÍJMU FO

– sazba 15%, zdaňovací období je kalendářní rok, daňové přiznání se podává do 31. 3.

–          příjmy zdaňuje fyzická osoba, pokud:

 

1)   příjmy z podnikání jsou větší jak 15 000,- nebo vykazujeme ztrátu

2)   ostatní příjmy jsou vyšší jak 6000(nájem) + příjmy ze zaměstnání

3)      souběžná zaměstnání – pracujeme u více zaměstnavatelů

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!