Podnikání – otázka z ekonomie a podnikání

 

Otázka: Podnikání

Předmět: Ekonomie, Podnikání

Přidal(a): drazde

 

 

 

Podnikání je soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem, vlastním jménem, na vlastní účet za účelem dosažení zisku.

Podnikatel je:

a) Fyzická osoba – jednotlivec, 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný-živnostník

b) Právnická osoba – skupiny lidí považované podle zákona za samostatné právnické subjekty, které mohou nabývat práv a povinností.

Cílem podnikání je dosažení zisku. Smyslem podnikání je uspokojování potřeb pomocí statků.

 

Charakteristické znaky podnikatele:

 • Právní subjekt – má právo zavazovat se a nabývat majetek, nebo práva, vystupuje pod obchodním jménem
 • Vymezuje si předmět podnikání – obsah a rozsah podnikatelské činnosti, k níž je podnikatel oprávněn, předmět podnikání lze zužovat, nebo rozšiřovat změnou registrace u živnostenského, nebo v obchodním rejstříku
 • Hospodaří s majetkem – má ve vlastnictví majetek, se kterým nakládá
 • Podniká na vlastní účet a vede účetnictví či daňovou evidenci – podniká s vlastními penězi
 • Nese podnikatelské riziko – rizika neúspěchu podnikání

 

Podnikání u fo vzniká zápisem do živnostenského rejstříku. Je to seznam, který vede živnostenská správa a živnostenské úřady. Je to přehled živností, obsahuje evidenci šech živnostenských listů a koncesních listin.

Podnikání u po – zapisují se do obchodního rejstříku

FO nebo PO vedou jednu z možností:

 • Účetnictví – vedou všechny právnické osoby a fo, u kterých byl roční obrat vyšší než stanovený limit.
 • Daňová evidence – všechny fo, které nevedou účetnictví
 • Záznamová povinnost – vedou fo, které nemají zaměstnance a rozhodli se pro tuto formu

 

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání je soustavná činnost provozovaná živnostníkem samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet, za účelem dosažení zisku.

Živnost je jakákoliv podnikatelská činnost pokud není zákonem zakázána, nebo vyloučena ze žinost. podnikání.

Vyloučené činnosti jsou ty, které monopolně provozuje stát, nebo jejich provádění určil určeným právnickým osobám. Živnost prokážu výpisem z živnost. rejstříku (živnost ohlašovací), nebo rozhodnutím o udělení koncese (koncesované živnosti)

 

Živnostenský zákoník má 4 přílohy – o živnosti volné, vázané, řemeslné a koncesované – pokud nevíme podmínky k přihlášení k živnosti, nahlédneme sem. Pokud chceme založit živnost, musíme vyplnit jednotný registrační formulář.

Podmínky pro provozování živnosti:

 1. Všeobecné – plnoletost, bezúhonnost, svéprávnost
 2. Zvláštní podmínky :
  1. Vzdělání → Odborná způsobilost
  2. Praxe
  3. Jiná způsobilost – důvěryhodnost, spolehlivost

 

Druhy živností:

 • Ohlašovací živností:
  • živnosti volné
  • živnosti vázané
  • živnosti řemeslné
 • Živnosti koncesované

 

Živnosti ohlašovací – Pro jejich zřízení je potřeba podat žádost u živnostenského úřadu. V případě potřeby doplnit výpisem z trestního rejstříku a doklady o dosažení vzdělání, praxi, absolvovaných kurzech apod. Pokud úředník přijme žádost jako úplnou a dostačující, můžete začít podnikání tímto dnem (do 14 dnů si můžeme vyzvednout živnost. list)

 

Živnosti volné

Stačí dodržet základní podmínky pro provozování, není požadována praxe ani vzdělání

Příklady: hospodářství, zemědělství, oprava obuvi, výroba proutěných výrobků,…

 

Živnosti vázané – Pro provozování činnosti jsou potřeba všeobecné podmínky + zvláštní podmínky (vzdělání, praxe)

Příklady: vedení účetnictví, výroba a zpracování paliv, autoškola, drezura zvířat (cirkus),…

 

Živnosti řemeslné – všeobecné podmínky + zvláštní podmínky:

-dokončené středoškolské vzdělání v této oblasti + praxe

-vyučení+praxe

-6 let praxe v oboru

 

Živnosti koncesované – žadatel podá žádost o koncesy a doloží ji výpisem z trestního rejstříku, doklady o vzdělání, praxi, kurzech, jinou způsobilost apod. Zaplatí poplatek a podnikat zatím nesmí! Živnost. úřad pošle jeho žádost přislušnému orgánu státní správy. Vyjádří se do jednoho měsíce a pošle zpět živnost. úřadu. Poté živ. úřad vydá žadateli koncesní listinu, která nabývá právní moci 15 dnů ode dne vystavení. Od toho dne smí žadatel začít podnikat.

 

Obchodní společnosti

Právnické osoby jejichž forma je definována v obch. zákoně, jsou zřizovány za účelem zisku.

 1. Osobní společnosti
 • Veřejná obchodní společnost
 • Komanditní společnost

 

 1. Kapitálové společnosti
 • Akciová společnost
 • Společnost s ručením omezeným

 

Dělení podniků:

a) podle velikosti:

 • Malé (do 50)
 • Střední (do 500)
 • Velké (nad 500)

 

b) podle výkonů:

 • Vyrábí zboží
 • Vyrábí služby

 

c) podle vlastnictví:

 • Státní
 • Soukromé
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!