Potřeba, statky, služby – otázka z ekonomie

 

Otázka: Potřeba, statky, služby

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Luu

 

 

 

 

 

 

Potřeby, statky, služby, životní úroveň, zdroje statků a služeb, výrobní faktory, dělba práce, tržní mechanismus, nabídka, poptávka

Potřeba – pocit nedostatku něčeho, který se člověk snaží uspokojit

Vrozené

Získané

 

Individuální (potřeba jedince v daném okamžiku)

Kolektivní

 

Současné

Budoucí

 

Hmotné

Nehmotné

 

Hlavní (vyvolává tu vedlejší – chci jíst)

Doplňkové (jdu si koupit bagetu)

 

Fyzické

Duševní

 

–          Potřeby se časem mění jak kvalitativně tak kvantitativně, podstatou člověka, vlivy okolí a společnosti. Ovlivňuje je technický pokrok, prostředí, věk a finanční možnosti.

–          Potřeby jsou uspokojovány statky a službami.

 

Statky – jsou součást přírody nebo výsledek lidské činnosti. Zpravidla jsou to věci:

Hmotné (chleba, dům, městské osvětlení)

Nehmotné (počítačový program, znalost cizího jazyka)

 

Spotřební (bageta – ke konečné spotřebě)

Kapitálové (stroj – k další výrobě)

 

Volné (součást přírody – voda)

Ekonomické (vyrobené – balená voda => projde nějakým procesem)

Služby – cizí činnosti, které uspokojují lidské potřeby

Placené

Neplacené

Částečně placené

 

Osobní (zaměřeny na osobu – kadeřník)

Věcné (zaměřeno na věc – oprava vysavače)

 

 

Služby jsou:

a)      Neskladovatelné (nelze vyrábět do zásoby)

b)      Nedělitelné

c)       Nehmotné (nemají hmotnou podobu)

 

Způsob stanovení ceny:

1)      Cena za celou službu

2)      Sazbou dle rozsahu (hodinová sazba, za ujeté km -> taxi)

3)      Kombinace (opravy)

 

Veřejné statky a služby:

–          Poskytuje je stát nebo město, obec, který na ně získává prostředky z našich daní => platíme je, ale nepřímo z tzv. veřejných rozpočtů

 

Životní úroveň = stupeň uspokojení našich potřeb

  • Kolik statků a služeb obyvatelstvo spotřebuje (nakoupí) a v jaké kvalitě
  • Kolik veřejných statků a služeb je obyvatelstvu poskytováno a v jaké kvalitě
  • Jaká je úroveň životních podmínek (životní prostředí, vzdělání, lékařská péče, sportovní areály, množství zeleně,…)

 

 

Výrobní faktory – představují zdroje statků a služeb

–          Přírodní zdroje (půda, nerostné bohatství, lesy, voda, vzduch)

–          Kapitál (všechny kapitálové statky – hmotné i nehmotné používané k práci při produkování statků a služeb)

–          Práce – cílevědomá činnost člověka (duševní  – převažuje duševní energie doplněna fyzickou, fyzická – převažuje fyzická energie nad duševní); (jednoduchá – není nutná kvalifikace, složitá – je nutná kvalifikace)

 

Pracovní síla

–          Nositelem je člověk

–          Je to schopnost člověka vykonávat nějakou práci, každý tuto schopnost nemá

–          Opotřebovává se – časem se musí vyměnit a také je potřeba dovolená na získání sil

 

Dělba práce

–          Rozdělení práce mezi jednotlivce nebo skupiny lidí

–          Cílem je zvýšit produktivitu a snížit náklady

–          Umožní specializaci a předpokládá kooperaci (spolupráci)

 

Tržní mechanismus

–          Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou = TRH

–          Typické je, že nabídka je větší než poptávka

 

Trh je:

nasycený – nabídka je větší než poptávka, dominantní postavení na trhu má spotřebitel, dodavatel se musí přizpůsobit, je typický pro tržní ekonomiku

nenasycený – nabídka je menší než poptávka, dominantní postavení má dodavatel

 

  • otevřený – velké množství výrobků z ciziny, dováží se, vyváží se, proudí přes hranice

uzavřený – vyváží se i dováží, ale je tam omezení

 

konkurenční – typický pro tržní ekonomiku, dovoz a vývoz bez omezení až na výjimky

monopolizovaný – jeden dodavatel nebo malá skupina dodavatelů se domluví na ceně, prodávaném množstvím výrobků

 

Poptávka

–          Ochota a schopnost spotřebitelů kupovat za určitou cenu určité množství zboží

–          S růstem ceny poptávka klesá a naopak

–          Druhy: celková, individuální, dílčí

 

 

Nabídka

–          Ochota a schopnost prodávajících nabízet za určitou cenu určité množství zboží

–          S růstem ceny nabídka roste a naopak

–          Druhy:  celková (nabídka všech výrobků od všech dodavatelů), individuální (nabídka jednoho dodavatele, výrobce, prodejce), dílčí (nabídka jednoho druhu výrobku)

–          Kompatibilní výrobek – výrobek, který potřebujeme ke druhému, aby mohl fungovat (auto a benzín)

–          Alternativní výrobek – náhradní výrobek, který si koupíme, jestliže jiný výrobek zdraží a tento ho nahradí (hovězí X kuřecí)

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy