Průvodce po zpřístupněných jeskyních – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Průvodce po zpřístupněných jeskyních

Předmět: Cestovní ruch a průvodcovství

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

PRŮVODCE PO ZPŘISTUPNĚNÝCH JESKYNÍCH (SPELEOLOG)

 • Průvodci po jeskyních umožňují návštěvníkům cestovního ruchu využít = navštívit jedny z nejzajímavějších atraktivit cestovního ruchu – zpřístupněné jeskyně.
 • Zpřístupněná jeskyně má bezpečně upravenou a osvětlenou prohlídkovou trasu, zajištěnou průvodcovskou službu a zveřejněný vstupní řád.

 

Existuje několik typů zpřístupnění jeskyní:

 • klasické zpřístupnění jeskyně: poskytuje kromě pevně vybudovaných chodníků a elektrického osvětlení v interiéru jeskyně také upravené přístupové cesty v okolí jeskyně. V areálu jeskyně se návštěvníkům poskytují i další druhy služeb (občerstvení, prodej upomínkových předmětů, info centrum, dětský koutek nebo aktivity pro děti, …),
 • turistické zpřístupnění: nenáročná úprava chodníků, osvětlení karbidovými lampami, sezónní provoz, zpřístupnění dopravním prostředkem přizpůsobeným prostředí v jeskyni (např.: plavba na člunech, výtahy, …),
 • zpřístupnění formou muzea.

 

Náplň práce průvodce:

 • Návštěva a prohlídka zpřístupněné jeskyně je spojena nejen s výkladem průvodce, který rozšiřuje znalosti návštěvníků o vývoji přírodní krajiny, působení přírodních zákonů při vytváření podzemního světa, v archeologických částech i o vývoji člověka, ale též s aktivním odpočinkem a psychickým uvolněním. Průvodce po jeskyni tak plní kulturně výchovné respektive kulturně osvětové funkce tím, že spojuje poznání s celkovým estetickým a rekreačním zážitkem v upravené části jeskyně. Na rozdíl od ostatních průvodcovských činností je možné častěji nahradit mluvené slovo průvodce audio záznamem.

 

Požadavky na původce:

 • výběr průvodců je v kompetenci jednotlivých správců jeskyní, kteří si individuálně sestavují kritéria pro výběr.

Mezi všeobecné požadavky patří:

 • minimální věk 18 let,
 • středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
 • znalost cizích jazyků,
 • zájem a nadšení pro danou činnost,
 • výborný zdravotní stav,
 • dobrá fyzická kondice a psychická odolnost (na zátěž),
 • příjemné vystupování a upravený zevnějšek,
 • pozitivní povahové vlastnosti jako: komunikativnost, milost, přátelskost, vstřícnost, zdvořilost, …
 • Před zahájením výkonu své činnosti se vzhledem ke specifikám svého působiště průvodce musí dobře seznámit s:
 • interními předpisy týkajícími se průvodcovské činnosti v jeskyních,
 • předpisy o bezpečnosti práce v jeskyni zejména s přihlédnutím k prevenci úrazů elektrickým proudem,
 • předpisy požární ochrany, krizovými postupy při různých druzích havárií nebo jiných nepředvídatelných situacích (např.: výpadek elektrického proudu, náhlého zhoršení zdravotního stavu návštěvníka, úraz, atd.),
 • =) a to vše pro bezpečnost návštěvníků.
 • V České republice se jedná především o jeskyně v oblasti Moravského krasu – Macocha, Sloupsko-Šošúvské jeskyně, dále např.: jeskyně Koněpruské či jeskyně na Jesenicku (u Žulové).
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!