Satelitní účet

 

Otázka: Satelitní účet

Předmět: Cestovní ruch

Přidal(a): Barbora

 

 

Průřezový charakter CR – zásah do mnoha odvětví nár. hospodářství – není jednoduché kvalifikovat celkový přínos pro danou zemi

Některé oblasti ekonomiky jsou pro CR sice charakteristické, ale poskytují produkty a služby nejenom účastníkům CR, kteří zase naopak spotřebovávají produkty a služby i z odvětví přímo nesouvisejících s CR. Z tohoto důvodu nelze ekonomický význam CR kvantifikovat přímo, ať už z podkladů národního účetnictví nebo jiných odvětvových statistik, ale je nutné přistoupit ke konstrukci tzv. satelitního účtu CR.

 

Umožňuje podrobnou analýzu poptávky a nabídky – zhodnocení celkového přínosu CR

 • Tvoří ho MMR, Český stat. Úřad a ČNB
  • Cílem je definovat CR jako odvětví a vyčíslit jeho přínos
  • 1.3.2000 schválen statistickou komisí OSN
  • Tourism Satellite Account – TSA

 

Satelitní účet cestovního ruchu (dále jen TSA) je nástrojem, který slouží k vymezení podílu cestovního ruchu jako odvětví na HDP.

 • Podporován mezinárodními organizacemi ((EUROSTAT, OECD, UNWTO…)
 • Jeho makroekonomičtí ukazatelé:
  •  hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu
  •  HDP cestovního ruchu
  •  podíl cestovního ruchu na celkovém HDP ČR
  •  počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu

 

Ekonomika CR v ČR

 • V roce 2017 tvořil tento obor 2,9 % hrubého domácího produktu České republiky (149 miliard korun). Zaměstnával 238,8 tisíce osob, což bylo meziročně o 2,4 % více. Zaměstnanci tvořili 82 % a sebezaměstnané osoby podnikající v oboru 18 %.
 • Celkový objem výdajů za cestovní ruch dosáhl 292 miliard korun. Jedná se o souhrnný ukazatel poptávky všech návštěvníků, kteří trávili svou dovolenou v Česku. V roce 2017 byl v meziročním srovnání o 7,4 % vyšší. Zároveň dosáhl nejvyšší hodnoty od začátku sledování v roce 2003.
 • Příjezdový cestovní ruch tvořený zahraničními návštěvníky činil více než 56 %, tj. 164,9 miliard korun. Zbývajících 44 % finančních prostředků (127,6 miliard korun) generovali tuzemští návštěvníci prostřednictvím domácího cestovního ruchu.
 • V roce 2017 navštívilo Českou republiku 34,7 miliónu zahraničních návštěvníků. Naopak čeští občané realizovali více než 90 miliónu cest v tuzemsku a přes 11 miliónu cest do zahraničí.
 • Podíl cestovního ruchu na tvorbě hrubé přidané hodnoty v národním hospodářství činil 2,8 %. Bylo to více než v zemědělství, lesnictví a rybářství, ale naopak méně než v sektoru vzdělávání či zdravotní a sociální péče.
 • Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství činil 4,5 %. V turismu tedy pracoval každý dvaadvacátý Čech.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!