Spolupráce České pošty s aliančními partnery

ekonomie

 

Otázka: Spolupráce České pošty s aliančními partnery

Předmět: Finance

Přidal(a): Štěpánka

 

 

KMVS

 • KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. je zavedená a stále se dynamicky rozvíjející advokátní kancelář
 • byla založená v roce 2006 a má sídlo v historickém centru Prahy (na Malé Straně)
 • jejím cílem je poskytovat maximálně kvalitní a rychlé právní služby s důrazem na srozumitelné, přesné a jasné vyjadřování
 • KMVS se vyznačuje tím, že sleduje nové trendy v nové trendy a vývoj legislativy – díky tomuto je schopná klientům poradit
 • má přehled i o rozhodovací praxi soudců a správních orgánů
 • advokátní kancelář má stabilní tým pracovníků, kteří mají zkušenosti v běžném právu ale i ve specializovaném právu
 • do běžné právní agendy patří občanské, pracovní a korporátní právo
 • mezi specializované právní agendy se řadí např. ochrana osobních údajů, reklamní právo, zdravotnictví, elektronické komunikace, ochrana osobnosti či farmaceutické právo
 • současné portfolio klientů tvoří více než 250 českých a zahraničních podnikatelských subjektů
 • tyto subjekty jsou převážně z okruhu reklamy, marketingu, médií, farmacie, kosmetiky, obchodních řetězců, developerských společností, obchodních center, bankovnictví, tabákových společností a státních institucí
 • právní služby jsou poskytovány v českém, anglickém a španělském jazyce

 

výhody služby DINO pro dlužníky

 • minimalizace navýšení dlužné částky
 • důvěra a respekt – je zde samozřejmé, že veškerá komunikace probíhá podle přísných pravidel
 • k vyřešení závazku může dlužník využít více než 3 200 poboček v ČR

 

služby DINO pro věřitele

 • ČP dělá v zájmu věřitele i dlužníka několik kroků navíc, aby došlo k oboustranné spokojenosti (šetří čas i zbytečné náklady)
 • možnost vyřešit situaci na více než 3 200 pobočkách
 • prioritou je návrat jistiny a vyřešení sporné situace co nejdříve

 

Projekt advokátní kanceláře a České pošty

 • projekt, který vytvořila ČP s advokátní kanceláří má zkratku DINO (celým jménem „dluhové inkaso obyvatelstva“)
 • DINO není jen zkratka, ale je to zároveň název sdružení, které má projekt na starost
 • služba DINO spočívá v tom, že si věřitelé (jako jsou např. operátoři, pojišťovny) mohou objednat pracovníka pošty namísto inkasní agentury, aby mohli dostat zpátky pohledávku od věřitele mimosoudním jednáním
 • tato služba umožní dlužníkovi zaplatit co nejdříve a bez následných zbytečných nákladů vyřešit jeho závazek bez dalších následků (následek by byl např. v podobě soudního jednání) 
 • pošta s využitím znalostí přímo z terénu dohledá dlužníka a předá mu informační dopis (obálka s fialovým pruhem)
 • služba tedy umožní předejít soudním sporům; pomůže narovnat vztah mezi věřiteli a dlužníky; snižuje náklady i zbytečnou administrativní zátěž 
 • občan (dlužník) má tedy možnost na přepážkách pošty diskrétně, včas a s ochranou osobních údajů řešit svoji situaci

v tomto informačním dopisu najde dlužník:

 • historii svého dluhu
 • jeho aktuální výši
 • návod k řešení
 • pokud dlužník chce svůj dluh vyřešit přes poštu, domluví si schůzku na pobočce ČP s proškoleným pracovníkem
 • pracovník mu vysvětlí, proč je dobré služby DINO využít (buď mimosoudní fází nebo soudní fází)
 • pokud se dlužník rozhodne využít služby DINO, jsou tři možnosti jak dluh splatit (je v mimosoudní fázi)
  • splatí dluh najednou
  • dohodne se na splátkovém kalendáři (je za to příplatek)
  • jiné individuální řešení
 • pokud využití této služby dlužník zamítne, čeká ho později soudní vymáhání (soudní fáze)
 • soudu jsou v této chvíli předány exekuční a žalobní návrhy
 • výše dluhu se v tomto případě výrazně zvyšuje, protože se zde musí platit náhrady za služby advokáta a další soudní poplatky
 • existuje také tzv. „databáze dlužníků DINO“, která obsahuje především dluhy vůči věřitelům, které k inkasu dluhu využívají službu DINO

služba DINO dlužníkům tedy pomáhá těmito způsoby:

 • přináší včas informace o závazku
 • chrání před zbytečným narůstáním závazku
 • předchází nákladným soudním sporům a exekucím
 • dostupnost díky široké síti poboček ČP
 • zprostředkuje jednoduchý a rychlý způsob úhrady závazku

 

Soudní jednání 

 • je zde velmi důležitá nezávislost soudců, protože soudci mají chránit základní práva a svobodu nás všech
 • advokát by taktéž měl chránit zájmy klienta v souladu se zákonem a právními předpisy (někdy však advokáti hledají různé kličky v zákonech)
 • je nejlepší, když soudce rozhodne rozsudek již při prvním jednání, protože tím ulevuje ekonomicky, časově i psychicky účastníkům jednání
 • při soudním jednání je vždy navrhovatel (žalobce) a odpůrce (žalovaný)
 • v občanském soudním řízení můžete v zásadě jít k soudu bez právníka
 • jako zástupce si vždy si v zastoupení soudu (občanském, trestním, správním) si může každý zvolit advokáte nebo obecného zmocněnce (obou stranám dává plnou moc)

 

Banky a spořitelny

Poštovní spořitelna, a. s. (ČSOB)

 • je jedním z nejvýznamnějších aliančních partnerů CP
 • poštovní spořitelna je součástí Československé obchodní banky, a.s., která je z pohledu celkové hodnoty aktiv největší bankou v České republice i ve střední Evropě
 • v ČR je přibližně 200 poboček, ve kterých zřídí pracovníci ČSOB svým klientům všechny bankovní produkty (kromě vkladní knížky) – v současnosti se ale budou některé pobočky ČP rušit
 • vkladní knížky jsou nabízeny jen na pobočkách ČP
 • bankovní produkty Poštovní spořitelny v současné době slouží už více než dvěma miliónům klientů, a to pomocí nejširší sítě obchodních míst v České republice
 • tyto produkty jsou nabízeny pod značkou Era
 • mezi nabízené produkty patří běžný účet, spořící účet, EURORIGO (zasílání peněz do zahraničí), účet pro právnické osoby atd.
 • na spoustě pobočkách ČP jsou diskrétní zóny, kde může klient v klidu probrat svoji situaci s bankovním nebo pojišťovacím specialistou
 • na každé poště může klient ČSOB vkládat platební příkazy, vkládat nebo vybírat peníze z účtu, zakládat nebo měnit různé bankovní nebo pojišťovací produkty

 

Home Credit, a. s.

 • pokud zaměstnanec pošty zřídí produkt „telefonní půjčka“ dostane bonus ve výš i 100 Kč

 

Česká pojišťovna, a. s.

 • životní pojištění, kombinované vkladové pojištění, povinné ručení pojištění domácnosti

 

Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

 • nabídka stavebního spoření

 

Penzijní pojištění

 • při založení smlouvy o doplňkovém penzijním penzijním spoření je bonus 200 Kč
 • když zaměstnanec založí, smlouvu o důchodovém spoření dostane bonus 300 Kč.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!