Podnikatelský plán – seminární práce

podnikání

 

Otázka: Podnikatelský plán

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): TerezaNie<>seznam.cz

 

 

Podnikatelský plán: 

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 

Zpracovala: Tereza Niedźwiedźová, 3.S

 

Název projektu:

Lanové centrum Matterhorn

Se sídlem:

Lanové centrum Matterhorn

Horní Adršpach 96

549 52, Adršpach

 

Kontaktní údaje:

+420 777 326 354

www.lanacmatterhorn.cz

 

Předmětem podnikatelského záměru je vystavění Lanového centra Matterhorn v blízkosti Adršpašských skal, který před vstupem do skal a poté případným zájmem o horolezecké aktivity na skalách poskytne návštěvníkům základní kurzy lezení na umělé stěně.

Jedná se o zážitkovou pedagogiku, ve které (včetně umělé stěny) bude zahrnuta také aktivita na vysokých lanových překážkách (1,5 metru nad zemí).

Po případný zájem ,, klientů“  budou v Lanovém centru Matterhorn k dispozici instruktoři připraveni  vzít klienta do terénu Adršpašských skal.

 

Součástí Lanového centra Matterhorn bude také vzdělávací středisko pro zájemce o instruktorské certifikáty včetně výukového programu volnočasových aktivit.

 

Údaje o vlastníkovi:

Jméno a příjmení:

Tereza Niedźwiedźová

Datum narození:

31.3.1990

Bydliště:

Rybí 90, 742 65

Vzdělání:                                         

SOŠ obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc; SŠ sociální péče a služeb, Zábřeh na Moravě

Praxe:

2012 – 2013 – výuka programu DDM

2012  -vedení táborů z pozice instruktora

2013instruktor lanových aktivit Bozeňov

 

Lanové centrum Matterhorn bude provozovat Tereza Niedzwiedzová, a to na základě vydaného živnostenského oprávnění. Podnikatelka povede daňovou evidnci.

 

Nabízené služby:

 • Kurzy lezení a lanové aktivity:
 • Základní kurzy výuky lezení na umělé stěně
 • Adrenalinový park vysokých lanových překážek (lanové aktivity)
 • Skalní lezení s instruktorem v Adršpašských skalách a na Křížovém vrchu
 • Provoz her pedagogického zaměření:
 • Iniciativní hry pro rozvoj osobnosti
 • Tábory pro děti zaměřené v období od prepubescence do adolescence zaměřený na rozvoj osobnosti
 • Nabídka instruktorských kurzů
 • Lanových aktivit
 • Skalního lezení
 • Volnočasových aktivit
 • Průvodce lezení ve vysokých horách
 • Nabídka výukových programů
 • Horolezecké metodiky
 • Volnočasových aktivit
 • Zážitkové pedagogiky
 • Meteorologické výuky
 • Kurzy záchrany ve vysokých horách a při skalním lezení

 

Zaměření služeb na cílovou skupinu:

Nabízené služby jsou určené pro turisty, děti se zájmem o táborovou činnost i místní obyvatelé Adršpachu a dále zájemce o certifikované vzdělání.

Velkou cílovou skupinu by mohli tvořit zahraniční turisté, kteří navštěvují tato místa z blízkého Německa, či Polska.  Domníváme se takto, neboť největší zájem o vstup do skal a vstup do muzea, zaměřené na skalní lezení, tvoří právě tito lidé. Dle statistiky z návštěvnosti skalního města (což činí 250 000 turistů ročně) předpokládáme vysoký zájem o tyto aktivity.

 

Rozsah věkové hranice pro samostatný vstup klientů není přesně vymezen, ale na každou atrakci je určen minimální věk, který se řídí řádem podle dosavadních standart určené Lanovým školícím centrem Proud a.s.

Výjimku také tvoří instruktorské kurzy, které je možno získat po uplynutí zletilosti věku 18 let.

 

Grafy a průzkumy trhu

Graf průzkumu trhu (návštěvnost muzea zaměřená na skalní lezení oproti jiným muzeí)

Graf návštěvnosti dle národností

 

Taková cílová skupina, jako je německá národnost, by znamenala pro náš projekt, vyšší cenové relace než v dosavadních lanových centrech vystavěných na území ČR. Z toho vyplývá větší investice, do lepších lanových překážek, které se v ČR zatím nevyskytují.

 

Konkurence

V České Republice se vyskytuje 12 lanových center ve všech krajích kromě Královéhradeckého kraje, který se nyní chystáme obsadit my s naším Lanovým centrem Matterhorn. Výhodou pro nás také je, že skály, které jsou v blízkosti, poutá určitou skupinu lidí se zájmem či fascinací pro horolezectví.

 

Samostatná konkurence ostatních lanových center je taková, že v blízkosti (sousední kraje) lanové centra neprovozují programy zaměřené na táborové aktivity, či certifikované školení.

Co se týče překážek Lanového centra Matterhorn, pro výše uvedené skutečnosti vysoké návštěvnosti německých turistů, chystáme se zde o vystavění lanových překážek, které zatím v ČR nemají zázemí, naopak se těší velké oblibě v zahraničních velkých měst jako je Liverpool, Berlín aj.

