Pracovní agenda průvodce – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Pracovní agenda průvodce

Předmět: Cestovní ruch a průvodcovství

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

PRACOVNÍ AGENDA PRŮVODCE

Zásady převzetí agendy:

 • průvodce je předem obeznámen se zájezdem: s druhem zájezdu, termínem a dobou jeho trvání, závazným programem, druhem dopravy (trasou), rozsahem placených služeb, přibližným počtem účastníků, …
 • obvykle 3 dny před zájezdem průvodce si převezme potřebné materiály k zájezdu v CK

 

Průvodce spolupracuje:

 • v malé CK s jedním referentem,
 • ve středně velké CK s referentem domácího, příjezdového nebo výjezdového CR (podle druhu zájezdu),
 • ve velké CK s vedoucím průvodcovského oddělení.

 

Protokol o převzetí dokladů = vyjmenovává součásti agendy co průvodce přebírá od CK:

 • pokyny pro přidělený zájezd,
 • popis trasy / pobytového místa,
 • cestovní příkaz – potvrzuje průvodci jeho status,
 • písemné dispozice pro použití peněžní hotovosti,
 • blanco formuláře CK – pro řešení reklamací, mimořádných situací, …
 • dopravní ceniny a doklady související s přepravou návštěvníků / zavazadel – např.: letenky, jízdenky, místenky, potvrzení o rezervaci míst, plán obsazení sedadel, …
 • písemné pokyny pro účastníky zájezdu – důležité informace pro klienty včetně důležitých kontaktů,
 • doklady o zajištěných službách (vouchery) – dopravních, ubytovacích, stravovacích, doplňkových: rozpis kalkulovaných služeb, vouchery na služby, ubytovací rozdělovník, vstupenky, různá potřebná povolení (k lovu, atd.),
 • formulář pro vypracování zprávy o zájezdu a pro vyúčtování průvodcovské odměny,
 • zasedací pořádek v dopravním prostředku / ubytovací rozdělovník, … pokud ho cestovní kancelář předem sestavila,
 • seznam účastníků a písemné informace o účastnících zájezdu – podle údajů v cestovní smlouvě,
 • jiné doklady, pomůcky, materiály, např.: suvenýry pro návštěvníky, logo CK, lékárnička.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!