Podstata marketingu a chování kupujících

 

Otázka: Podstata marketingu a chování kupujících

Předmět: Marketing

Přidal(a): Anonym

 

 

DEFINICE MARKETINGU

 • Je to, proces, jehož výsledkem je plánování, předvídání, ovlivňování a také uspokojování přání a potřeb zákazníků, a to efektivním a výhodným způsobem, který zajištuje splnění cílů organizace.

 

HISTORIE MARKETINGU

 • Vznik marketingu spadá do druhé poloviny 18. století v souvislosti s rozvojem strojové výroby. Firmy se zaměřovaly především na maximalizaci zisku – poptávka byla větší než nabídka. Po velké hospodářské krizi na konci 30. let 20. století se zájem firem přenesl na prodej a s tím spojenou reklamu – nabídka byla větší než poptávka. Začala tak éra zákaznicky orientovaného marketingu, která přetrvává dodnes

 

MARKETINGOVÝ MIX

Nástroje, kterými s firmy snaží ovlivnit poptávku

 • Základní MM (4P)
  • Produkt
  • Propagace
  • Cena
  • Distribuce
  • (Obal)
  • (Lidi)
 • Marketingový mix služeb (7P)
  • Produkt
  • Propagace
  • Cena
  • Distribuce
  • Lidé
  • Procesy
  • Materiální vybavení

 

MARKETINGOVÁ STRATEGIE

Rozumíme tím dlouhodobou koncepci činnosti podniku, snaha je splnil 2 cíle:

 • Spokojenost zákazníka
 • Konkurenční výhoda

 

Rozlišujeme 3 základní konkurenční strategie

 • Strategie diferenciace (odlišení) – odlišení může být v oblasti kvality, designu, ceny, značky. Ceny obvykle bývají vyšší.
 • Strategie minimálních nákladů – zde je snaha o dosažení co nejnižších nákladů s cílem mít nízkou cenu.
 • Strategie tržní orientace – firma se zaměřuje jen na určitou část trhu.

 

KRITIKA MARKETINGU

 • Vytváří často negativní asociace (lži, triky), ale také zábavu
 • Pro levicové kruhy – hlavní motor materialismu a nadspotřeby se všemi negativními sociálními a ekonomickými dopady
 • Marketing zvyšuje náklady
 • Vytváří konzumní společnosti
 • Negativně působí na ekologii

 

PROSTŘEDÍ MARKETINGU

 • Každá firma je v kontaktu s prostředníkem, ve které působí.
 • Trh ovlivňuje celá řada faktorů, které rozdělujeme z hlediska místa (zda působí uvnitř podniku nebo mimo něj).

 

Vnitřní vlivy

 • Organizace a řízení
 • Vybavenost
 • Finanční situace
 • Vnitřní konkurence
 • Technický rozvoj
 • Lidské zdroje
 • Umístění podniku
 • Image formy

 

Vnější vlivy

 • Mikroprostředí, makroprostředí

 

Mikroprostředí

 • Je tvořeno firmou, dodavateli, zprostředkovateli, konkurencí, zákazníky, veřejností

 

Makroprostředí

 • Zahrnuje tyto faktory: ekonomické prostředí, demokratické prostředí, přírodní prostředí, technologické prostředí, politické a kulturní prostředí

 

CHOVÁNÍ KUPUJÍCÍHO

 • Zahrnuje všechny činnosti, které zákazník uskutečňuje v souvislosti s nákupem a užitím zboží nebo služby, včetně duševních a sociálních procesů, které předcházejí a následují po těchto činnostech

 

Zaměření firmy

 • Na konečného zákazníka – jedna se o tzv. B2C marketing
 • Na další firmy k zajištění jejich činností – tzv., B2B marketing

 

Rozdělení kupujících

Kupující rozdělujeme na:

 • Individuální
 • Domácnosti
 • Organizace

 

Rozdělení role podle, kterého rozhodování v procesu plní:

 • Iniciátor
 • Kupující
 • Ovlivňovatel
 • Uživatel
 • Vrátný

 

 VLIVY PŮSOBÍCÍ NA CHOVÁNÍ KUPUJÍCÍHO

Vnitřní (psychologie)

 • Motivace – motiv, incident, Maslowa pyramida potřeb

Vnější

 • Hodnoty společnosti, ekonomické faktory, referenční skupiny, demokratické vlivy

 

Proces rozhodování i impulzivních nákupů

 

TYPY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

 • Automatické – kupující pravidelně kupují za nízkou cenu nějaké zboží. Rozhoduje se na základě vlastních zkušeností.
  • Charakteristické rysy: nízká ceny, častý nákup, známý výrobek, známá značka
 • Řešení omezeného problému – dochází k nim jestliže je zákazník seznámen se sortimentem výrobků, ale potřebuje nové informace k uskutečnění svého rozhodnutí.
 • Řešení extenzivního problému – jde o situaci kdy zákazník kupuje neznámý výrobek, výrobek je drahý, novinka na trhu. Zákazník nemusí být seznámen s použitím, potřebuje dostatek informací, čas na rozhodnutí

 

Chování organizace

Fáze:

 • Poznání problémů
 • Hledání informací
 • Vyhodnocení alternativ
 • Rozhodnutí
 • Vyhodnocení nákupu

 

Typy nákupního chování organizace

 • Nový problém – situace, kdy jde o první nákup – organizace kupuje výrobek poprvé. Snaží se získat co nejvíce informací, pečlivě zvažuje riziko. Čím více je osob do procesu rozhodování zapojeno, tím podrobněji jsou zvažovány všechny podmínky.
 • Modifikovaná koupě – jedná se o opakování nákupu, organizace vyhledává menší množství informací a alternativ koupě. Pokud má organizace dobré zkušenosti s podobným zbožím je její rozhodování krátkodobější.
 • Přímá koupě – jde o přímý opakovaná nákup. Koupě na základě dobrých zkušeností s určitým dodavatelem, je zde minimální riziko spojené s nákupem.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!