Služby v cestovním ruchu

 

Otázka: Služby v cestovním ruchu

Předmět: Cestovní ruch

Přidal(a): Barbora

 

 

Služby v cestovním ruchu

 • ekonomická činnost lidí, jejímž výsledkem jsou nemateriální hodnoty, které se projevují jako užitečné efekty pro spotřebitele služeb
 • proces vynakládání práce, při němž nevzniká hmotný výrobek, nýbrž užitný efekt
 • pasové a vízové služby, pojišťovací a peněžní služby, směnárenské služby, zdravotní služby – rozdělení světa z hlediska zdravotních rizik dle WHO, Schengenský prostor

 

Charakteristické rysy služeb:

 • nehmotnost
 • výroba a konzumace probíhá současně na jednom místě a čase
 • prostorová a časová omezenost výskytu služeb (poskytovaných v místech atraktivit)
 • poskytovány jako komplex, a nikoliv jako jednotlivé služby
 • pomíjivost – nelze vyrábět na sklad
 • mnohočetnost poskytovatelů služeb
 • rozmanitost požadavků na kvantitu a kvalitu vzhledem k různé poptávce
 • v místech CR je někdy nemožné rozlišit služby pro účastníky CR a místní obyvatele
 • jedná se o služby osobní, dochází ke kontaktu

 

Pasové služby

 • účast na zcr souvisí s překročením hranic jednotlivých států a občan ČR má právo svobodně vycestovat do zahraničí a svobodně se vrátit zpět

 

Pravidla pro odbavení na hranici

 • platný cestovní doklad s potřebnou dobou platnosti
 • použít oficiální hraniční přechod
 • podrobit se pasové kontrole – (cizinecké policii), celní devízová kontrola (celní úřad)
 • mít další potřebné doklady např. Vízum, mezinárodní řidičský průkaz, potvrzení o očkování – tyto informace získané na ministerstvu zahraničních věcí

 

Druhy cestovních dokladů

 • cestovní pasy – vydává Ministerstvo vnitra prostřednictvím Městského úřadu
 • diplomatický nebo služební pas – vydává Ministerstvo zahraničních věcí
 • občanský průkaz – vydaný po roce 1993 pro vstup do zemí EU
 • cestovní průkaz – doklad pro jednotlivou cestu s územní a časovou platností omezenou účelem cesty např. ztráta CP v zahraničí

 

Vízum a vízové služby

Vízum

 • je úřední povolení cizího státu ke vstupu, průjezdu nebo pobytu na jeho území
 • nejčastěji v podobě razítka do CP, také kolek aj.

Důvod

 • regulace a kontrola pohybu cizinců na jejich území
 • nemusí být vydáno nežádoucím osobám

Vydání víza lze žádat

 • na zastupitelském úřadě daného státu – žádost a poplatek

Základní členění víz

 • Krátkodobá – průjezdní do 5 dnů, letištní mezipřistání, turistická do 90 dnů, výjezdní na žádost cizinců
 • Dlouhodobá – nad 90 dnů, pracovní, diplomatická

 

Pro vstup a pohyb cizinců na území ČR platí tyto pravidla

 • při hraniční kontrole cizinec předloží na požádání policie ČR cestovní doklad, vízum, doklad o zdravotním pojištění, zajištění nákladů spojené s pobytem občan EU cestovní doklad nebo doklad totožnosti
 • přihlašovací povinnost – s vízovou povinností – hlásí se do 48 hodin – ostatní do 30 dnů
 • ubytovatel – hlásí pobyt cizince dle domovní knihy, následující pracovní den, eviduje ubytování cizince – jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování
 • cizinecké policii – předá záznamy o ubytovaných cizincích dle domovní knihy, do 10 dnů od ubytování předloží přihlašovací tiskopis

 

Pojišťovací služby v cestovním ruchu

 • Pojištění v CR je služba, která účastníkovi CR pomáhá při odstraňování nepředvídatelných a nahodilých událostí. Právní forma pojištění v CR je obsažena v občanském zákoníku a v zákoně č. 363/1999 Sb.

 

Směnárenská služba

 • směnárenské služby představují obchody s devizovými a valutovými prostředky
 • lze provádět nákup i prodej zahraniční měny. Pro oprávnění k této činnost je nutné získat devizovou licenci od ČNB. Vykonávat tuto činnost mohou jen právnické osoby

 

Směnárenská činnost

 • je jen nákup cizí měny z české koruny. Vykoupenou zahraniční měnu je pak nutné odvádět do banky. Tato činnost patří mezi živnosti koncesované, vydání koncesní listiny je vázáno na souhlas ČNB.
 • Může ji vykonávat fyzická i právnická osoba.

 

Rozdělení světa podle rizik:

Země s nízkým rizikem:

 • Střední a Jižní Evropa, Kanada, Austrálie, Nový Zéland

Země se středním rizikem:

 • Východní Evropa, Japonsko, Izrael

Země s vysokým rizikem

 • Mexiko, země Střední a Jižní Ameriky, Asie a Afrika

 

Základní doporučení před cestou do zahraničí:

 • je nutné informovat klienta o klimatických podmínkách a hygienických podmínkách
 • je to nebezpečné pro turisty s chronickým onemocněním, alergiemi
 • v období dešťů není vhodné cestovat do tropických zemí vysoká citlivost vzduchu zatěžuje organizmus
 • dlouhé lety a turbulence jsou ohrožením pro skupiny s trombózou
 • doporučení je zajít 3 měsíce před odletem k lékaři

 

Základní doporučení během pobytu:

 • dávat si pozor při konzumaci jídel
 • pít vodu z PET lahve, a ne z kohoutku ani si s ní vyplachovat ústa při čištění zubů
 • nepožívat led a zmrzlinu
 • nekonzumovat syrové ovoce a zeleninu pouze tepelně upravenou
 • nekonzumovat ze stánků z ulice
 • nekoupat se v jezerech také možnost nákazy
 • pozor na kontakt s rostlinou a živočišnou říší krokodýl, piraně, žralok, ježci
 • pozor na hady a šelmy
 • pohlavní nemoci přenosné injekcemi

 

Základní očkování při cestách do zahraničí

 • Vyžadovaná
  • proti žluté zimnici – Střední a Jižní Amerika, rovníková Afrika 22 zemí
 • Povinné
  • očkování proti choleře, tyfu, meningokovému zánětu mozkových blan
 • Doporučená
  • proti virovému zánětu jater A a B, tuberkulóze, japonské encefalitidě, meningokovému zánětu mozkových blan – povinné při pouti do Mekky
 • Mezinárodní očkovací průkaz je povinný pro vstup do některých zemí

 

Nejčastější způsoby nákazy

 • chirurgické a zubní ošetření
 • manikúra, pedikúra, kosmetika, tetování
 • v rozvojových zemích – polovina cestujících trpí střevním průjmem
 • nejrozšířenější choroba současného světa – malárie – parazitní onemocnění způsobené komárem zemře ročně 2 mil lidí – prevence antimalárický preparát
 • Češi trpí často úplavicí

 

Schengenský prostor

 • označení pro území 26 evropských států (zemí Schengenské dohody, zkráceně zemí Schengenu), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy