Segmentace trhu a chování kupujících

 

   Otázka: Segmentace trhu a chování kupujících

   Předmět: Marketing, Spotřební chování

   Přidal(a): Veronika Skalová

 

 

Segmentace je nalezení skupin zákazníků, podle určitých kritérií

Segment je skupina, která má specifické požadavky

 

Hlediska segmentace:

 • 1) geografické hledisko – v různých částech světa mají lidé různé požadavky
 • 2) demografické hledisko – podle složení obyvatel (věk, příjem, vzhled, vzdělání, rasa atd..)
 • 3) psychologické hledisko – podle příslušnosti k určité sociální skupině a životního stylu (auta ‘‘dobrá adresa‘‘)

 

Výhody segmentace:

 • Výhoda-  firma oslovuje pouze vybranou skupinu
 • Nevýhoda- reklama se nedostane ke všem potencionálním zákazníkům

 

Kategorie kupujících:

 • 1) individuální kupující – single (mladá rodina) – nakupuje pouze nutné vybavení do bytu, kuchyň nevybavuje, stravuje se venku nebo u mamky, o dovolené rozhoduje nahodile
 • 2) domácnosti:
  • a) s dětmi do 6-ti let – vybavuje domácnost, vybavuje kuchyň, stravuje se doma, nakupuje v akcích (využívá akce, slevy), velká balení, dovolenou plánujou – levná, po ČR
  • b) s dětmi do 15-ti let – kvalitnější bydlení, lepší vybavení, druhý nábytek, dovolená je dražší (bývá moře), auto je lepší ,spoří (2 platy, větší platy)
  • c) rodina bez dětí – stravují se doma, ale kvalitně, čas od času restaurace, kvalitní dovolená, zintezivňuje se spoření
  • d) starší (důchodci) – stravují se doma, ale levně, kupují ve slevách, velmi šetří, větší výdaje na léky (zdravotnictví)
 • 3) organizace – každý nákup dlouho plánují, začleňují ho do rozpočtu, o nákupu rozhoduje více lidí, na nákupu nešetří

 

Kupní role

Znamená kdo o nákupu rozhoduje:

 • a) iniciátor – zboží chce, ale nekupuje ho a neplatí ho (šéf kuchař, dítě)
 • b) kupující – chce, koupí si sám
 • c) rozhodující – ten kdo nám to schválí (nadřízený), ‘‘tatínek rozhodne‘‘

 

Tipy nákupního chování:

 • 1) automatické chování – kupujeme jedno a totéž, běžné potřeby
 • 2) řešení omezeného problému – před nákupem hledá informace, porovnává ceny, záruku, podmínky např.: telefon, spotřebiče
 • 3) řešení extenzivního problému – dlouho hledá informace, nechá si poradit, dlouho se rozhoduje, jedná se o drahý výrobek (velké rozhodnutí) např.: bydlení, auto

Vedení lidí

Teorie X – vychází se z předpokladu, že pracovník má k odpor k práci, je líny, nechce se mu pracovat do práce se musí nutit, musí být neustále kontrolován, má malou ctižádost, vyhýbá se zodpovědnosti, chce být veden (nechce rozhodovat). Zde se uplatňuje přísné vedení, kdy vedoucí nařizuje, kontroluje

Teorie Y – pracovník je pilný, nepotřebuje kontrolu, zodpovědný, spolehlivý, umí operativně jednat .. demokratický styl vedoucího

Každý člověk je ojedinělá osobnost, obě teorie se prolínají, propojují

 

Styly vedení lidí

 • Autokratický (autoritativní) – nesnese odpor, rozhoduje sám, nesnese diskuzi, dává postihy (prémie sebere), podřízený má strach, podřízený nic nenavrhne
 • Demokratický – ‘‘trochu kamarád‘‘, diskutuje s podřízenými, vyslechne, poradí, je důsledný, umí pochválit, podřízení chodí rádi do práce, pracovník má možnost dále se rozvíjet
 • Liberální – slabý, nerozhodný, bojácný, podřízený má volnost, na pracovišti je nepořádek a chaos

Závěr: u pracovníka se mohou prolínat všechny 3 styly

 

Motivace: 

Jsou to pohnutky, které vedou člověka k určitému cíli:   

 • 1) peněžní – odměny, provize, podíly, benefity
 • 2) nepeněžní – pochvala, dobrý pracovní kolektiv, využití sauny, bazénu, fitness atd ..
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!