Pracovníci hotelu a jejich náplň práce

 

   Otázka: Pracovníci hotelu a jejich náplň práce

   Předmět: Hotelnictví, Cestovní ruch

   Přidal(a): Majký

 

 

Pracovníci recepce a jejich náplň práce

1) Vedoucí recepce

 • v době nepřítomnosti vedoucího ubytovacího úseku plně přebírá odpovědnost, funkci a veškeré jeho kompetence

 

2) Recepční – pověřená/ý vedením rezervací

 • připravuje podklady pro uzavření smluv s CK → v případě neplnění připravuje podklady pro penalizaci
 • dále připravuje jednání se zákazníky + vede korespondenci a dbá, aby na písemnou objednávku byla písemná odpověď
 • sleduje využití lůžkové kapacity
 • provádí vyhodnocování a návrhy na zlepšení, využití
 • předává recepci informace o příjezdech hostů/VIP, skupin
 • vede evidenci objednávek a přehled o potvrzených rezervacích

 

3) Řadový/í recepční

 • provádí registraci hostů na základě kontroly osobních dokladů
 • kontroluje s rezervačním oddělením
 • pečuje o hosta při příjezdu, během pobytu, při odjezdu
 • může zastupovat pokladníka – směnárníka
 • dbá na řádné prověření dokladů a využití lůžkové kapacity

 

4) Recepční – pokladník-směnárník

 • odpovídá za pokladní hotovost → ceniny (jízdenky, poštovní známky…), devizy (finanční prostředek v cizí měně v bez-hotovosti), valuty (finanční prostředek v cizí měně v hotovosti)
 • odpovídá za dodržování platných cen + každý den aktualizuje kurzovní lístek
 • předkládá účty déle bydlícím hostům (většinou 1 týdně)
 • pronajímá bezpečnostní schránky a vede o tom evidenci

 

5) Recepční – fakturant/ka

 • odpovídá za správnou fakturaci všech služeb poskytovaných na úvěr
 • vede přehled o FAP + odpovídá za správnost FAV – vede o nich evidenci a sleduje jejich splatnost
 • řeší nesrovnalosti s CK, při reklamaci připravuje podklady s rezervačním oddělením a žurnalistou

 

6) Recepční – žurnalista/ka

 • vede hotel. deník = knihuje jednotlivé účty hostů dle vystavených částek na plac. služby
 • sestavuje konečnou rekapitulaci hotel. deníku + vede příklady o využití lůžkové kapacity
 • odpovídá za správnost a úplnost účtovaných služeb + vyhotovuje hotel. účty hostů a předkládá je pokladníkovi-směnárníkovi

 

7) Recepční – administrativní pracovník/ce

 • spolupracuje s fakturantkou a rezervacemi + vyřizuje korespondenci a další agendu
 • vede přehledy o využití lůžkové kapacity, zúčastňuje se jednání se zákazníky
 • připravuje podklady pro jednání s obchodními partnery (CK…) + připr. podklady pro penalizaci obchod. partnerů při neplnění smlouvy

 

Pracovníci vrátnice a jejich náplň práce

1) Vedoucí vrátnice

 • podřízený vedoucímu ubyt. úseku, řídí všechny vrátné a zřízence
 • odpovídá za plánování a obsazenost směn, za správnost a úplnost pracovních pomůcek
 • přijímá opatření, aby se do ubyt. části nedostaly osoby nežádoucí, nebo které nejsou evidovány v knize návštěv
 • vede evidenci zapomenutých a nalezených předmětů + evidenci o skladování zavazadel hostů
 • odpovídá za stav lékárničky a organizuje první pomoc!
 • odpovídá za dodržování stanovených cen a dalších směrnic

 

Pracovníci:

2) Řadový/í vrátný/í

 • hmotně zodpovědný za svěřené hodnoty související s jeho prac. náplní
 • zajišťuje a provádí plac. i neplac. služby – sám či prostřednictvím zřízenců
 • vede evidenci o uložených zavazadlech
 • hostům může prodávat ceniny a sortiment. minimum (zubní kartáček…)
 • v nočních hodinách provádí kontrolu hotelu
 • spolupracuje s žurnalistkou při kontrole recepčního listu – kontroluje nebo vystavuje účty předávané do recepce uskutečněné vrátnicí

