Podnikání jako základ tržní ekonomiky

 

   Otázka: Podnikání jako základ tržní ekonomiky

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): nicolamik

 

 

Podnikání jako základ tržní ekonomiky

Podnikatelský záměr

 1. Nápad
  • vlastní
  • odvozený
 1. Průzkum – ověříme, zda bude zájem
 2. Plán realizace
 3. Zakladatelský rozpočet
 4. Posouzení reálnosti
 5. Založení podniku

 

Podnikání

 • Činnost prováděna podnikatelem
 • Činnost musí splňovat:
  • Soustavnost
  • Samostatnost
  • Výkon vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost
  • Výkon na vlastní účet a za účelem dosažení zisku

 

 • Podnikat mohou:
  • Fyzické osoby (konkrétní lidi)
  • Právnická osoba (společnost několika lidí, kteří jsou oprávněni vstupovat do právních vztahů)
  • Stát (prostřednictvím svých orgánů zakládá právnické osoby)

 

Podnikatel= vymezuje obchodní zákoník

 • Může být FO:
  • Osoba zapsaná v obchodním rejstříku
  • Podniká na základě živnostenského oprávnění
  • Podniká podle zvláštních předpisů
  • Provozuje zemědělskou činnost

 

 • Může být PO:
  • Obchodní společnosti
  • Veřejná obchodní společnost
  • Komanditní společnost
  • Společnost s ručením omezeným
  • Akciová společnost
  • Družstva a státní podniky

 

Živnostenský rejstřík

 • Seznam živností v daném regionu a vede ho městský  živnostenský úřad

 

Obchodní rejstřík

 • Seznam všech PO, vede ho rejstříkový soud v místě krajského soudu

 

Firma=název podniku

 • Podnik zapsaný v OR (jeho název je obchodní firma,
  např. SIEMENS ČR, a. s.)
 • Podnik nezapsaný v OR (jméno a příjmení, např. Jan Novák)

 

Živnost

 • Termín upravuje zákon v živnostenském podnikání
 • Podmínky vzniku obecné:
  • Plnoletost (18 let)
  • Způsobilost k právním úkonům
  • Trestní bezúhonnost (výpisem z trestního rejstříku)
 • Podmínky vzniku zvláštní:
  • Je to odborná nebo jiná* způsobilost, doložit předepsané vzdělání nebo praxi
   *jiná= vyjadřuje se orgán spravující oblast předmětu žádané koncese
 • Koncesní listina-živnostenský úřad nerozhoduje sám, ale předává k posouzení věcně příslušnému orgánu
  • bývá povolena pro určité území nebo určitou dobu
  • je jich omezený počet
 • Musí splňovat podmínky, pokud nemohou zaměstnat odpovědného zástupce
 • Provozovna- název firmy, provozní doba

 

Druhy živností

 • Ohlašovací
  • Řemeslné- podmínkou je výuční list a určitá délka praxe
  • Vázané – výuční list, maturita, VŠ diplom, praxe, splnění určité podmínky
  • Volné – předpokládá se splnění všeobecných podmínek (např. obchodní zástupce)

 

 • Koncesované
  • Koncesní listina
  • Odborná a zvláštní způsobilost
  • Výroba zbraní, směnárenská činnost, taxi služba, pohřební služba, ostraha majetku, cestovní kancelář, oceňování majetku
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy