Soustava nepřímých daní – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Soustava nepřímých daní

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Viktorie Melny

 

 

 • Jsou obsaženy v cenách výrobků a služeb
 • Jejich výše nezávisí na příjmech konkrétní osoby, ale kolik zboží a služeb si pořídí
 • Daň za nás vybírá prodávající a také ji za nás odvádí
 • Tyto daně tvoří největší příjem do státního rozpočtu

 

Dělí se na: Univerzální a selektivní

a) Univerzální

 • Účastní se, jak výroba, tak i zákazník
 • Výrobce/obchodník ji připočítává ke zboží nebo službě
 • Zákazník ji platí s cenou služby nebo zboží
 • Tedy na všechno spotřební zboží DPH

 

DPH-Daň z přidané hodnoty 

 • Tvoří nejdůležitější příjem do státního rozpočtu tzv. nepřijmé univerzální daně
 • Dříve se používala jako daň z obratu
 • Daň je vybírána při každém prodeji, kdy poplatníkem daně je kupující a plátcem je prodávající

 

Předmětem daně je:

 • Předmětem DPH jsou veškerá zdanitelná plnění za úplatu
 • Prodej zboží nebo nemovitostí
 • Prodej služby za úplatu v tuzemsku
 • Pořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu plátcem DPH
 • Dovoz z nečlenských států EU s místem plnění v Tuzemsku

 

Kdo má povinnost k DPH:

 • Každá FO nebo PO se stane povinně, pokud je jeho obrat za nejbližších 12 po sobě jdoucích měsíců činil vyšší než 2 milion Kč.
 • Plátcem se můžeme stát i dobrovolně, i když jeho obrat nedosahuje 1miionu Kč

 

Daňový doklad má tyto náležitosti:

 • Druh zboží
 • Cena zboží
 • Sazba
 • Celková cena
 • Zjednodušený DD-používá se do 10 tisíc Kč a když klient platí v hotovosti

 

Dělení DPH

 • Na vstupu-za nákup materiálu, zboží
 • Na výstupu-za prodej zboží a služeb
 • Nadměrný odpočet (vratka)- pokud na odpočet přijatých plnění převýší daň. povinnost
 • Daň. Povinnost-znamená přiznat a odvést DPH FÚ

 

Sazby:

 • Základní 21 %-uplatňuje se na zboží a služby kromě výjimek v 1 a 2 snížené sazbě
 • První snížená 15 %-potraviny, dětské potřeby, služby, kultura
 • Druhá snížená 10 %- stravovací služby, točené pivo, ubytovací služby
 • Nepodléhá DPH-jsou osvobozeny-poštovní služby, soc. pomoc Zdaňovací období
 • Každý měsíc-pokud plátce přesáhne limit za předcházející kalendářní rok
 • Do limitu může plátce požádat o prodloužení ZD 1x za čtvrt roku

 

Dovoz ze zemí EU:

 • faktura od zahraničního dodavatele se účtuje stejně jako od tuzemského, ale musí se přepočítat kurzem ČNB na Kč
 • tuzemský odběratel sdělí svému zahraničnímu dodavateli svoje DIČ a ten vystaví fakturu (daňový doklad) bez DPH
 • tuzemská firma si vypočte DPH (přidanění) a pokud má k dispozici
 • daňový doklad, uplatní si nadměrný odpočet Dovoz z jiných zemí
 • v tomto případě účtuje celní orgán clo na základě Jednotného správního dokladu a účetní jednotka ho eviduje na účet 379-jiné závazky
 • clo se stává součástí pořizovací ceny
 • dál je postup stejný jako při dovozu ze zemí EU, tedy firma provede přidanění a zároveň nárok na nadměrný odpočet
 • kurzy ČNB-denní, měsíční, čtvrtletní-sama si je stanoví účetní jednotka

 

dovozy 3 země

 • Švýcarsko, Kanada, Čína, Brazílie
 • Vypočítání CLA
 • Účty 379- jiné závazky P
 • 111- pořízení materiálu

 

Faktury s DPH

 • Faktura s DPH má velký význam zejména pro účetní účely, protože slouží jako důkaz o koupi a prodeji zboží nebo služeb, ale také pro daňové účely, protože umožnuje vypočítat a dovést DPH Informace na faktuře:
 • Jméno a adresa kupujícího a prodávajícího
 • Datum vystavení a datové období, na které se faktura vystavuje
 • Specifikace jednotlivých položek a jejich cena bez DPH
 • Sazba DPH
 • Celková částka včetně DPH
 • Identifikace platebního účtu pro placení faktury

 

VF
Př.: firma Alfa plátce DPH se zabývá výrobou stolů, dodá stoly firmě Beta a vystaví Fakturu
Zaklad d. 12.000,- 311-MD-14.520,-
DPH. 21% 2.520,- 343-MD-2.520.-
Celkem 14.520,- 601-D-12.000,-

PF
Př.: Firma Alfa plátce DPH nakoupí od jiného plátce šroub, na Faktuře:
Zk. 10.000,- 343-MD-2100,-
DPH 21%. 2.100,- 321-D-12.100,-
Celkem 12.100,- 111-DM-10.000,-

 

b) Selektivní

Spotřební daň

 • Nepřímá selektivní daň a je vybírána prostřednictvím prodeje vybraných druhů zboží
 • Je vybírána jednorázově-už při prvním prodeji

 

Předmětem daně jsou:

 • Minerální oleje-pohonné hmoty
 • Daň z lihu, piva, vína a tabákových výrobků

 

Zdaň. Období

 • Jeden měsíc – pokud v daném měsíci nevznikne daňová povinnost daňové přiznání se nepodává
 • Poplatník-kupující
 • Plátcem-výrobci

 

Sazby daně

 • Jsou stanoveny samostatně pro každý druh výrobku a závisí na tzv. měrných jednotkách. (litry, kilo, kusy) – nezávisí na ceně výrobku

 

Základ daně

 • Tabákové výrobky=kusy, kila
 • Alkohol=litr a % alkoholu/čistého lihu.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!