 

3) Vedoucí zřízenců v hotelové hale

 • nadřízen všem zřízencům (ve 4 a 5 hvězdičkových hotelech s více jak 250ti lůžky – obojí musí být splněno)
 • organizuje úklid v hotel. hale, prostoru před hotelem, úklid všech výtahů a prostorů v blízkosti recepce
 • organizuje hromadný svoz zavazadel turistických skupin, ale i úschovu zavazadel na delší dobu
 • dbá na jazykové schopnosti podřízených
 • pracoviště v hotel. hale = pult + telefon. spojení do všech pokojů vč. signalizace

 

Zřízenci:

4) Nosič zavazadel (Bagažista)

 • odnáší zavazadla hostů v prostorách hotelu a před hotelem, nakládá zavazadla do auta a může obstarávat transport i mimo hotel
 • uvádí hosty na pokoj + podává potřebné informace
 • zajišťuje služby uvnitř hotelu (doručení pošty, balíčků…)
 • dbá na čistotu prostoru v hotelové hale

 

5) Zřízenec na parkovišti

 • umisťuje auta tak, aby parkoviště bylo dobře využité
 • upozorňuje hosty na cenné věci zanechané ve vozidle
 • provádí kontrolu zamknutých vozidel
 • vybírá poplatky za parkování a pronájem garáží → vede evidenci a tržby odvádí do recepce

 

6) Dveřník

 • otevírá hostům dveře do hotelu, dveře od vozidla – přivolává taxi
 • před hotelem zajišťuje volná místa pro projíždějící vozy
 • prostřednictvím bagristy zajišťuje odnos zavazadel
 • hlásí příjezd hostů do recepce
 • udržuje pořádek před vchodem hotelu

 

7) Pochůzkář

 • zajišťuje pochůzky dle pokynů vrátnice, recepce a sekretariátu
 • po ukončení pochůzky vyúčtovává náklady a předává je do recepce

 

Pracovníci úseku hotelových pokojů a jejich náplň práce

1) Hotelová hospodyně (Directrice)

 • provádí rozpis služeb a dbá na vytíženost pracovní doby + vypracovává plánování dovolených, odpovídá za práci pokojských
 • denně vypracovává přehled obsazenosti a předkládá ke kontrole recepci
 • eviduje závady na pokojích a dbá na jejich odstranění
 • vypracovává plán sanitárního úklidu → odpovídá za dodržování BOZP a PO
 • uchovává zapomenuté a nalezené předměty
 • dbá na využití pracovního materiálu a šetrné zacházení se zařízeními
 • každý den spolupracuje s recepcí o příjezdech a odjezdech hostů

 

2) Dopolední pokojská

 • odpovídá za čistotu a úpravu svěřených místností (pokoj + sociální zařízení, úprava ložního prádla, úklid přilehlých prostor, výtahu, schodiště)
 • kontroluje stav zařízení na pokojích a drobné závady hlásí Directrice
 • odpovídá za komplexní vybavení pokojů vč. konferenčních desek = propagační materiály, ceníky, anketa…
 • odpovídá za svoz a odvoz prádla do čistírny
 • dbá na ochranu majetku hostů (jestliže se v pokoji uklízí = dveře dokořán)
 • upozorňuje Directrice na škody/ztráty vzniklé na hotel. zařízení
 • může doplňovat minibar
 • také odpovídá za dodrž. BOZP , hygieny, šetření s pracovními prostředky

 

3) Odpolední (noční) pokojská

 • dokončuje úklid pokojů a přilehlých prostor (i popelníky na pokojích)
 • připravuje pokoje na noc – lůžkoviny, přistýlky
 • provádí některé plac. služby (čištění obuvi…)
 • další úkoly plní na žádost Directrice
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!