Segmentace trhu v cestovním ruchu

marketing

 

Otázka: Segmentace trhu v cestovním ruchu

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

 

Rozdělení trhu služeb do určitých skupin dle společné charakteristiky

 • nezbytný předpoklad pro volbu účinné MG strategie
 • umožňuje co nejefektivněji rozložit finanční prostředky i úsilí (orientace jen na zajímavé segmenty)

 

Výhody segmentace

 • Efektivnější využití finančních prostředků
 • Jasnější porozumění potřebám, přáním klienta
 • Efektivnější volba distribučních cest
 • Přesnější výběr nástrojů propagace

 

Nevýhody segmentace

 • Je pro společnost dražší (nákladnější)
 • Vhodná základna segmentace se obtížně určuje
 • Tendence společností oslovovat segmenty, které nejsou životaschopné
 • Obtížně se odhaduje jak hluboce a široce by bylo vhodné segmentaci provádět

 

Segmentační základny

 • a) geografická – dle místa, odkud přijíždějí (domácí; zahraniční – Evropa x zámoří)
 • b) demografická – věk, pohlaví, příjmy
 • c) dle účelu cesty – turista x obchodní klientela
 • d) psychografická – dle životního stylu, nejtěžší
 • e) dle chování zákazníka – určím z min. zkušeností
 • f) dle zvolených distribučních cest – přímo či přes zprostředkovatele

* segmentace může být jednoúrovňová (jen dle jednoho kritéria) či víceúrovňová

 

Trendy na straně poptávky

 • Měnící se věková struktura klientely
  • přibývá klientů seniorského věku
 • Měnící se struktura domácností
  • pozdější sňatky, nárůst rozvodů – roste počet jednotlivých cestujících
 • Měnící se role a odpovědnost v domácnosti
  • př. ženy podnikatelky
 • Rostoucí význam dříve menšinových klientů
  • nároky na speciální stravu / program
 • Změny v kulturních a společenských zvyklostech a životním stylu
  • př. Jazykové / zdravotní / wellness pobyty
 • Poptávka po specializovaných možnostech cestování
  • sportovní dovolená, minidovolená, …

 

Trendy na straně nabídky

 • Kladen důraz na výhody pro časté hosty
 • Roste pozornost zdravé výživě a kondici
 • Orientace na business klientelu
 • Důraz na víkendové package a minidovolené
 • Pozornost cestujícím ženám
 • Výhody pro déledobě ubytované klienty
 • Roste význam cenových a sazebníkových modifikací
 • Roste komfort služeb
 • Rozšiřuje se nabídka specializovaných kuchyní
 • Pozornost incentivnímu CR
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!