Směnárenské činnosti – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Směnárenské činnosti

Předmět: Cestovní ruch, Ekonomie, Finance

Přidal(a): Jakub Fryč

 

 

Definice: 

 • Zajišťují obchody s devizovými prostředky (peněžní prostředky v cizí měně ve formě valut – bankovky, mince nebo deviz – šeky atd.)

 

Základní pojmy

 • devizové místo = místo oprávněné obchodovat s devizovými hodnotami a uskutečňovat platební styk do zahraničí (banky, směnárny, hotely, obchody, obchodníci s CP, kasina, Česká pošta, Western Union,..)
 • činnost směnárníků upravuje:
  • zákon o směnárenské činnosti
  • vyhláška o směnárenské činnosti

 

Směnárenské místo (směnárna)

 • musí být zaregistrováno v Registru směnárníků – u ČNB, čímž získá povolení od ČNB 
 • registrace je pouze elektronická
 • u platebního styku musí získat licenci od ČNB
 • Bankovní (klasické v bankách)
  • zřizovány dle Zákona o bankách – směnárenská činnost je zahrnuta do bankovní licence, kterou musí mít pro svoji činnost od ČNB
 • Nebankovní
  • v hotelích, CK, CA, obchodech, na hraničních přechodech, směnárenské automaty – podmínka registrace u ČNB

 

Podmínky pro registraci směnárníka (FO/PO – nebankovní směnárna) v Registru směnárníků

 • předem získat elektronický podpis
 • podat ČNB elektronickou žádost o registraci v systému REGIS
 • mít sídlo nebo podnik v ČR
 • oznámit ČNB provozovnu
 • dodat doklad o důvěryhodnosti a bezúhonnosti žadatele a vedoucího směnárny
 • osoba řídící směnárnu musí mít 18 let a způsobilost k právním úkonům

 

Povinnosti směnárny

 • vykazovat ČNB údaje – přehled o nákupech a prodejích cizích měn (čtvrtletně/ročně)
 • ke každé směně vystavit doklad o obchodu – o provedení směnárenského obchodu, a to jak v češtině, tak v angličtině – jde o devizový odpočet o nákupu/prodeji – musí obsahovat předepsané náležitosti
 • kontrolovat klienta při směně nad € 1 500
 • pracovat mohou jen osoby s osvědčením o absolvování kurzu o rozpoznání platidel (pořádá ČNB) – když obchodují s jinými měnami než CZK, EUR, USD, GBP, JPY
 • musí mít k dispozici informace s vyobrazením a popisem používaných platidel (např. kartotéka platidel)
 • informovat prokazatelně a jednoznačně o kurzech a podmínkách služeb – v kurzovním lístku
 • používat výrazy „nakupujeme“, „prodáváme“ („we buy“, „we sell“)
 • informace o právu zákazníka odstoupit od smlouvy o obchodu (do 1 000 EUR) a popis, jak od smlouvy odstoupit

 

Náležitosti dokladu – devizový odpočet:

 • a) informace o provozovateli směnárny – jméno, sídlo, IČO, adresu provozovny, provozní dobu
 • b) informace o provedeném obchodu – měnu (ISO), částku složenou i vyplacenou v původní měně i přepočtu, směnný kurz, kurzovní hodnota (mn. x kurz), částka vyplacená zákazníkovi, čas, datum
 • c) informace o právech zákazníka – právo odstoupit od smlouvy, podat stížnost, návrh k mimosoudnímu řešení sporu

 

Provozovna musí dodržovat provozní dobu!

 • V důsledku nekalých praktik směnárníků (především v Praze) MF novelizovalo zákon o směnárenské činnosti (1. 4. 2019).

 

Novela zákona o směnárenské činnosti

 • nově zavedena možnost zákazníků odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin od provedení obchodu
 • klienti o tom musí být informováni – jak na kurzovním lístku, tak na dokladu o provedení směny
 • pro odstoupení od smlouvy je stanoven limit € 1 000, čímž se zabrání spekulacím na vývoj kurzu
 • novela pamatuje i na situaci, kdy klient provede směnu v čase kratším než 3 hodiny před zavírací dobou směnárny – v tomto případě se čas prodlužuje do druhého dne – lhůta běží od 30 minut od otevření směnárny 
 • rozhodná je otvírací doba, která je uvedena jako provozní doba ve směnárenském dokladu
 • klient musí vrátit stejné valuty, které si vyměnil
 • směnárna je povinna vystavit klientovi doklad o vrácení valut
 • lze odstoupit od smlouvy i u výměny pomocí směnárenského automatu – lze je právo odstoupit do 3 pracovních dnů v kterékoliv provozovně nebo v sídle směnárníka

 

Nově bezúplatnost směnárenských obchodů

 • platí zákaz úplaty za provedení směnárenského obchodu – poplatky již nelze účtovat, musí být zahrnuty přímo do směnného kurzu – (tj. klient může už porovnávat kurzy jednotlivých směnáren přímo, dříve musel ke kurzu připočítat poplatky)
 • poplatky jsou povoleny pouze u proplacení šeků, výkupu mincí nebo platby kartou – zde má směnárna oprávněné vyšší náklady

 

Zpřísnění požadavků na prezentaci informací na kurzovním lístku

 • na kurzovním lístku musí být uveden pouze jeden kurz (dříve zde byly při větším objemu směny uváděny tzv. VIP kurzy – dnes již nelze)
 • na kurzovním lístku je stanoveno pořadí prezentace kurzů – nejdříve musí být uveden vyšší kurz (kurz prodej), teprve na 2. místě kurz nižší (kurz nákup) – kurzy musí být srozumitelné pro zákazníky

 

Doporučené vybavení směnárny

 • trezor, mříže, služby bezpečnostní agentury, …
 • přepážka, neprůstřelné sklo, opancéřované stěny
 • výpočetní technika, vhodný software
 • zkoušečka pravosti bankovek.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!