Pracovní poměr a ukončení pracovního poměru

 

Otázka: Pracovní poměr a ukončení pracovního poměru

Předmět: Ekonomie/Personalistika

Přidal(a): pettom

 

PRACOVNÍ POMĚR

Jedná se o smlouvu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Musí být uzavřena písemně stejně jako změny a odstoupení.

Zaměstnavatel se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu.

Zaměstnavatel – údaje

Zaměstnanec – pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 15 let, a má ukončenou povinnou školní docházku

 

Povinné náležitosti:

 • druh práce (konkrétně který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. )
 • den nástupu do práce
 • místo (konkrétně) výkonu práce

 = když některý z těchto bodů chybí, smlouva je neplatná, což výslovně stanoví zákoník

 

Předmětem pracovněprávního vztahu vzniklého na základě pracovní smlouvy je tzv. Závislá práce – ta musí být vykonávaná za plat, mzdu nebo odměnu za práci na odpovědnost a náklady zaměstnavatele.

 

Nepovinné náležitosti-

 • doba určitá / neurčitá
 • mzda (od soukromníka) – 8 skupin (podle náročnosti) / plat (stát, obec) 16 skupin
 • doba trvání
 • zkušební doba – musí se sjednat v den, kdy se smlouva podepisuje, zaměstnanci – 3 měsíce, vedoucí pracovníci – 6 měsíců
 • úvazek ( 40 hodin průměrná pracovní doba)

 

Jaký má smysl zkušební doba? –

Jak vzniká zkušební doba? – NE automaticky, ale musí se to zapsat do smlouvy.

 

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

(vždy písemná smlouva a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná)

 

1.) dohodou (při nadbytečnost)

2.) výpovědí

3.) okamžitým zrušením

4.) zrušením ve zkušební době

5.) uplynutím doby, byl-li sjednán na dobu určitou

 

Zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv bez udání důvodu. Pracovní poměr končí vždy posledního v měsíci.

 

Zaměstnavatel zaměstnanci:

 • hrubé porušení pracovní kázně
 • sabotáž
 • ze zdravotních důvodů

 

Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu. Zaměstnavatel pouze mimo ochrannou dobu (např. úmyslně nezaviněná pracovní neschopnost, těhotenství, mateřská dovolená) a jen ze zákonem uznaných důvodů

 

Okamžité zrušení pracovního poměru

-zvlášť porušení pracovní kázně

-je odsouzen za úmyslný trestní čin na dobu delší než jeden rok (půl roku, když jej spáchal v souvislosti s pracovním poměrem)

 

Zaměstnanec důvod k ukončení:

 • nevyplácení mzdy
 • zdravotní stav

 

NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Je možné se bránit (žaloba – soud). Od ukončení pracovního poměru do dvou měsíců, jinak se to bere jako dohodou.

 

Ukončení pracovního poměru – dohodou

Výpověď – běží dva měsíce výpovědní lhůta

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!