Teorie potřeb – otázka z ekonomie

 

   Otázka: Teorie potřeb

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): tereres

 

pro pochopení ekonomických aktivit je důležitým faktem vznik potřeb

 

Potřeba = vědomí nedostatku, které nás nutí tento nedostatek odstranit

 • každý člověk má jiné potřeby, každá potřeba vyvolává další potřebu
 • potřeby všech ekonomických subjektů se mění = jsou podmíněny věkem, přírodním klimatem, sociálním prostředím, tradicí, místem atd.
 • některé historické potřeby dávno zanikly – v našem věku s rozvojem techniky a informatiky se objevují stále nové potřeby

 

členění potřeb: každý ekonomický subjekt preferuje jiné potřeby

 • potřeby hmotné (potřeba jíst, bydlet, oblékat se, …)
 • potřeby nehmotné (potřeba přátelství, svobody, kulturního zážitku, …)

 

 • potřeby biologické (potřeba pití, dýchání, spánku)
 • potřeby kulturní – duševní (potřeba setkávat s lidmi, potřeba kulturního vyžití)

 

 • potřeby zbytné (potřeba moderně se oblékat)
 • potřeby nezbytné (potřeba jídla, spánku, …)

 

 • potřeby individuální (potřeba jídla, pití)
 • potřeby společenské (potřeba elektřina, MHD)

 

 • potřeby současné
 • potřeby budoucí

 

Příklad:

potřeba pití = biologická, hmotná, individuální, nezbytná, současná i budoucí

 

Úkol:

Zařaďte následující příklady potřeb do klasifikačních skupin:

 1. potřeba jíst – biologická, hmotná, nezbytná, individuální, současná, budoucí
 2. potřeba komunikace s lidmi – kultur., nehm., nezbyt., indiv., souč. a bud.
 3. potřeba tepla – biol., hmot., nezbyt., indiv., souč. a bud.
 4. potřeba čtení – kultur., nehm., zbytná, indiv., souč. a bud.
 5. potřeba lásky – kulturní, nehmot., indiv., nezbyt., souč. a bud.

 

 • právo na svobodné rozhodování o svých potřebách patří mezi základní lidská práva, některé potřeby jednotlivce však mohou být uspokojovány na úkor potřeby jiných lidí nebo je dokonce ohrožovat a tady už musí zasáhnout společnost = formou zákonů definuje činnosti zakázané, trestné činy (krádež, požívání drog, rasové činy, …), společnost může používat i nepřímé nástroje k ovlivnění našich potřeb (zvýšení spotřební daně na alkohol)

 

Potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb tím, že je spotřebováváme.

 

STATKY – v ekonomii tímto pojmem rozumíme širokou škálu věcí a hodnot, které uspokojují lidské potřeby

 

členění statků:

 • hmotné (jídlo, byt, oblečení) a nehmotné (vlastnosti, dovednosti, znalosti nebo duševní výtvory čl.)
 • volné (sluneční svit, vzduch, déšť = poskytuje nám je příroda bez lidského úsilí) a ekonomické (=vzácné, nejsou k dispozici volně v přírodě = jsou to produkty lidské práce…..např. chci-li nové šaty, musím si je ušít nebo koupit – a k tomu potřebuji peníze – k jejichž získání jsem musela vynaložit práci .. úsilí)

 

Příklady:

a) voda – může být jak statek volný (vezmu si ji z potoka), tak ekonomický (raději si ji koupím v obchodě, protože nevím, zda o kus dál není stádo krav na pastvě)

b) světlo – statek jak volný (denní světlo), tak ekonomický (doma večer – musím si ho zaplatit)

 

SLUŽBYcizí činnosti (výkony), které uspokojují lidské potřeby

 

členění služeb:

 • věcné   = obnovují nebo zlepšují hmotné statky (oprava obuvi, vymalování bytu)
 • osobní  = zlepšují život člověka (působící přímo na konkrétní osobu = léčení pacienta lékařem, úprava účesu kadeřníkem, …)
 • veřejné (školy, domovy důchodců, armáda)

 

Většinu služeb lidé získávají úplatně – musí si je zaplatit (kadeřnice) x některé služby financuje stát (IZS – ovšem to v podstatě také platíme my = z daní)

 

Příklady:

a) divadelní představení – služba osobní (návštěva divadla) – za úplatu, kdežto sehrané divadlo  studentem, který se nenaučil na písemku a vysvětluje mi proč, mám zdarma

b) ušití šatů – služba věcná, šaty může šít švadlena za úplatu, nebo např. maminka zdarma

c) výuka cizího jazyka – služba osobní, učit se cizí jazyk můžu s placeným učitelem, nebo tak, že jedu do ciziny a snažím se sám dorozumět

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy