Služby v cestovním ruchu

 

Otázka: Služby v cestovním ruchu

Předmět: Cestovní ruch

Přidal(a): Barbora

 

 

Služby v cestovním ruchu

 • ekonomická činnost lidí, jejímž výsledkem jsou nemateriální hodnoty, které se projevují jako užitečné efekty pro spotřebitele služeb
 • proces vynakládání práce, při němž nevzniká hmotný výrobek, nýbrž užitný efekt
 • pasové a vízové služby, pojišťovací a peněžní služby, směnárenské služby, zdravotní služby – rozdělení světa z hlediska zdravotních rizik dle WHO, Schengenský prostor

 

Charakteristické rysy služeb:

 • nehmotnost
 • výroba a konzumace probíhá současně na jednom místě a čase
 • prostorová a časová omezenost výskytu služeb (poskytovaných v místech atraktivit)
 • poskytovány jako komplex, a nikoliv jako jednotlivé služby
 • pomíjivost – nelze vyrábět na sklad
 • mnohočetnost poskytovatelů služeb
 • rozmanitost požadavků na kvantitu a kvalitu vzhledem k různé poptávce
 • v místech CR je někdy nemožné rozlišit služby pro účastníky CR a místní obyvatele
 • jedná se o služby osobní, dochází ke kontaktu

 

Pasové služby

 • účast na zcr souvisí s překročením hranic jednotlivých států a občan ČR má právo svobodně vycestovat do zahraničí a svobodně se vrátit zpět

 

Pravidla pro odbavení na hranici

 • platný cestovní doklad s potřebnou dobou platnosti
 • použít oficiální hraniční přechod
 • podrobit se pasové kontrole – (cizinecké policii), celní devízová kontrola (celní úřad)
 • mít další potřebné doklady např. Vízum, mezinárodní řidičský průkaz, potvrzení o očkování – tyto informace získané na ministerstvu zahraničních věcí

 

Druhy cestovních dokladů

 • cestovní pasy – vydává Ministerstvo vnitra prostřednictvím Městského úřadu
 • diplomatický nebo služební pas – vydává Ministerstvo zahraničních věcí
 • občanský průkaz – vydaný po roce 1993 pro vstup do zemí EU
 • cestovní průkaz – doklad pro jednotlivou cestu s územní a časovou platností omezenou účelem cesty např. ztráta CP v zahraničí

 

Vízum a vízové služby

Vízum

 • je úřední povolení cizího státu ke vstupu, průjezdu nebo pobytu na jeho území
 • nejčastěji v podobě razítka do CP, také kolek aj.

Důvod

 • regulace a kontrola pohybu cizinců na jejich území
 • nemusí být vydáno nežádoucím osobám

Vydání víza lze žádat

 • na zastupitelském úřadě daného státu – žádost a poplatek

Základní členění víz

 • Krátkodobá – průjezdní do 5 dnů, letištní mezipřistání, turistická do 90 dnů, výjezdní na žádost cizinců
 • Dlouhodobá – nad 90 dnů, pracovní, diplomatická

 

Pro vstup a pohyb cizinců na území ČR platí tyto pravidla

 • při hraniční kontrole cizinec předloží na požádání policie ČR cestovní doklad, vízum, doklad o zdravotním pojištění, zajištění nákladů spojené s pobytem občan EU cestovní doklad nebo doklad totožnosti
 • přihlašovací povinnost – s vízovou povinností – hlásí se do 48 hodin – ostatní do 30 dnů
 • ubytovatel – hlásí pobyt cizince dle domovní knihy, následující pracovní den, eviduje ubytování cizince – jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování
 • cizinecké policii – předá záznamy o ubytovaných cizincích dle domovní knihy, do 10 dnů od ubytování předloží přihlašovací tiskopis

 

Pojišťovací služby v cestovním ruchu

 • Pojištění v CR je služba, která účastníkovi CR pomáhá při odstraňování nepředvídatelných a nahodilých událostí. Právní forma pojištění v CR je obsažena v občanském zákoníku a v zákoně č. 363/1999 Sb.

 

Směnárenská služba

 • směnárenské služby představují obchody s devizovými a valutovými prostředky
 • lze provádět nákup i prodej zahraniční měny. Pro oprávnění k této činnost je nutné získat devizovou licenci od ČNB. Vykonávat tuto činnost mohou jen právnické osoby

 

Směnárenská činnost

 • je jen nákup cizí měny z české koruny. Vykoupenou zahraniční měnu je pak nutné odvádět do banky. Tato činnost patří mezi živnosti koncesované, vydání koncesní listiny je vázáno na souhlas ČNB.
 • Může ji vykonávat fyzická i právnická osoba.

 

Rozdělení světa podle rizik:

Země s nízkým rizikem:

 • Střední a Jižní Evropa, Kanada, Austrálie, Nový Zéland

Země se středním rizikem:

 • Východní Evropa, Japonsko, Izrael

Země s vysokým rizikem

 • Mexiko, země Střední a Jižní Ameriky, Asie a Afrika

 

Základní doporučení před cestou do zahraničí:

 • je nutné informovat klienta o klimatických podmínkách a hygienických podmínkách
 • je to nebezpečné pro turisty s chronickým onemocněním, alergiemi
 • v období dešťů není vhodné cestovat do tropických zemí vysoká citlivost vzduchu zatěžuje organizmus
 • dlouhé lety a turbulence jsou ohrožením pro skupiny s trombózou
 • doporučení je zajít 3 měsíce před odletem k lékaři

 

Základní doporučení během pobytu:

 • dávat si pozor při konzumaci jídel
 • pít vodu z PET lahve, a ne z kohoutku ani si s ní vyplachovat ústa při čištění zubů
 • nepožívat led a zmrzlinu
 • nekonzumovat syrové ovoce a zeleninu pouze tepelně upravenou
 • nekonzumovat ze stánků z ulice
 • nekoupat se v jezerech také možnost nákazy
 • pozor na kontakt s rostlinou a živočišnou říší krokodýl, piraně, žralok, ježci
 • pozor na hady a šelmy
 • pohlavní nemoci přenosné injekcemi

 

Základní očkování při cestách do zahraničí

 • Vyžadovaná
  • proti žluté zimnici – Střední a Jižní Amerika, rovníková Afrika 22 zemí
 • Povinné
  • očkování proti choleře, tyfu, meningokovému zánětu mozkových blan
 • Doporučená
  • proti virovému zánětu jater A a B, tuberkulóze, japonské encefalitidě, meningokovému zánětu mozkových blan – povinné při pouti do Mekky
 • Mezinárodní očkovací průkaz je povinný pro vstup do některých zemí

 

Nejčastější způsoby nákazy

 • chirurgické a zubní ošetření
 • manikúra, pedikúra, kosmetika, tetování
 • v rozvojových zemích – polovina cestujících trpí střevním průjmem
 • nejrozšířenější choroba současného světa – malárie – parazitní onemocnění způsobené komárem zemře ročně 2 mil lidí – prevence antimalárický preparát
 • Češi trpí často úplavicí

 

Schengenský prostor

 • označení pro území 26 evropských států (zemí Schengenské dohody, zkráceně zemí Schengenu), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy