Soustava veřejných rozpočtů ČR – maturitní otázka

 

   Otázka: Soustava veřejných rozpočtů ČR

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Petra

 

Soustava veřejných rozpočtů v ČR zahrnuje:

– příjmy a výdaje státu, krajů, obcí a dalších institucí

-státní rozpočet

-územní rozpočty

-mimorozpočtové fondy a veřejné zdrav. poj.

 

Státní  rozpočet a hospodářská politika rozpočet je plán finančního hospodaření státu obvykle na 1 rok. Má podobu zákona, navrhuje ho vláda a schvaluje poslanecká sněmovna.

 

Rozpočtové provizorium

 • hospodaření státu se řídí objemem příjmů SR schváleného pro předchozí rozpočtový rok až do doby schválení zákona o státním rozpočtu

 

Struktura státního rozpočtu:

-příjmy SR  – daně, poplatky, pojistné na soc. poj.

– výdaje SR  – soc. účely, zdravotnictví, školství, armáda, dotace do ekonomiky, státní správa, platby na úhradu úvěrů

 

Faktory ovlivňující SR

– hospodářský cyklus- v období hosp. růstu dochází ke zvyšování příjmů SR, roste daňová výnosnost

– velikost soc. státu- míra přerozdělování prostředků daňových poplatníků na soc. transfery

– míra nezaměstnanosti- při vysoké míře nezaměstnanosti stát vynakládá větší objem prostředků na dávky a podpory v nezaměstnanosti

– míra zdanění- neplatí přímá úměra, že čím vyšší zdanění tím vyšší příjmy do SR

– schopnost státu vybírat daně a velikost korupce- schopnost minimalizovat daňové úniky

 

Financování deficitu:

 • dluhové financování- deficit SR se kryje půjčkami, vzniká státní dluh
 • emise nových peněz- natištění nových peněz
 • restriktivní opatření- omezení výdajů SR (omez. soc. dávek)
 • zvýšení daní- zvýšení sazby daní z příjmů či nepřímých daní

 

Subjekty a cíle hosp. politiky

 • parlament
 • vláda
 • centrální banka
 • instituce které dohlíží na kvalitu tržního prostředí
 • soudní instituce
 • ostatní

 

Cíle hosp. politiky

– ekonomický růst- ukazatel HDP

– zaměstnanost- ukazatel nezaměstnanosti

– cenová stabilita- ukazatel míry inflace

– vyrovnaná platební bilance- ukazatel bilance zahr. obchodu

 

Typy hospodářské politiky:

Konzervativní typ

 • požaduje volnou ruku na trhu, hlavním cílem je cenová stabilita, hlavním nástrojem měnová politika

Keynesiánský typ

 • vychází z toho že stát má ovlivňovat dění v ekonomice. Hlavním cílem je nízká nezaměstnanost. Hlavním nástrojem fiskální politika.
 • Keynesiánství: největším zlem je nezaměstnanost a úkolem státu je zasahovat do ekonomiky s cílem omezit výkyvy hosp. cyklu a zajistit zaměstnanost.

Neokeynesiánský typ

 • slučuje oba přístupy, jako hlavní cíle staví zaměstnanost a cenovou stabilitu a kombinuje monetární a fiskální politiku.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!