Selhání trhu – maturitní otázka

 

   Otázka: Selhání trhu

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Nikola

 

 

Trh selhává tehdy, když neplní své funkce (tedy alespoň jednu z nich).

 

Funkce trhu:

 • informační – spotřebitelé i výrobci mají veškeré informace, které potřebují
 • stimulační – podněcuje k efektivnímu pokroku, aby byli lepší (konkurenceschopnost)
 • přerozdělování důchodů – přerozdělení důchodů jednotlivým subjektům (putování peněz v ekonomice)

 

Projevy:

 • monopol, veřejné statky, externality

 

Monopol – (není trh)-jeden podnik získá výsadní postavení v odvětví a diktuje ceny

 • není zde funkce stimulační (žádná konkurence -> nemá je kdo nutit k pokroku a nízkým cenám) ani informační (nemá o čem a koho informovat)
 • stát vydává zákony na ochranu hospodářské soutěže (říká co je a co není trestné)


Veřejné statky

 • musí být poskytnuto každému; ze svých daní platíme městskou policii, osvětlení, apod. Tyto statky a služby využívají i lidé, kteří si je nezaplatili.
 • např. lidé žijící v Litoměřicích a chodí po ústeckým mostě – musí přejít přes most ale nic za to neplatí


Externality

 • vznikají tehdy, když se na trhu setká nabízející s poptávajícím a třetí osoba má z toho prospěch nebo neprospěch

 

členění externalit:

 • pozitivní a negativní

 

Pozitivní

 • včelař a sadař, kterému včely opylují sad – nezaplatí za to a má užitek
 • banka vedle zlatnictví, banka si u agentury zařídí ochranku, tím pádem je i zlatnictví chráněno

 

Negativní

 • špatný vliv výrobců na životní prostředí, kde třetí poškozenou stranou jsou občané, kterým výrobce za zničení nezaplatí
 • chemička vyrábí produkty, prodává je a obyvatelé, příroda, stavby a celé životní prostředí trpí; zde zasahuje stát např. svojí politikou životního prostředí

 

NÁSTROJE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

1.) Fiskální (rozpočtová) politika:

– tvorba a rozdělení státního rozpočtu – krajský, obcí, státu

Tato politika může být expanzivní nebo restriktivní:

 • a) expanzivní – snižování daní a zvyšování výdajů → růst HDP → větší poptávka pro pracovní síle → zvýšení inflace -> dopad na platební bilanci kladný – více se vyrobí a vyveze
 • b) restriktivní – zvyšování daní a snižování výdajů → dopady na trh opačné (pokles HDP, inflace a růst nezaměstnanosti a problémy s platební bilancí)

 

2.) Monetární (měnová) politika:

– nástroj v rukou centrální banky

– jejím základním cílem je hlídání a aktivní ovlivňování míry znehodnocení peněz – inflace

 • a) expanzivní – zvýšení množství peněz v oběhu, snížení úrokové sazby → růst cen a inflace
 • b) restriktivní – snížení množství peněz v oběhu, zvýšení úrokové sazby → pokles cen/inflace

Nízké úroky – více peněz, zaměstnanost poroste,platební bilance bude lepší,inflace bude vyšší

 

3.) Cenová a důchodová politika:

 • = působení státu na mzdy a na zisky
 • regulace mezd, regulace cen, nositelem je vláda, zprostředkovaně ČNB – hlídá inflaci
 • v soukromém sektoru jsou mzdy ovlivňovány působením trhu
 • ve státním sektoru jsou platy ovlivňovány různými regulačními nástroji ceny – většina cen zboží je tvořena na základě nabídky a poptávky, ale některé ceny výrobků a služeb jsou státem regulovány (elektřina, plyn, voda, nájemné, tabákové výrobky, alkohol,..)
 • ceny se regulují spotřební daní
 • regulace je prováděna u těch statků a služeb, kde je obava ze zvyšení cen ze strany výrobců

 

4.) Zahraniční obchodní politika:

 • – souhrn zásad a prostředků, podle kterých se uspořádávají hospodářské vztahy mezi státy
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!