Průvodce pro okružní plavby – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Průvodce pro okružní plavby

Předmět: Cestovní ruch a průvodcovství

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

PRŮVODCE PRO OKRUŽNÍ PLAVBY

 • Okružní plavba je výlet lodí nejčastěji z bodu A zpátky do bodu A, ale jsou i plavby z bodu A do bodu B (s možností návratu nebo využití jiného dopravního prostředku pro zpáteční cestu) přičemž účastník během plavby má možnost vidět či i navštívit atraktivity cestovního ruchu nebo se zúčastnit společensko-zábavních programů.
 • Existuje velké spektrum okružních plaveb. Podle místa a délky plavby a pro jaké účastníky (uzavřená / otevřená skupina) je plavba konaná se odvíjí rozsah a úroveň poskytovaných služeb na palubě lodi.

 

Dá se říct, že toto jsou základní typy okružních plaveb s nimiž se účastník cestovního ruchu může setkat:

 • okružní plavby pro výletníky: plavby konané na vodních tocích ve velkých městech = vyhlídkové plavby nebo z města do města, v lokalitách cestovního ruchu (na jezerech, přehradách, …), při pobřeží, na kanálech = krátké rekreační plavby – trvající 1 hod až jeden den. Tyto plavby jsou organizovány jak pro veřejnost tak i uzavřené skupiny na objednávku popř. jako fakultativní výlety při zájezdech (hlavně v přímořských destinacích).
 • okružní plavby pro účastníky zájezdů: jedná se hlavně o plavby po mořích a oceánech nebo po dlouhých řekách (Nil, Amazonka, …). Jedná se o luxusní formu dovolené, trvající několik dní až několik týdnů, lze se zúčastnit organizovaně prostřednictvím CK nebo individuálně zakoupit si lodní lístek přímo u některé lodní společnosti, na těchto plavbách bývá připraven bohatý program pro cestující.
 • Jak z výše uvedeného vyplývá, díky rozmanitosti okružních plaveb se nedá přesně specifikovat náplň práce průvodce na lodi ani požadavky na průvodce, tím jak je každá plavba svým způsobem jedinečná tak i práce průvodce je svým způsobem na každé lodi jedinečná a tím pádem se velmi i různí požadavky na průvodce. Všeobecně se dá říct:
 • na okružních plavbách pro výletníky průvodce zaujímá pozici TURISTICKÉHO (MÍSTNÍHO) PRUVODCE

 

a jeho náplní práce je:

  • podává odborný výklad z oblasti kultury, historie, přírody, sociální sféry, životního prostředí, …
  • zodpovídá dotazy účastníků a podává základní informace,
  • poskytuje pomoc při nepředvídatelných událostech.

 

všeobecné kvalifikační požadavky – musí splňovat:

 • kvalifikační požadavky na práci turistického průvodce v dané zemi
 • a požadavky lodní společnosti.
 • na okružních plavbách pro účastníky zájezdů průvodce zaujímá pozici VEDOUCÍHO ZÁJEZDU (vedoucího okružní plavby)

 

a jeho náplní práce je:

 • dohlíží na průběh zájezdu, zda probíhá dle stanoveného itineráře,
 • kontroluje množství a kvalitu sjednaných služeb,
 • doprovází účastníky na exkurze,
 • poskytuje základní informace a praktickou pomoc účastníkům,
 • řeší reklamace, stížnosti a spory,
 • vykonává administrativní činnost,
 • X – neposkytuje odborný výklad,
 • neorganizuje každodenní program (jen ho zprostředkuje).

 

všeobecné kvalifikační požadavky – musí splňovat:

 • kvalifikační požadavky na práci průvodce cestovního ruchu,
 •  požadavky lodní společnosti,
 •  požadavky cestovní kanceláře.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!