Podstata fungování tržní ekonomiky

 

   Otázka: Podstata fungování tržní ekonomiky

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Sára Fleišerová

 

 

Tržní hospodářství je charakterizováno tržní ekonomikou státu

 • tržní ekonomika:
  • je založena na neustálém rozvíjení tržních vztahů
  • tržní vztahy jsou vytvářeny směnou

 

ZNAKY TRŽNÍHO HOSPODÁŘŠTÍ

 • Podniky mají právní a ekonomickou samostatnost
 • podnikům nikdo neurčuje, co a jakým způsobem bude vyrábět

 

Podnik hospodaří na svůj účet

 • musí vytvářet zisk

 

Volná tvorba cen

 • nikdo neurčuje podniku, za kolik bude výrobek nebo službu nabízet
 • tvorba cen se uskutečňuje prostřednictvím nabídky a poptávky

 

Konkurenční prostředí

 • podnik se nachází v určitém tržní prostředím, kde na jeho činnost působí konkurenční síly

 

Vlastnictví prostředků k podnikání

 • vlastnictví – státní, družstevní, soukromé (společenské)

 

TRH

 • je místo, kde se setkává nabídka a poptávka a utváří se cena

 

SUBJEKTY TRHU:

domácnosti

 • cíl: zajistit konečnou spotřebu (zajišťují poptávku)

organizace (= podniky, firmy, obchodní společnosti)

 • cíl: výroby a prodej statků a služeb pro uspokojování potřeb obyvatelstva a pro výrobní  spotřebu

stát

 • cíl: svými nástroji ovlivňuje tržní mechanismus a obchodní politiku státu
 • nástroje státu:
 • státní rozpočet
 • daňová soustava (fiskální politika)
 • zákony, předpisy, nařízení

 

ROZDĚLENÍ TRHU

 • trh v tržní ekonomice nemá přesné hranice, přesto je můžeme podle následujících hledisek:

Prostorové hledisko

 • území, kde se směna uskutečňuje:
  • a) místní trh (konkrétní místo)
  • b) národní trh (na území státu)
  • c) mezinárodní trh (pro exportující trh)

 

Hledisko předmětu směny (to znamená, co předmětem směny):

 • a) trh výrobních faktorů: trh práce
 • b) trh kapitálu
 • c) trh výrobní – výrobky určené k dalšímu zpracování
 • d) trh spotřební – výrobky určeny ke konečné spotřebě
 • e) trh obchodní- výrobky určené k prodeji nebo k pronájmu

 

Hledisko počtu (množství prodávaného zboží)

 • a) dílčí trh (určité množství zboží)
 • b) agregátní trh – zajišťuje prodej velkého množství co do sortimentu

 

Hledisko poptávky a nabídky

 • a) nasycený – nabídka je vyšší než poptávka
 • b) nenasycený – poptávka je vyšší než nabídka

 

POPTÁVKA

 • představuje množství zboží, které jsou kupující schopni koupit při určité ceně

 

Faktory působící na poptávku:

 • a) cena – čím bude cena vyšší, tím bude klesat poptávka a naopak
 • b) změna velikosti důchodů – (mzdy, renty, úroky, inflace (znehodnocení měny), nezaměstnanost)
 • c) demografické změny – změna struktury zákazníků (např. ve městě se zruší škola)
 • d) změny v preferencích – působí: zvyky módnost, požadavky, přání, značky
 • e) cena substitů – zboží plně nebo částečně nahraditelné za zboží stejného charakteru, (např. kovové nádobí x plastové v nádobí, houska x rohlík)
 • f) ceny komplementů – zboží, které je součástí jiného zboží (patří k sobě), např. auto a benzín
 • g) konkurence – ovlivňuje do jisté míry tvorbu ceny zboží

 

NABÍDKA

 • představuje množství jednotlivých druhů zboží, které je výrobce nebo prodejce ochoten prodat za určitou cenu

 

Faktory ovlivňující nabídku:

 • a) cena výrobních nákladů = náklady – přímé (mzda, materiál)
  • nepřímé ( režie – telefony, nájemné)
  • odbytové
 • b) cena zdrojů
  • suroviny
  • pohonné hmoty
 • c) změna vnějších podmínek podnikání
  • technologické
  • změny zákonů
  • povětrnostní podmínky (zemědělství)
 • d) velikost poptávky

 

TRŽNÍ MECHANISMUS

 • je vyjádřen působením nabídky a poptávky

 

Podstata tržního mechanismu

1. nabídka je nedostatečná (málo zboží na trhu)

 • vzniká nenasycený trh (poptávka převyšuje nabídku)
 • výrobce nebo obchodníci začínají cenu zvyšovat a rozšiřují prodej
 • tento jev pokračuje až do doby rovnovážné ceny
 • potom začínají klesat

 

2. nabídka je přebytečná (více zboží na trhu)

 • vzniká přebytek – přesycený trh
 • výrobci nebo prodejci sníží cenu a roste počet kupujících
 • tento stav trvá do doby dosažení rovnovážné ceny

 

PENÍZE

 • peníze jako všeobecný ekvivalent (rovnocenná hodnota), který slouží k vyjádření ceny dalšího zboží
 • peníze jsou řazeny mezi oběživo (zvláštní druh zboží) a jsou zprostředkovatelem směny

 

VZNIK PENĚZ

a) naturální směna

 • výměna zboží za zboží

b) dělba práce

 • vlivem rozvoje společnosti nastaly, jak platit práci a proto začaly vznikat platidla

c) mince

 • jako platidlo, byly raženy z drahých kovů

d) papírové

 • jsou tištěny na speciálním bankovním papíře s konkrétní nominální hodnotu

e) bezhotovostní peníze

 

VLASTNOSTI PENĚZ

a) hotové peníze

 • mince, papírové peníze
 • k hotovostní úhradě za zboží nebo služby

b) bezhotovostní peníze

 • jsou vedeny na účtech peněžních ústavů
 • platba za zboží nebo služby prostřednictvím příkazů k úhradě, šeků a platebních karet, převody

 

POJMY SPOJENÉ S PENĚZI

 • měna – peněžní soustava daného státu (základem každé měny je peněžní jednotka)
 • peněžní jednotka – základem měnové soustavy
 • směnitelnost – právě volné vyměnit měnovou jednotku za jinou
 • měnový kurz – směnitelný poměr mezi jednotlivými měnovými jednotkami přísl. Státu
 • kupní síla peněz – množství zboží nebo služeb, které lze za měnovou jednotku koupit
 • kurzovní lístek – soupis kurzů měn nejdůležitějších států k určitému datu
 • valuty – bankovky a mince cizího státu
 • devizy – pohledávky znějící na cizí měnu ( bezhotovostní peníze, cenné papíry v cizí měně)
 • devalvace – oficiální snížení kurzu měny jednoho státu vůči všem ostatním měnám, opakem je revalvace

 

FUNKCE PENĚZ

 • 1) Prostředek měny – vychází ze schopnosti ekvivalentu peněz
 • 2) Zúčtovací jednotka – uplatnění v účetnictví
 • 3) Uchovatel hodnoty – udržet hodnotu v čase, uplatnění v bankovnictví, nákup
 • 4) Akumulační (funkce pokladu) – hromadění peněz
 • 5) Míra hodnot – (Nelze bez využití peněz porovnat hodnotu svačiny a jízdního kola..)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!