Služby letecké dopravy – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Služby letecké dopravy

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

SLUŽBY LETECKÉ DOPRAVY

VÝZNAM LETECKÉ DOPRAVY

 • Nejrychleji se rozvíjející druh dopravy.
 • Hlavním cílem letecké dopravy je přeprava osob, zavazadel a zboží na velké vzdálenosti.

 

ČLENĚNÍ LETECKÉ DOPRAVY

 • 1) podle přepravného
  • doprava nákladní = přeprava zboží a zásilek
  • doprava osobní = přeprava osob
 • 2) podle teritoriálního hlediska
  • doprava na území jednoho státu = vnitrostátní doprava, rozšířená hlavně ve státech s velkou rozlohou
  • doprava mezi dvěma (i více) státy = mezinárodní doprava
  • doprava mezi kontinentální = mezi kontinenty (např.: Evropa – Amerika)
 • 3) podle toho zda se uskutečňuje nebo neuskutečňuje podle letových řádů
  • pravidelná doprava = na základě letových řádů
  • charterová (nepravidelná) doprava = neuskutečňují se na základě pravidelných letových řádů

 

VÝHODY A NEVÝHODY LETECKÉ DOPRAVY

Výhodami letecké dopravy jsou:

 • nejrychlejší způsob dopravy,
 • pohodlný, kulturní a moderní způsob cestování (různé třídy úrovně),
 • vysoká bezpečnost (na počet uskutečněných letů – malý počet nehod).

Nevýhodami letecké dopravy jsou:

 • vysoké provozní náklady =) vysoké ceny letenek,
 • vzdálenost letišť od center měst a od středisek CR,
 • negativní vliv na životní prostředí,
 • kontroly na letištích.

 

MATERIÁLNĚ-TECHNICKÁ ZÁKLADNA LETECKÉ DOPRAVY

1) LETADLA

 • Letadla členíme podle různých hledisek:
 • a) podle velikosti (množství přepravovaných osob):
  • malá letadla (aerotaxi) – do 10 osob, malý dolet strojů
  • střední letadla – 11 až 100 osob
  • velká letadla – 101 – 250 osob
  • velkokapacitní letadla – nad 205 osob
 • b) podle délky doletu
  • letadla s krátkým doletem
  • letadla se středním doletem
  • letadla s dlouhým doletem
 • c) podle provozní rychlosti
  • letadla podzvuková
  • letadla nadzvuková
  • letadla vysokorychlostní

2) LETIŠTĚ

 • Jsou místa vybavená pro start a přistávání letadel, a to dráhami, budovami, a technickou infrastrukturou, zařízeními pro řízení letového provozu.
 • Jsou klasifikována podle rozsahu poskytovaných služeb a podle délky startovacích a přistávacích drah na:
 • mezinárodní letiště (dráha nad 3 000m),
 • veřejná a neveřejná letiště,
 • vojenská letiště,
 • polní letiště.
 • Pro potřeby pravidelné letecké dopravy slouží v České republice čtyři letiště:
 • Praha – Ruzyně
 • Ostrava – Mošnov
 • Karlovy Vary – Olšová vrata
 • Brno – Tuřany
 • Pro potřeby charterových letů se dále v České republice využívá:
 • letiště v Pardubicích
 • letiště v Českých Budějovicích
 • Důležitými evropskými letišti jsou:
 • Frankfurt, Londýn, Paříž, Madrid, Kodaň, …
 • Důležitými letišti v USA jsou:
 • New York, Chicago, Dallas, Los Angeles, Atlanta, San Francisco, …

3) LETOVÉ DRÁHY

 • Představují myšlenou čáru letu letadel atmosférou, jež je na zemi spojena s letišti.

 

SORTIMENT POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • Provozování letecké dopravy představuje široký komplex pozemních a přepravních služeb, především služeb cestujícím.
 • Služby na palubě letadla: podávání informací a instrukcí o bezpečnostním vybavení, občerstvení, pomoc při zdravotních potížích, bezcelní prodej drobných předmětů, …
 • Služby na letištích: řízení letového provozu, odbavování cestujících a jejich zavazadel, odbavování nákladů, bezpečnostní kontrola, stravovací služby, pronájem automobilů, parkovací služby, maloobchodní prodej (včetně tax-free shop), směnárenská činnost, informační služba.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!