Řím – maturitní otázka

marketing

 

Otázka: Řím

Předmět: Cestovní ruch, Zeměpis

Přidal(a): 01

 

 

Základní informace

 • hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma
 • leží na řece Tibeře asi 27 km od pobřeží Středozemního moře
 • žije zde přibližně 2,87 milionu obyvatel
 • je největším italským a třetím nejlidnatějším městem v EU, politickým, hospodářským a kulturním centrem mimořádně bohatým na umělecké a historické památky
 • rozsáhlé historické centrum je součástí Světového dědictví UNESCO

 

Památky v Římě

Koloseum = oválný amfiteátr v centru města

 • původním názvem Flaviovský amfiteátr
 • jde o největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši Je to jedno z velkých děl římské architektury
 • stavba začala mezi lety 70 a 72 l. za římského císaře Vespasiana a byla dokončena v roce 80 n. l. za císaře Tita
 • původně bylo užíváno ke gladiátorským zápasům a veřejným podívaným
 • Koloseum je dnes hlavní turistickou atrakcí v Římě s tisícovkami turistů, kteří každý rok platí, aby mohli vidět vnitřní arénu, ačkoliv vstup pro občany EU je částečně dotován, a vstupy pro osoby mladší 18 a starší 65 let z EU jsou zdarma

 

Andělský hrad

 • původním názvem Hadriánovo mauzoleum
 • monumentální kruhová stavba vybudovaná na pravém břehu řeky Tibery mezi lety 135-139 n.l.
 • původně byla vystavěna císařem Hadriánem jako rodinné mauzoleum
 • později sloužil jako papežská pevnost spojená tunelem ve hradbách s Vatikánem
 • v současné době zde sídlí muzeum věnované historii budovy a města Říma

 

Pantheon

 • nejzachovalejší antická stavba v Římě
 • nachází se na náměstí Piazza della Rotonda
 • byl dokončen v 1. st. n. l.

 

Španělské schody

 • schody prokládané terasami vyprojektoval na začátku 18. století F. De Sanctis
 • nejvyšší terasu tvoří náměstí Piazza della Trinita dei Monti s nejmenším římským obeliskem, který původně stál v antických Salustiových zahradách
 • V květnu se na těchto schodech koná slavná výstava azalek

 

Fontána di Trevi

 • byla postavena na konci 17. století
 • vyprojektoval ji architekt N. Salzi a při její stavbě se nechal inspirovat římskými vítěznými oblouky
 • nádrž fontány má symbolizovat moře a praví se, že kdo do ní vhodí minci, určitě se do Říma vrátí

 

Význam památek pro cestovní ruch

 • římské památky mají, díky své vysoké návštěvnosti velký vliv na příjmy Itálie z cestovního ruchu, ale též jsou velmi cenné z historického hlediska
 • bohužel jsou tyto památky často ničeny vandalismem

 

Počet turistů navštěvujících Itálii

 • počet turistů, kteří navštíví Itálii dlouhodobě překračuje 40 milionů ročně
 • nejvíce z Německa (12 milionu), Švýcarska (10 milionu), Francie (9 milionu), Rakouska (5 milionu), Spojeného Království a USA (do 4 milionu)

 

Společenský a hospodářský přínos cestovního ruchu

 • díky velké popularitě památek je ji věnována náležitá péče například za podpory organizací jako je UNESCO a jiných státních organizací, které podporují zachování historických památek
 • cestovní ruch také podporuje udržení místních tradic, které by bez cestovního ruchu mohly zaniknout

 

Ekologické dopady cestovního ruchu v Římě

 • V důsledku cestovního ruchu vzniká znečištění ovzduší, vody a vzniká velké množství odpadů.

 

Hospodářský význam cestovního ruchu

 • Pro italskou ekonomiku má cestovní ruch mimořádný význam – celkový příjem téměř 43 mld. USD (7% HDP) je přínosem pro platební bilanci, poskytuje stálé zaměstnání více než 1 milion osob (7% ekonomicky aktivního obyvatelstva) a sezónní obživu pro dalších 5 milionu.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy