Pojmy tržní ekonomiky a ekonomické pojmy

 

   Otázka: Pojmy tržní ekonomiky a ekonomické pojmy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): student 12

 

 

Základní pojmy tržní ekonomiky

Trh

 • Je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a služeb

Rozlišujeme:

 • 1) trh spotřebních předmětů
 • 2) trh výrobních prostředků
 • 3) trh práce
 • 4) černý trh
 • 5) finanční trh
  • peněžní  – Doba splatnosti finančních aktivit do jednoho roku, je dobře likvidní, patří sem krátkodobé úvěry a krátkodobé cenné papíry.
  • kapitálový – Patří sem střednědobé a dlouhodobé úvěry a trh s akciemi

 

Nabídka

 • Vyjadřuje množství jednotlivých druhů zboží, které jsou prodávající při dané ceně ochotni prodávat a kupující jsou ochotni si ho za tuto cenu koupit

 

Rozlišujeme:

 • 1) Agregátní – Představuje objem všech výrobků a služeb, které všichni prodávající chtějí prodat za určitou cenu (nabídka více druhů zboží od více prodejců)
 • 2) Individuální – Objem všech prodejů a cen, za které je ochoten prodávat jediný prodejce (nabídka jednoho prodejce)
 • 3) Tržní – Objem prodejů a cen jediného výrobku nebo služby od všech jeho prodejců (nabídka piva od více prodejců)


Poptávka

 • Je množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu
 • Kupující většinou nakupují při snížené ceně větší množství výrobků a při zvýšení ceny naopak
 • Cenová elasticita poptávky: – vyjadřuje citlivost poptávaného množství určitého statku na jeho cenu např. (pivo, mléko, mouka)

 

Základní ekonomické pojmy

Statek:

 • Věc, která uspokojuje lidskou potřebu.

Rozdělení:

 • a) hmotný (výrobky- auto, kniha, počítač)
  • a) kapitálové statky (slouží k výrobě např. látka na šaty)
  • b) spotřební (potraviny, oblečení)
 • b) nehmotný (např. kulturní zážitek)

 

Služba:

 • Cizí činnost, která uspokojuje lidské potřeby

Dělení:

 • 1) služby věcné
 • 2) služby osobní

 

Spotřeba:

 • Slouží k uspokojení potřeb lidí.

Spotřebu rozdělujeme na:

 • 1) konečnou (týká se spotřeby lidí např. nákup výrobků)
 • 2) výrobní (týká se spotřeby firem např. nákup strojů)

 

Životní úroveň:

 • Míra uspokojování materiálních i nemateriálních potřeb a tužeb jednotlivce či skupiny zbožím a službami
 • Posuzujeme ji podle kvality života, přístupu ke vzdělání a zdravotní péči, kvality životního prostředí a potravin, přístupu ke zboží a službám)

 

Výrobní faktory:

 • 1) Půda- Je omezeným zdrojem, vytváří se velmi dlouho, základní výrobní faktory v zemědělství, má řadu zvláštností vyplívajících např. z různé úrodnosti půdy
  • Přírodní zdroje (písek, vápenec, ruda,) jsou výrobními faktory ve stavebnictví, těžkém průmyslu (hutě)
 • 2) Práce- Je to cílevědomá lidská činnost, která s použitím přírodních zdrojů a kapitálu vytváří statek a služby
  • fyzická (převládá činnost svalů)
  • duševní, psychická (převládá, činnost mozku)
  • jednoduchá (méně znalostí a dovedností)
  • složitá (mnoho znalostí a dovedností)
  • mechanická (opakující se pracovní postupy)
  • Pracovní síla je souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci.
 • 3) kapitál – Skládá se ze statků dlouhodobého užití, které se znovu používají ve výrobě k produkci dalších statků a služeb. Hlavními prvky kapitálu jsou budovy, zásoby, silnice,…
 • Z účetního hlediska se za kapitál považují finanční prostředky, potřebné k pořízení hmotných statků

 

Výroba

 • Činnost při které dochází k přeměně vstupů na výstupy
 • V procesu výroby vznikají produkty, které jsou určeny buď:
  • a) konečné spotřebě
  • b) k další výrobě
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!