Podnikatelský záměr – cukrárna

 

   Otázka: Podnikatelský záměr – cukrárna

   Předmět: Ekonomie a podnikání

   Přidal(a): Karlitos

 

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Téma: Cukrárna Vranka

Jméno žáka: Karel Vrana

 

Úvod                                                                                                                                               

Téma tohoto podnikatelského pro mě nebylo obtížné zvolit, jelikož jsem již měl určitou představu. Od doby kdy se má sestra vyučila v oboru cukrář, jsem začal uvažovat, že bych si v budoucnu založil vlastní cukrárnu, kde by moje sestra zastupovala práci prodavačky a dále by měla na starost objednávky zboží.

Ještě před definitivním rozhodnutím, zda zvolit tento obor, jsem si pokládal otázku, jestli má vůbec budoucnost. Obecně: lidé mají čím dál tím více práce, méně času a častěji využívají služeb. To se týká i mého oboru.

Nad tím, kde budu svou cukrárnu provozovat jsem dlouho nepřemýšlel. Jako vhodnou lokalitu pro provozování cukrárny jsem si vybral místo nedaleko náměstí ve Valašském Meziříčí. Ve městě žije 22 000 obyvatel, tudíž si myslím že, na toto množství lidí je jedna cukrárna, která se tam nyní nachází nedostačující.

V následujících kapitolách se budu snažit uvést bližší informace o: podniku a jeho založení, finanční strukturu a rozpočet, marketing podniku, průzkum a segmentaci trhu apod.

 

1.Základní údaje o firmě

Název:                                    Karel Vrana

Sídlo:                                      Podlesí 96, Valašské Meziříčí, 75701

Provozovna:                           Králova 1285, Valašské Meziříčí, 75701

Majitel:                                   Karel Vrana, 22. 5. 1993, Podlesí 96, Valašské Meziříčí

předmět podnikání:                Maloobchod

právní forma:                          Živnost volná

datum zahájení podnikání:     1. 1. 2015

kontaktní osoba:                     Karel Vrana

telefon:                                    776 596 997

e-mail, webové stránky:         karlosvrana@centrum.cz, www.vranka.cz

IČO:                                       25462865

DIČ:                                       CZ25462865

bankovní spojení:                   151515155/0300

otevírací doba:                        Po-Pá 8:00 – 18:00,  So 8:00 – 12:00

 

2.Podmínky pro vznik firmy

Předmětem podnikání je dle Živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod. Právní forma podnikání bude živnost volná z důvodu nejjednoduššího způsobu založení. Podmínkou pro tento druh živnosti je pouze dosažení věku 18-ti let, způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost, což dokazuji čistým trestním rejstříkem. U této živnosti není požadována žádná speciální kvalifikace

Pro získání živnostenského oprávnění je nutno nejdříve podat žádost na živnostenský úřad. Zřízení živnosti nás bude stát 1 000 Kč. Spolu s žádostí je potřeba dodat výpis trestního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce. Ten je možno si obstarat na kterékoliv pobočce České pošty nebo na místech Czech pointu. Tento výpis musí být opatřen kolkem v ceně 50 Kč. Dále je nutno požádat místní finanční úřad o vydání potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků. Vystavení potvrzení je zdarma.

V případě, že máme všechny náležitosti k dispozici, jsou odevzdány Živnostenskému úřadu a vše je v souladu s živnostenským zákonem vydá úřad do 15 dní živnostenský list.

 

3.Vklady do firmy, zahajovací rozvaha

Financování nákladů na vybavení společnosti bude učiněno z vlastních zdrojů. Uvěr od banky bude použit na nákup zboží. Z vlastních zdrojů bude poskytnuto 150 000 Kč, které pocházejí z osobních úspor majitele firmy.

Finance z úvěru budou použity na nákup zboží do prodejny pro první měsíc podnikání. Výběr banky byl učiněn na základě několika nabídek od různých finančních úřadů. Hlavním kritériem byla výše úrokové sazby, která byla nabídnuta. Úvěr bude poskytnut bankou ČSOB a.s., pobočka Valašské Meziříčí ve výši 150 000 Kč. Úvěr je sjednán na 3 roky, měsíční splátka činí 4 667 Kč. Sjednaná roční úroková sazba činí 12 %. K poskytnutí úvěru bylo nutno doložit tento podnikatelský plán a poskytnout záruku. Příjemce úvěru byl nucen dát do zástavy svůj vůz Škoda Octavia.

Firma bude používat daňovou evidenci z důvodu větší jednoduchosti. Přechod na účetnictví se bude zvažovat později v případě splnění zákonných povinností. Daňová evidence bude vedena externí účetní firmou z důvodu úspor  nákladů.

