Služby cestovního ruchu – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Služby cestovního ruchu

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

 Služby CR vychází z potřeb účastníků CR a dělíme je na základní a doplňkové.

základní služby slouží:

 • k přemístění účastníků cestovního ruchu z místa trvalého bydliště do cílové destinace a zpět = DOPRAVNÍ SLUŽBY.
 • k zabezpečení jejich pobytu v cílovém místě = UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY.
 • k zajištění před nepředvídatelnými či nahodilými událostmi, které mohou během jejich cesty a pobytu nastat = POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY.

doplňkovými službami chápeme všechny ostatní služby v CR, jimiž jsou např.:

 • zprostředkovatelské služby = provádí CK a CA (např.: ubytování),
 • průvodcovské služby = práce průvodců a delegátů,
 • tlumočnické a překladatelské služby = využití při kongresovém a obchodním CR,
 • lázeňské a wellness služby = činnosti související s pobytem v lázních a s léčbou,
 • sportovně-rekreační služby = různé služby pro sport, rekreaci a zábavu,
 • společensko-kulturní služby = služby pro kulturní a společenské vyžití,
 • směnárenské služby = nákup, prodej, výměna deviz a valut,
 • obchodní služby = zabezpečuje nabídku zboží, které vyžadují účastníci CR,
 • informační služby = služby informačních center,
 • animační služby = společenské aktivity a programy,
 • komunální služby = zajišťují péči o tělo (kadeřnictví, manikúra,…),
 • služby ochrany osob a zdraví (RZS, HS,…)
 • další: pasové, vízové, celní, …

 

DOPRAVNÍ SLUŽBY

 • Kromě zabezpečení cesty do cílové destinace a zpět dále slouží k zajištění určitých částí programu zájezdu – např. okružní prohlídkové cesty (sightseeing), vyhlídkové lety, půjčovny dopravních prostředků aj.
 • Druhy dopravy:
 • pozemní silniční (osobní x autokarová), železniční (individuální x skupinová),
 • letecká linková (národní letecké společnosti), charterová (low cost airlines),
 • vodní  linková (pravidelné spoje), okružní (tzv. cruises),
 • ostatní – MHD, vertikální

 

UBYTOVACÍ SLUŽBY

 • Poskytují přechodné ubytování účastníkům cestovního ruchu. Součástí ubytovacích služeb jsou i doplňkové služby ubytovacích středisek, např. buzení, využití trezoru, informace v recepci, objednání taxi, praní a žehlení prádla, …
 • Ubytovací služby rozdělujeme do:
 • kategorie = hotel, hostel, penzion, motel, botel, …
 • třídy = podle velikosti a vybavenosti ubytovacího zařízení: 1-5*.

 

STRAVOVACÍ SLUŽBY

 • Jejich hlavním úkolem je zajištění stravování účastníků cestovního ruchu.
 • U stravování (jako součásti ceny zájezdu) rozdělujeme:
 • rozsah = bez stravování, bed&breakfast, polopenze, plná penze, all-inclusive,
 • forma = servírované chody, nabídkové stoly či jejich kombinace.

 

POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY

 • Profesionální pojištění = pojištění CK proti úpadku (ze zákona č. 159/99 Sb.) a pojištění profesionální odpovědnosti průvodců a pracovníků cestovních kanceláří.
 • Pojištění osob a věcí = nemocenské, úrazové, extrémních sportů, zavazadel, vozidel, stornopoplatků.
 • =) Jednotlivé služby mají své vlastní normy a požadavky na kvalitu
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!