Rozvoj CR v regionech

marketing

 

Otázka: Rozvoj CR v regionech

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 

ÚVOD

 • Rozvoj založen na využívání přírodních a materiálních předpokladů území
 • Důležité sledovat také dopady tohoto rozvoje
 • Rozvoj CR v regionech může pomáhat zvyšovat životní úroveň obyvatel v dané oblasti (prostřednictvím tržeb za služby)
 • S rozvojem infrastruktury vznikají nové pracovní příležitosti
 • CR však musí být rozvíjen v souladu s kultur., histor. a ekon. tradicemi místa

 

DOPADY ROZVOJE CR V REGIONECH

Hlavní cíle rozvoje CR v regionu

 • a) maximalizovat výhody z něj vyplývající
 • b) minimalizovat případné negativní dopady

 

1) Ekonomické dopady

 • přímé a nepřímé ekonomické dopady
  • a) přímé – příliv finančních prostředků
  • b) nepřímé – pozitivní vliv na zaměstnanost, příjmy a mzdy v oblasti
 • ekonomické náklady
 • cena půdy a inflace v oblasti
 • investice do MTZ
 • nárůst výkonu veřejných služeb

 

2) Sociální dopady

 • hustota návštěvníků – koncentrace v místě a čase (sezónnost)
 • možná řešení negativních dopadů:
  • a) mimosezónní slevy
  • b) rozšíření nabídky zájezdů do oblasti
  • c) otevření turistických středisek místnímu obyvatelstvu
 • spotřebitelské chování
  • roste podíl dováženého zboží pro potřeby turistů – toto zboží následně vyžadují také místní
 • národní identita
  • potřeba ji chránit- viz. Globální etický turistický kodex
 • morálka
  • negativní vlivy: nárůst kriminality, prostituce, hazardních forem zábavy

 

3) Kulturní dopady

 • umění a řemesla
  • CR vzkřísí tradiční uměleckou výrobu
 • tradiční události a slavnosti
  • výrazná atraktivita CR
  • měly by si udržet svůj původní smysl

 

4) Dopady na životní prostředí

 • spíše negativní:
  • přetěžování území
  • změna charakteru přírodního prostředí
 • N spojené s vytvářením chráněných územních a krajinných celků
 • N na ochranu kultur. a histor. památek

 

EUROREGIONY

 • spotřebitelské chování
 • Euroregiony jsou územní jednotky sdružující jednotlivé příhraniční oblasti různých států Evropy.
 • fungují na základních principech:
  • dobrovolnosti (sdružení obcí / měst / okresů)
  • rovnoprávnosti
 • výhodou je společné řešení problémů – spolupráce tak pomáhá překonávat nevýhody okrajových poloh pohraničních oblastí
 • spolupráce probíhá v oblasti:
  • a) kulturní
  • b) sociální
  • c) hospodářské
  • d) infrastruktury
  • e) rozvoje a ochrany přírodního prostředí

 

EUROREGIONY V ČESKÉ REPUBLICE

 • první snahy již v roce 1990 – orientace především na oblast obchodu, turistiky a kultury
  • a) česko-německé hranice
  • b) česko-polské hranice
 • na území České republiky se nachází 9 euroregionů
  • EUROREGION NISA
   • Německo + Polsko + ČR (Česká Lípa, Jablonec, Liberec, Semily,  část Děčína)
  • EUROREGION EGRENSIS
   • Německo + ČR (Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Tachov)
  • EUROREGION GLACENSIS
   • Polsko + ČR (Trutnov, Náchod, Rychnov nad kněžnou, Ústí nad Orlicí, Šumperk, Jeseník, Hradec Králové)
  • EUROREGION LABE
   • Německo + ČR (Děčínsko)
  • EUROREGION ŠUMAVA
   • Rakousko + Německo + ČR
  • EUROREGION KRUŠNÉ HORY
   • Německo + ČR (Most, Chomutov, Louny, Teplice)
  • EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
   • Polsko + ČR (Karviná, Frýdek-Místek)
  • EUROREGION PRADĚD
   • Polsko + ČR (Bruntál, Jeseník, Šumperk)
  • EUROREGION SILESIA
   • Polsko + ČR (Opava, Bruntál)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!