Pojišťovnictví – maturitní otázka

 

Otázka: Pojišťovnictví

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Cozeta

 

 

– pojištění slouží k minimalizaci rizik, které patří ke každodennímu životu firem a jednotlivcům (úrazy, nemoce, krádeže, živelné pohromy,…)

– pojištění můžeme členit podle jednotlivých hledisek:

 

Povinná pojištění

– jsou zákonem uložená firmám i osobám

– týkají se zajištění sociálních jistot lidí a zabezpečení proti škodám způsobením jinými osobami při provozu motorových vozidel

 

1) Zákonné sociální pojištění osob (dle zákona o sociálním pojištění)

– správcem tohoto pojištění je státní instituce (správa sociálního zabezpečení)

– z tohoto pojištění jsou vypláceny nemocenské dávky, důchody, podpory v nezaměstnanosti

 

2) Zákonné zdravotní pojištění osob (dle zákona o zdravotním pojištění)

– toto pojištění zpravují zdravotní pojišťovny

 

3) Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu

– od roku 2000 toto pojištění poskytují vybrané pojišťovny, které mají udělenou licenci

 

4) Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců

– toto pojištění jsou povinni uzavírat zaměstnavatelé pro své zaměstnance u české pojišťovny nebo u kooperativy

 

Dobrovolná pojištění

– nejsou povinná, jsou uzavíraná na komerční bázi

– klient, který má zájem pojistit se proti určitým rizikům si vybírá z pestré nabídky z komerčních pojišťoven

 

Trh pojišťovacích služeb

– s růstem komerčních pojišťoven na trhu přibylo služeb, které pojišťovny svým zákazníkům nabízejí

– pojistné služby můžeme dělit do 2 velkých skupin:

 

1) Životní pojištění

– toto pojištění fyzických osob pomáhá chránit fyzické osoby a jejich rodiny proti rizikům těžkých úrazů, jejich trvalých následků, vážných nemocí a následné ztráty příjmů

– při úmrtí pojištěného pomáhá nahradit zdroj příjmů pozůstalým

– s rozvojem hypotečních úvěrů banky požadují jako nutnou podmínku pro uzavření úvěrové smlouvy životní pojistku klienta

 

a) rizikové (za nižší pojistné poskytuje vysokou pojistku)

– nedojde-li k pojistné události zaniká bez nároku

b) rezervotvorné ( je vyšší, obsahuje spořící složku)

– klient si může rozhodnout o té své pojistné částce a při pojistné události nebo na konci sjednané doby jsou mu peníze vyplaceny

 

2) Neživotní pojištění

– zahrnuje pojištění movitostí a nemovitostí

– má pro nás větší význam, stoupá kriminalita

Druhy komerčního pojištění

 

1) Pojištění osob

– životní pojištění s daňovými úlevami

– investiční důchodové pojištění

– úrazové pojištění osob ve vozidle

– důchodové pojištění

– pojištění dětí a mládeže

– pojištění ušlého výdělku

– pojištění dlouhodobé péče a pobytu v nemocnici

– pojištění stomatologické péče

– pojištění závazných onemocnění

 

2) Penzijní pojištění

– má své výhody, vztahuje se na něj státní příspěvek a daňové úlevy

– v ČR spravují penzijní fondy

 

3) Komplexní autopojištění

– pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

– pojištění skel vozidla, zavazadel ve voze

– úrazové pojištění osob ve vozidle

 

4) Pojištění majetku občanů

– pojištění domácností a nemovitostí

– pojištění odpovědnosti za škodu

– pojištění rekreačních plavidel

 

5) Cestovní pojištění a asistenční služby

 

6) Pojištění podnikatelů a průmyslu

– pojištění strojů, zásilek, nákladů, odpovědnosti autodopravce

– pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

 

Důchodové pojištění a penzijní připojištění

Důchodové pojištění

– je jistou formou kapitálového životního pojištění, která je určena lidem, kteří chtějí mít zařízený pohodový život

– po překročení jisté věkové hranice jsou pojištěnci vyplaceny pravidelné peněžní dávky, které mu zlepšují jeho životní úroveň

– jedná se o produkt komerčních pojišťoven, které nabízejí tento produkt např.: s různými bonusy

– určité znaky však mají společné, tím 1 znakem je ,že po uplynutí jisté doby, dojde k vyplacení pojistné částky formou jednorázového důchodu jeho pravidelnými platbami

– délka trvání pojištění záleží na klientovi, běžná věková hranice pro ukončení spoření se nachází okolo 55-65 let

– důchodové pojištění prošlo reformou, ze které vyplynulo, že: pokud se nechceme smířit s nejistými důchody, je výhodné, platit si penzijní připojištění, které se jeví jako nejlepší a nejjistější způsob, jak zjistit dostatečné finanční prostředky v postproduktivním věku

 

Penzijní připojištění

– jedná se o pojištění, které je velmi podobné klasickému důchodovému pojištění, liší se však několika aspekty, které vyplývají ze státní účasti

– k pravidelným úložkám jedince, které se pohybují od 100 Kč a více, stát přispívá od 50 – 150 Kč, záleží na výši uložené částky

– spoření může ovlivnit zaměstnavatel nebo 3 osoba, která má možnost přispívat jedinci

– specifický způsob spoření a zhodnocování vkladů, které probíhá postřednictvím penzijních fondů

 

– výhod je hned několik:

1) Výhodnost

– vklady jsou nemálo úročeny

2) Jistota

– tento druh spoření je zajištěn zákony

– nikdy o své peníze nepřijdete a to ani při bankrotu fondu ani při krizi

– výnosy nikdy nebudou záporné, ze zákona je garantován nejnižší možný výnos 0% ročně

3) Státní příspěvky

– 150 Kč/ měsíc

– při vkladu pouhých 500Kč/měsíc

– 30% které stát přispívá

4) Možnost odpočtu za základu pro výpočet daně

– až 12 000 Kč/ rok

5) Možné příspěvky od zaměstnavatele

 

– pokud splníme podmínky pro vyplácení penze, existuje více možností, jak své peníze získat:

1) Starobní peníze

2) Výsluhová penze – vyplácí se po 15 letech spoření

3) Invalidní penze

4) Pozustalostní penza

5) Odbytné penze

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!