Státní správa, instituce, reformy – maturitní otázka

 

   Otázka: Státní správa, instituce, reformy

   Předmět: Ekonomie a účetnictví

   Přidal(a): Denisa

 

Vymezení státu:

Vlastní území, vlastní obyvatelstvo, vlastní suverenitu na vlastním území, je subjektem mezinárodního práva, je ekonomickým subjektem

 

Veřejná správa

Subjekty: státní správa, územní samospráva

 

VS

 • Souhrn různých výkonných orgánů na jednotlivých úrovních veřejné správy
 • Je vykonavatelem zákonů
 • Realizuje rozhodnutí volených orgánů
 • Představuje výkon moci veřejné
 • Zprostředkovává přenos informací pro obyvatelstvo a podnikatelské subjekty (např. katastrální úřady)
 • Zprostředkovává styk s veřejností (úřední hodiny)
 • Vykonává správní dozor (stavební dozor, veterinární dozor celní dozor, školní inspekce)

 

Kontrolu veřejné správy provádějí:

 • Parlament ČR
 • Ministerstva
 • Nezávislé soudy
 • NKÚ
 • Občané

 

Činnost VS ovlivňují:

 • Moc zákonodárná = Parlament
  – Jak? Vydáním zákonů
 • Moc výkonná = Vláda
  – Jak? Vydáním vyhlášek a nařízení
 • Moc soudní = soudnictví ČR
  – Jak? Hlídá dodržování zákonnosti při vydání rozhodnutí veřejné správy

 

Reformy Veřejné správy

Reformy celé veřejné správy v ČR po roce 1989
Po roce 1989 bylo nutné přebudovat systém moci

 • Zákonodárné (parlament)
 • Výkonné (vláda)
 • Soudní (soudy)

A obnovit právo občanů na samosprávu

 

Hlavní problémy veřejné správy v 90. letech:

 • Vysoká míra centralizace
 • Velké kompetence státu ve srovnání s kompetencí územní samosprávy (např. starosta obce)
 • Nízká odborová úroveň pracovníků veřejné správy

 

Reforma se v uplynulých 21 letech zaměřila na:

 • Oddělení územní samosprávy od státní správy
 • Vytvoření ekonomických a legislativních podmínek pro fungování územní samosprávy
  (např. daň z nemovitosti zůstává obci)
 • Přesun kompetencí na obce a kraje
  (např. schvalování územního plánu)
 • Vytvoření územních samosprávných celků
  (13 celků + hl. město Praha)
 • Reformy v daňových pravomocech
  (např. daň z nemovitosti)
 • Propojení obcí do rozpočtové prognózy
 • Zkvalitnění informační soustavy, růst kvalifikace pracovníků

 

Reformy se týkaly:

 1. Státní správa
 2. Územní samospráva

 

Reformy ve státní správě

 • Efektivní rozdělení kompetencí mezi jednotlivé instituce státní správy
 • Dokonale využít management
 • Dosáhnout alokační efektivnosti (přesun některých kompetencí z ministerstva na obec)
 • Zlepšení veřejné a občanské kontroly

 

Reformy územní samosprávy

 • Stanovení optimální velikosti základního článku samosprávy (obce)
 • Stanovení optimálního způsobu a intenzity kontroly územní samosprávy (veřejná čtvrtletní zasedání zastupitelstva)
 • Reforma územních financí = dovolit obcím podnikat
 • Posílení rozhodovacích pravomocí (MDD)

 

Instituce státní správy:

 • Prezident
 • Vláda
 • Parlament
 • Ústřední orgány státní správy
 • Orgány státní správy s celostátní působností
 • Dekoncentro vané orgány státní správy

 

Prezident

 • Pravomoci jsou dány Ústavou
 • Vyhlašuje volby do Parlamentu a orgánů územní samosprávy
 • Je vrchním velitelem ozbrojených sil
 • Vetuje parlamentem přijaté zákony
 • Uděluje milosti (amnestie)
 • Jmenuje a odvolává členy vlády – ministry
 • Přijímá demise (odmítání funkce)
 • Jmenuje a odvolává prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ)
 • Jmenuje a odvolává soudce
 • Jmenuje a odvolává guvernéra ČNB
 • Jmenuje a odvolává členy bankovní rady
 • V zahraniční politice je vázán stanoviskem vlády

 

Pro výkon jeho moci jsou zařízeny instituce:

 • Kancelář prezidenta republiky
 • Vojenská kancelář (Hradní stráž podléhá vojenské kanceláři)

 

Vláda

 • Vrcholný orgán moci výkonné
 • Vytváří vnější a vnitřní zahraniční politiku
 • Je přímým vykonavatelem rozhodnutím parlamentu
 • Ministerstva specializovaná, průřezová (financí)
 • Tvořena z ministrů, kteří jdou z poslanecké sněmovny

 

Parlament

 • VČR dvoukomorový – Poslanecká sněmovna a Senát
 • Výbory, poslanecké kluby
 • Při jednáních se řídí Jednacím řádem
 • Je to orgán ústavodárný (vydává a mění zákony)
 • 200 poslanců, 81 senátorů

 

Ústřední orgány státní správy (=úřady)

 • Ministerstva (specializovaná a průřezová)
 • Ostatní ústřední orgány – Český statistický úřad (ČSÚ), Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS)
 • Orgány státní správy s celostátní působností
  • Státní potravinářská a zemědělská inspekce
  • Státní veterinární správa

 

Dekoncentrované orgány státní správy

 • Jsou to specializované, odborné úřady zřizované pro lepší dostupnost pro občany
 • Regionální úřady práce = dekoncentrovaná pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Finanční úřady = dekoncentrovaná pracoviště Ministerstva financí
 • Katastrální úřady = dekoncentrovaná pracoviště Ministerstva zemědělství
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!