 

Vybavení areálu:

 • Překážky budou postaveny firmou Petzl s.r.o. , která zaručuje každoroční revize zdarma. Materiál, který firma započte, zapíše do faktury. Předběžná dohoda o ceně za vystavění překážek včetně použitého materiálu činí: 4 000 000 Kč.
 • Potřebný materiál pro uskutečnění nabízených služeb viz . zde :
Potřebný materiál Charakteristika Počet kusů Zajištění Cena za kus

včetně DPH

lano dynamické 10 nákup 2 000 Kč
lano statické 3 nákup 1 200 Kč
přilba Rock empire

Vel. S

20 sponzorský dar 0 Kč
přilba Rock empire Vel. M 15 Sponzorský dar 0 Kč
Sedací úvazek Rock empire vel. S 20 nákup 1 500 Kč
Sedací úvazek Rock empire vel. M 15 nákup 1 700 Kč
Hrudní úvazek Rock empire

Vel. S

20 nákup 1 500 Kč
Hrudní úvazek Rock empire 15 nákup 1 700 kč
Jistící set Petzl s.r.o. 40 Sponzorský dar 0 Kč
Osmy, kyblíky Petzl s.r.o. 4 Sponzorský dar 0 Kč
Záchranářský set Petzl s.r.o. 3 Sponzorský dar 0 Kč

 

 

Materiál je vypočten pro začínající 1. rok.  Po tomto roce, vypracujeme názorný graf, dle návštěvnosti Lanového centra Matterhorn, a případný materiál se dokoupí.

 

Dodavatelé:

Petzl s.r.o. – dodaný materiál dle potřeby, s firmou jsou sjednané slevy na materiál, obdržení sponzorských darů, také každoroční revize překážek včetně materiálu

Rock empire – dodaný materiál dle potřeby, s firmou jsou sjednané slevy na materiál, obdržení sponzorských darů

 

Personál:

V prvním roce, bude provoz zajištěn spíše brigádníky a zaměstnanci na poloviční úvazek.

Všechen tento personál bude řádně proškolen, a projdou sami certifikovaným programem. Budeme vyhledávat lidi, se širokými zkušenostmi pro outdoorové sporty.

 

Zaměstnanci na poloviční úvazek budou mít na starost údržbu Lanového centra Matterhorn, budou schopni vykonat základní drobné opravy. Zahrnuty budou úkony jako je sekání trávníku, zbavování se plevele,nečistot a tomu podobné činnosti.

Tito zaměstnanci budou placeni časovou hodinovou mzdou v rozsahu 60 Kč.

 

Instruktoři (převážně brigádníci) budou odměněni sazbou 200 Kč paušál/den, dále 20% z každého obslouženého zákazníka. Instruktoři budou provádět práci v počtu dvou či třech, podle počtu zákazníků, či objednaných skupin.

 

Dle náboru dětí na táborovou činnost, se rozhodne, kolik bude potřeba odpovědných pracovníků.

 

Pracovníci, kteří budou potřeba pouze pro školení kurzů, budou vybírání individuálně a to na základě výběrového řízení. Cena se stanoví po té dohodou.

 

Odhadovaný počet zaměstnanců pro 1.rok je 10. (údržbářů 2, instruktorů 8)

 

Swot analýza:

Silné stránky:

 • Lanové centrum jediné v Královéhradeckém kraji
 • Jediné lanové překážky v ČR
 • Aktivní lokalita blízko Adršpašských skal
 • Návštěvnost německých a ostatních zahraničních turistů

 

Slabé stránky:

 • Otevření pouze ve třech ročních období
 • V případě nepříznivého počasí omezený počet návštěvníků, znepřístupnění lanových překážek

 

Příležitosti:

 • Podpora rozvoje trhu práce, po víceletém provozu tohoto centra
 • Rozvoj cestovního ruchu pro místo, ve kterém se Lanové centrum Matterhorn nachází
 • Lanové centrum viditelné ze vstupu do skalního města

 

Hrozby:

 • Sezónnost

 

Finanční plán: přehled příjmů a výdajů:

Hotovost na začátku podnikání
Příjmy 1.     měsíc 2.     měsíc
Dotace 4 500 000 Kč  0 Kč
Granty    500 000 Kč 0 Kč
Vložený kapitál    100 000 Kč 0 Kč
Tržby z prodeje služeb   150 000 Kč 240 000 Kč
Příjmy celkem 5 250 000 Kč 240 000 Kč

 

Výdaje 1.měsíc                    2. měsíc
Převod – výstavba LC M 4 000 000 Kč 0 Kč
Nákup materiálu bez    104 600 Kč 0 Kč
Předpokládaná mzda 160 000 Kč 160 000 Kč
Materiál určený pro kurzy   30 000Kč 0 Kč
Náklady na propagaci     5 000Kč 5 000 Kč
Ostatní výdaje   10 000Kč 10 000Kč
Výdaje celkem 4 309 600 Kč 175 000 Kč

 

Příjmy celkem 5 490 000 Kč
Výdaje celkem 4 134 600 Kč
Čistý zisk 1 355 400 Kč

Pozn. Ceny jsou vypočteny bez DPH

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!