Segmentace trhu – pracovní list

 

Otázka: Příklad na segmentaci trhu

Předmět: Marketing

Přidal(a): Kryštof

 

 

PŘÍKLAD

Pan X se rozhodl podnikat v oblasti vinařství a vinohradnictví a distribuovat vína především do hypermarketů v Brně. Před zahájením činnosti je nutné zjistit, v kterých oblastech a jací lidé projeví o jeho výrobu zájem. Proto zvolil segmentační analýzu na základě informací zjištěných výzkumem. Z výzkumu se dozvěděl tyto informace:

 • Z 500 dotazovaných v okolí velkých obchodních center nakupuje v hypermarketu TESCO 380 a o víno nemá zájem 178 spotřebitelů a v hypermarketu Albert má o víno zájem 120 spotřebitelů.
 • Z těchto dotazovaných bylo 300 ženského pohlaví a 200 mužského pohlaví. U žen má zájem o víno celých 250 spotřebitelů a u mužů nemá zájem o víno 144 dotazovaných.

Vypočtěte koeficienty asociace, rozhodněte o jejich významu. Zpracujte segmentační mapu, vyberte vhodný segment (segmenty) pro podnikatele, zpracujte jeho charakteristiku (velikost, dostupnost, trvalost, homogenita, heterogenita) a navrhněte možný marketingový mix jako podnikatelské řešení.

 

1. tabulka

    B b  
    OC Tesco OC Albert  
A Ano 202 120 S        322
a Ne 178 0 S        178
    S 380 S 120 Celkově 500

 

Významnost koeficientu     rq = 1       (silně ovlivňuje)

Obě pohlaví mají zájem kupovat produkt.

 

2. tabulka

    B b  
    Ženy Muži  
A Ano 250 56 S        306
a Ne 50 144 S        194
    S 300 S 200 Celkově 500

 

Významnost koeficientu     rq = 0,855              (silně ovlivňuje)

 

Segmentační mapa

 

Charakteristika segmentu

 • Velikost, segment v OC dle kupní síly obou pohlaví je dostatečně velký, podnikání silně ovlivňuje.
 • Dostupnost, dodávání zboží do OC je vhodné, vzhledem k tomu, že jsou dostupné automobilem i MHD.
 • Trvalost, segment má dlouhodobě trvalý růst co se týká nákupu, dle průzkumů se pije více vína.
 • Kupní síla, je nadprůměrná lidé mají zájem kupovat daný segment.
 • Různorodost, vzhledem ke kvalitě od konkurenčních značek (poměr kvalita – cena).
 • Stejnorodost, kupní síla zákazníků bude nadprůměrně uspokojivá nejen kvalitou a cenou, ale novodobý, designem.

 

Návrh mixu

 • Produkt, má novou technologickou výrobu bez barviv a přísad, trendový design a tím je konkurence schopný s konkurenčními výrobky
 • Cena, vzhledem ke kvalitě výrobku je úměrně vysoká.
 • Distribuce, výrobce zaváží výrobky do OC pravidelně dle spotřeby daného výrobku. Má vhodné viditelné umístění v prodejně. V případě kladných ohlasů může zavážet i do OC a vinotéky ve středu města.
 • Propagace, pravidelná degustace, komunikace k kupujícím, TV reklama, web, FCB, bilboardy, hlavní strany v prestižních časopisech.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!