 

Zahajovací rozvaha

Aktiva

DHM                                   45 140 Kč

Zásoby                                 150 000 Kč

Peníze a běžný účet          104 860 Kč

Celkem aktiva               300 000 Kč                                         

 

Pasiva                                                        

Vlastní vklad                                               150 000 Kč

Úvěr                                                               150 000 Kč

Celkem pasiva                                        300 000 Kč

 

4.Popis firmy

Společnost se zabývá prodejem cukrářských výrobků. Konkrétně se jedná o  různé druhy zákusků, dortů a cukrovinek. Nabízena je také možnost objednávání výrobků přes internetové stránky. Provozovna bude umístěna ve 2 místnostech bývalého kadeřnictví, ve kterém jsou další menší provozovny. První místnost bude sloužit jako prodejna, druhá jako menší sklad a kuchyňka. V prodejně bude umístěn prodejní pult s kávovarem, chladící vitrína, menší posezení pro zákazníky. Na stěnách za pultem budou připevněny regály pro drobné cukrářské výrobky. Otevírací doba bude pondělí – pátek od 8.00 – 18.00 a v sobotu od 8.00 – 12.00.

 

[Obrázek umístění provozovny]

 

V okolí cukrárny se nachází pár drobných provozoven – samoobsluha s potravinami, kadeřnictví, restaurace, prodejna oblečení pro děti. Hlavním hlediskem pro úspěšný provoz cukrárny je ale přítomnost základní školy, která se nachází naproti  přes silnici, kde denně dochází cca 400 dětí. V blízkosti je rovněž sídliště s několika panelovými domy.

Hlavními zákazníky by měli být především děti přicházející či odcházející ze školy. Dalšími klienty mohou být i lidé, kteří pocházejí z nedalekého sídliště a okolí.

 

4.1 Zakladatelský rozpočer

4.1.1 Rozpočet potřebného kapitálu

 

Rozpočet potřebného kapitálu Náklady
pult s prodejní deskou 5 200 Kč
 malá chladící vitrína 15 000 Kč
 kávovar – Rancilio 13 000 Kč
 Chladící pultová obslužná vitrína 45 140 Kč
 Pokladna 10 000 Kč
 dekorace a ostatní nábytek 20 000 Kč
 nádobí a spol. 6 000 Kč
zřízení živnostenského oprávnění 1 050 Kč
marketing 10 000 Kč
Celkem výdaje na zřízení prodejny 125 390 Kč

Tabulka 2: Rozpočet potřebného kapitálu

 

4.1.2 Rozpočet příjmů a výdajů

Předpokládané měsíční příjmy Tabulka 3
Dorty 5 ks denně 50 000 Kč
Zákusky 5 kg denně 40 000 Kč
Drobné cukrovinky (bonbony, oplatky, čokolády) 10 000 Kč
Káva, čaj, pití 10 000 Kč
Celkem za měsíc 110 000 Kč

Tabulka 3: Předpokládané měsíční příjmy

 

Předpokládané měsíční výdaje
Zaměstnanec (HM) 22 000 Kč
 Sociální a zdravotní pojištění 7 700 Kč
Splátka úvěru na pořízení zboží 5 000 Kč
Provoz a telefon 3 000 Kč
Material + auto 2 500 Kč
Mzda majitel 25 000 Kč
Nájem – 30m2 20 000 Kč
Služby a energie 8 000 Kč
Celkem za měsíc 93 200 Kč

Tabulka 4: Předpokládané měsíční výdaje

 

Předpokládaný měsíční zisk Tabulka 5
Předpokládané měsíční příjmy 110 000 Kč
Předpokládané měsíční výdaje 93 200 Kč
Zisk za měsíc 16 800 Kč

 Tabulka 5: Předpokládaný měsíční zisk

 

4.2 Zaměstnanci ve firmě

Firma bude mít zpočátku jednoho zaměstnance, který se bude starat o prodej. Jako kvalifikace stačí výuční list nejlépe však v oboru cukrář, pro lepší přehled o prodávaném zboží. Na tuto kvalifikaci bude přihlíženo i v případě dalších přijímaných pracovníků pokud se firmě bude dařit. Ti by případně byli hledáni ve spolupráci s úřadem práce.

Zaměstnanec bude přijat na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce. Předpokládaná mzda je 20 000 Kč. Odměny ve výši 5 – 10 % za zvýšené prodeje nad předpokládané tržby nejsou ve mzdě započteny. V seznamu příloh je vzor pracovní smlouvy sepsaný mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 

4.3 Organizační struktura firmy

Ve firmě bude použita lineární struktura firmy. Jelikož firma bude mít z

počátku pouze 1 zaměstnance, tak ten bude přímo podřízen majiteli firmy.

 

Co vložit jako přílohy:

Příloha I: Inventární karta majetku

Příloha II: Mapa provozovny

Příloha III: Žádost o vydání živnostenského listu

Příloha IV: Žádost o výpis z rejstříku trestů

Příloha V: Pracovní smlouva

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!