Podnikání OSVČ – otázka z ekonomie

 

Otázka: Podnikání OSVČ

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Marek

 

 

Charakteristika

 • Podnikání je nepřetržitá, cílevědomá činnost, kterou provozují fyzické nebo právnické osoby pod vlastním (obchodním) jménem, na vlastní riziko, za účelem zisku.

 

Zákonná úprava

Fyzické osoby

 • podnikají na základě živnostenského oprávnění (Výpis ze Živnostenského rejstříku), koncesní listiny nebo zvláštních předpisů (lékaři, právníci, notáři,…). Podnikání FO upravuje Zákon o živnostenském podnikání.

Právnické osoby

 • jakožto uměle vytvořené organizace na základě smlouvy několika FO, podnikají na základě zapsání PO v obchodním rejstříku. Podnikání PO a vztahy mezi obchodními partnery řídí Obchodní zákoník.

 

Předpoklady pro úspěšné podnikání

 • Znalost a respektování zákonů a administrativy dané země.
 • Dobrý podnikatelský záměr, přinášející produkt s přidanou hodnotou, produkt, který na trhu chybí a pokrývá bílé místo trhu, produkt, který je svými užitnými či estetickými vlastnostmi lepší než produkt konkurence.
 • Znalosti, schopnosti a vlastnosti osoby podnikatele – systematičnost, důslednost, píle, pracovitost, vytrvalost, kreativita…
 •  Schopnost nést riziko (ručení majetkem, ztráta, nejistota zisku,…), zvládat krizové situace.
 • Znalost místního trhu a konkurence.
 • Firemní image – logo, grafika, přístup k zákazníkovi, kvalitní reklamy, které osloví – znalost značky…

 

 Cíle podnikání 

 • Trvalé a dlouhodobé dosahování zisku při udržení kvality služeb / výrobků.
 • Uspokojení potřeb zákazníka.
 • Zdokonalování stávajících služeb / výrobků a hledání nových příležitostí pro generování zisku.
 • Dobré jméno podnikatele / společnosti mezi obchodními partnery, zákazníky a veřejností.
 • Udržování dobrých vztahů se zaměstnanci, dobrá sociální politika ve vztahu k zaměstnancům.

 

Rizika podnikání 

Finanční rizika

 • propad do ztráty (nezájem trhu o produkty, stlačení ceny pod výrobní náklady,…), nejistý stálý plat v dostatečné výši, nesolventnost (nemožnost zaplatit dodavatelům za zboží, vyplatit platy zaměstnancům,…), neochota odběratelů platit.

 Právní rizika

 • neseme plnou zodpovědnost za naše produkty či služby (případné odškodnění pro poškozené zákazníky) a naše zaměstnance (nutnost vyplatit odškodnění při pracovním úrazu apod.).

Trestněprávní rizika

 • v případě poškození životního prostředí, narušení volného obchodování (kartelová dohoda) nám může příslušný úřad uložit pokutu či trest.

 

Osobní rizika

 • v případě nemoci je ohrožena stabilita podniku, v případě nutnosti musíme pracovat přesčas, přecenění vlastních schopností…

 

Vznik + registrace + zákon o živnostenském podnikání

 • Živnost vzniká dnem ohlášení.
 • Společnost (PO), založena na základě společenské smlouvy, vzniká zápisem do Obchodního rejstříku.
 • Založení živnosti, popř. společnosti, vztahy mezi obchodními partnery apod. upravuje Obchodní zákoník, případně Zákon o živnostenském podnikání.

 

Živnosti ohlašovací – dělí se na řemeslné, vázané a volné

1) Volné živnosti

 • stačí ohlásit na příslušném úřadě.+ splnění všeobecných obdržíme Výpis z Živnostenského rejstříku, který nás opravňuje k podnikání.

2)  živností řemeslných

 • je třeba výuční list a zákonem daná praxe v oboru (instalatéři, zedníci,…).

3) Živnosti vázané

 • je možno provozovat při dokázání dostatečného vzdělání a praxe (autoškola, prodej jedů,…).

 

Na živnosti koncesované se vztahují zvláštní podmínky a je nutný souhlas příslušných úřadů. Místo ŽL se uděluje Koncesní listina. (doprava, soukromý detektiv,…)

 

Podmínky k registraci

 • Věk 18 let
 • Způsobilost k právním zákonům (platný občanský průkaz)
 • Bezúhonnost – doklad z rejstříku trestu, bez družnost ke státním org
 • Od roku 2014 může podnikat i osoba 16 let

 

Právní formy podnikání v ČR 

 • Živnostenské podnikání (OSVČ) – zákon o Živnostenském podnikání
 • Obchodní společnosti – Obchodní zákoník

 

S. R. O

A. S

V. O. S – Veřejná obchodní společnost

K. S –  komanditní společnost

Družstva – Obchodní zákoník

Státní podniky (s. p.) – Zákon o státním podnikání

Osoby podnikající podle zvláštních předpisů – lékaři, právníci, notáři,…

 

Obchodní společnost Zkratka Počet zakladatelů Základní kapitál Způsob ručení Statutární orgány
OSVČ 1 Celým svým (osobním)

majetkem

Společnost s ručeným omezeným s. r. o. 1 – 50 1 Kč Základním kapitálem Jednatelé
 

Akciová společnost

 

a. s.

 

2

 

2 mil. Kč

Majetkem společnosti Představenstvo (zodpovídá akcionářům)
 

Veřejná obchodní společnost

 

v. o. s.

 

2

 

Celým svým (osobním) majetkem Společníci
 

Komanditní společnost

 

k. s.

 

1 komanditista + 1 komplementář

 

5 000 Kč

(u komanditistů)

 

Komplementáři celým svým majetkem,

Komanditisté

do výše vkladu

 

Komplementáři

 

Družstva

 

 

5

2 právnické osoby

 

50 000 Kč

 

Celým svým majetkem

 

Představenstv

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!