Pojišťovnictví – ekonomie (3)

 

   Otázka: Pojišťovnictví

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): lucka.sisi

 

 

Pojištění slouží k minimalizaci rizik, které patří ke každodenímu životu firem jednotlivců (úrazy, krádeže, živelné pohromy)

 

Povinná pojištění

– jsou zákonem uložena a to firmám a osobám

– ty sledují zajištění sociálních jistot lidí a zabezpečení proti škodám způsobenými jinými osobami při provozu motorových vozidel:

1) Zákonné sociální pojištění osob (dle zákona o sociálním pojištění)

– správcem tohoto pojištění je státní instituce (správa sociálního zabezpečení)

– z tohoto pojištění jsou vypláceny nemocenské dávky, důchody, podpory v nezaměstnanosti

2) Zákonné zdravotní pojištění osob (dle zákona o zdravotním pojištění)

– toto pojištění zpracovávají zdravotní pojišťovny

3) Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla

– od roku 2000 toto pojištění poskytují vybrané zdravotní pojišťovny

4) Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců

– tato pojištění jsou povinni uzavírat zaměstnavatelé pro své zaměstnance (Česká pojišťovna, Kooperativa)

 

Dobrovolná pojištění

– uzavírá se na komerční bázi

– nejsou povinná

– klient, který má zájem pojistit se proti určitým rizikům si vybírá z pestré nabídky s komerční pojišťovnou

 

Trh pojišťovacích služeb

– s růstem komerčních pojišťoven na trhu přibilo služeb, které pojišťovny svým klientům poskytují, pojistné služby můžeme dělit do dvou skupin:

1)Životní pojištění – tyto pojištění fyzických osob pomáhají chránit fyzické osoby a jejich rodiny, proti rizikům těžkých úrazů, jejich trvalých následků, vážných nemocí a následné ztráty příjmů

– při úmrtí pojistného pomáhá nahradit zdroj příjmů jeho pozůstalých

– s rozvojem hypotéčních úvěrů banky požadují jako nutnou podmínku pro uzavření úvěrové smlouvy mimo jiné i životní pojistku klienta

rizikové – za nižší pojistné poskytuje vysokou pojistnou ochranu

rezervotvroné – obsahuje spořící složku, je vyšší, klient může rozhodnout o té pojistné částce a při pojistné události jsou vyplaceny peníze

2)Neživotní pojištění – zahrnuje pojišťení movitostí a nemovitostí

 

Druhy komerčního pojišťení

1)Pojištění osob

– životní pojištění s daňovými úlevami

– investiční důchodové pojištění

– úrazové pojištění

– úrazové pojištění osob vozidle

– důchodové pojištění

– pojištění dětí a mládeže

– pojištění ušlého výdělku

– pojištění pobytu v nemocnici

– pojištění dlouhodobé péče

– pojištění stomatologické péče

– pojištění závažných onemocnění

 

2)Penzijní připojištění

– penzijní připojištění má své výhody, vztahuje se na něj státní příspěvek a daňové úlevy

– v ČR spravují fondy

Důchodové pojištění, penzijní připojištění

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ – je jistou formou kapitálového životního pojištění, která je určena lidem, kteří chtějí mít pohodlně zajištěný důchod.

– po překročení jisté věkové hranice jsou pojištěnci vyplácené pravidelné peněžní dávky, které mu zajišťují lepší životní úroveň

– jedná se o produkt komerčních pojišťoven, které nabízejí tento produkt s různými např. bonusy

– určité znaky však mají společné:

– po uplynutí jisté doby dojde k vyplacení pojistné částky formou jednorázového důchodu nebo pravidelnými platbami

– délka trvání pojištění záleží na klientovi, běžná věková hranice pro ukončení spoření se nachází okolo 55 – 65 let

– důchodové pojištění prošlo reformou, ze které vyplynulo, že pokud se nechceme smířit s nejistými důchody je vhodné platit si PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ, které se jeví jako nejlepší a nejjistější způsob jak si zajistit dostatečné finanční prostředky v poproduktivním věku

– jedná se o pojištění které je podobné klasickému důchodovému pojištění, liší se však několika aspekty, které vyplívají ze státní účasti

– k pravidelným úložkám jedince, které se pohybují od 100 kč a více stát přispívá od 50 – 150 kč, závisí na výši uložené částky, spoření také může ovlivnit zaměstnavatel nebo 3.osoba, kteří mají možnost přispívat pojištěnci

– je to specifický způsob spoření a zhodnocování vkladů, které probíhá prostřednictvím penzijních fondů

 

– Výhod je několik:

1) výhodnost – vklady jsou nemálo úročny

2) jistota – tento druh spoření je zajištěn zákony – nikdy o své peníze nepřijdete a to ani při bankrotu fondu nebo při krizy – výnosy nikdy nebudou záporné

3) státní příspěvky – 150 kč měsíčně při vkladu pouhých 500 kč měsíčně, což dělá asi 30%, které stát tedy přispívá

4) možnost odpočtu ze základu pro výpočet daně – až 12.000 kč ročně

5) možné příspěvky od zaměstnavatele

 

Pokud splníme podmínky pro vyplácení penze, existuje více možností jak své peníze získat

1) Starobní penze

2) Výsluhová penze – vyplácí se po 15 letech

3) Invalidní penze – doživotní penze

4) Pozůstatková penze – peníze vypláceny osobě, která je uvedena ve smlouvě

5) Odbytné – peníze, které si můžeme nechat vyplatit v předstihu, ale bez nároku na bonusy


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: