Podnikání ve stravování a v hotelnictví, Organizační struktura

 

Otázka: Podnikání ve stravování a v hotelnictví, Organizační struktura

Předmět: Podnikání, Hotelnictví

Přidal(a): Pawel Chramosta

 

Podmínky

Podnikání ve stravování a v hotelnictví má jen několik všeobecných podmínek, mezi které patří Dosažení věku 18 let, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům. Když všechny tyto základní kroky splňujeme, tak nám stačí prokázat odbornou způsobilost, která lze prokázat dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru, O řádném ukončení SŠ s mat, v příslušném oboru a o řádném ukončení VOŠ v oboru. (Jedině se vztahuje výjimka na podávání snídaní v ubytovacích zařízeních do 10 lůžek)

 

Co vše zahrnuje podnikání v hotelnictví a stravování

Společné stravování:

Představuje činnost spojenou s hromadnou výrobou, prodejem a spotřebou pokrmů i nápojů pro velké skupiny obyvatelstva, které je organizováno mimo domácnost. Stravování se uskutečňuje buď za plnou nebo částečnou úhradu v prostorách, které jsou většinou spojeny i s výrobou.

 

Ubytovací a hotelové služby

Ubytovací služby zahrnují poskytování přechodného ubytování mimo domov. S ubytovacími službami souvisí i poskytování stravovacích a dalších služeb, které host potřebuje např. kosmetické služby, praní a žehlení prádla, sportovní a společenské služby a další. Hotelnictví je nedílnou součástí cestovního ruchu, a proto je nazýváno hotelovým průmyslem.

 

Kategorie – rozdělení dle druhu poskytovaných služeb

 • Hotel – Ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s nimi spojené, zařazení max. do 5 tříd.
  • * Tourist
  • ** Standart
  • *** Komfort
  • **** First class
  • ***** Luxus
 • Hotel Garni – Poskytuje ubytování a omezené stravovací služby – většinou jen snídaně, zařazení do 4 třid.
 • Pension – Ubytovací zařízení nejméně s 5 pokoji, s omezeným rozsahem společenských služeb. Člení se do čtyř tříd.
 • Depandance – Vedlejší budova ubytovacího zařízení bez vlastní recepce.
 • Ostatní ubytovací zařízení – ubytovny, koleje, internáty, kempy, skupiny chat nebo bungalovy.

 

Sít podniků restauračního stravování a hotelnictví

Hlavní část

 • Sítí rozumíme soubor zařízení, který slouží veřejnému stravování a ubytování. Tato sít vznikala postupně podle poptávky.
 • Podle místa působnosti rozlišujeme síť jednotek
  • ve městě
  • na venkově
  • v rekreačních oblastech
 • Podle doby provozu rozlišujeme zařízení
  • s celoročním provozem
  • se sezonním provozem

 

Hostinská zařízení se podle funkce, kterou plní člení na

 • zařízení s funkcí stravovací
 • zařízení s funkcí doplňkovou
 • zřízení s funkcí společensky zábavní
 • denní bar
 • grill bar
 • pizzerie
 • snack bar
 • aperitiv bar
 • lobby bar
 • noční bar
 • vinárna
 • kavárna
 • hostinec
 • pivnice
 • výčep piva

 

Organizační struktura hotelů

Organizace hotelů záleží na kategorii a třídě, na kapacitě a umístění ubytovacího zařízení, Provoz hotelu zajišťují tři základní úseky stravovací, ubytovací, technický.

 

Stravovací úsek

Úkolem stravovacího úseku hotelu je zajišťovat a poskytovat stravovací služby především ubytovaným hostům, ale také hostům zvenčí a personálu. V každé hotelu musí být zajištěno celodenní stravování pro ubytované hosty, výjimku tvoří hotel garnýž, kde se většinou zajišťují a podávají jen snídaně.

 

Ubytovací

Se dělí na dvě části

 • Část příjmu, která tvoří recepce
 • Část lůžková Neboli úsek pro hotelové pokoje. V obou úsecích probíhají činnosti, které jsou pro zajištění kapacity a spokojenosti hostů. V hotelu musí být zajištěn třísměnný provoz nebo noční služba

A technická slouží k údržbě hotelů

 

Materiální a finanční podmínky pro podnikání

Hlavní část

 • Každý podnikatelský subjekt potřebuje pro svou podnikatelskou činnost investiční
 • Majetek a oběžný majetek. Investiční majetek tvoří budovy a stavby, stroje, zařízení a dopravní prostředky.
 • Budovy, haly a stavby představují hmotný investiční majetek který je
  • Majetkem podnikatele a pro podnikatelskou činnost a v hotelnictví a restauračním stravování byl vybudován.
  • Majetkem podnikatele, ale pro podnikání a v hotelnictví jej bude třeba rekonstruovat a přestavět.
  • Možné získat pronájem. Při získávání prostor pro podnikání pronájmem od právních subjektů nebo občanů je nutné písemně uzavřít smlouvu o nájmu, která by měla minimálně obsahovat
   • Předmět a účel nájmu
   • vyšší a splatnost nájemného a způsob jeho platby
   • dobu, na kterou se smlouvá uzavírá
  • Možné získat novou výstavbou. Výstavbě nových ubytovacích a gastronomických objektů nebo jejich rekonstrukci a modernizaci musí přecházet marketingová studie poptávky a nabídky.
 • Investiční majetek – do kterého patří například software.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!