Topografická příprava – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Topografická příprava

Předmět: Cestovní ruch a průvodcovství

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

TOPOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA

 • Topografická příprava je zaměřená na jednotlivá místa nacházející se na trase zájezdu, výletu, respektive na pobytové místo.
 • Předpokladem důsledné topografické přípravy je přesné určení trasy a její prostudování na podrobné mapě.
 • Průvodce se nejprve seznámí s osou trasy, která udává směr a cíl trasy, při přepravě autokarem kilometrovými vzdálenostmi, dobou trvání přepravy, rozdělením trasy na jednotlivé úseky.
 • Teprve potom může začít topografická příprava s pracovní mapou a dalšími pomůckami (informačními zdroji), které průvodci pomohou získat potřebný přehled o jednotlivých místech na trase jako celku.
 • Informace o jednotlivých místech na trase se zpracovávají podle jednotné šablony na excepční lístky = lístky obsahující informace o daném místě.

 

Postup topografické přípravy:

 • průvodce si připraví dostatečný počet excepčních lístků, lístků na zaznamenání informací o daném místě z vhodných informačních zdrojů =) každému místu na trase přísluší jeden excepční lístek,
 • na úvodní excepční lístek pro jednodenní úsek trasy průvodce uvede v pořadí, jak následují na trase za sebou následující sídla a zeměpisné jednotky a očísluje je:
  • města, obce, …,
  • pohoří, vodní toky a plochy, …,
  • administrativně-správní celky (kraje, regiony, …),
  • národopisné a historické oblasti,
 • poté začne vytvářet excepční lístky pro jednotlivá sídla (popř. i zeměpisné jednotky) a to tak, že nejdříve si vytvoří hlavní excepční lístky k jednotlivým místům na trase na základě úvodního excepčního lístku:

na líc excepčního lístku uvede – do záhlaví:

 • místní název (toponym) doplněný o:
 • původ názvu,
 • původní název nebo historické označení,
 • pro účastníky zahraničního CR paralelu názvu v jejich jazyce (např.: Nové Zámky = Newcastle),
 • pro naše účastníky ve výjezdovém CR originální název (např.: Drážďany = Dresden),
 • místní znak (aby ho mohl průvodce popsat a komentovat),
 • počet obyvatel (vyjadřuje velikost sídla),
 • administrativně-správní zařazení sídla,
 • příslušnost k národopisné a historické oblasti,

na líc excepčního lístku uvede  – níže do jednotlivých rubrik stručně (nejlépe zkratkami) následující informace a rubriky očísluje::

 • poloha – umístění (na břehu vodního toku, na úpatí vrcholu, …), nadmořská výška, vzdálenosti od jiných sídel, …,
 • podnebí – zejména pro účastníky z jiných klimatických pásem,
 • příroda – fauna a flóra, národní parky a chráněné oblasti, nerosty, – hospodářství – zemědělství, průmysl, doprava, obchod a služby,
 • kultura a sport – divadla, muzea, galerie, sportovní zařízení, …,
 • školství a věda,
 • historické pamětihodnosti a současné pozoruhodnosti,
 • zajímavosti a zvláštnosti,
 • významné osobnosti – spojené s daným sídlem,
 • důležité události – které poukazují na význam daného sídla,

na líc excepčního lístku uvede – do dolní části:

 • praktické informace o různých zařízeních, která se nacházejí v sídle = slouží k potřebám průvodce a jedná se hlavně o: ubytovací a pohostinská zařízení, rekreační a zábavní střediska, informační centra, možnosti parkování, čerpací stanice, autoservisy, kontakty na policii a zdravotnická zařízení, atd.,

Dělíme na:

 • historický vývoj,
 • současný stav,
 • plány do budoucna.
 • Ke každé rubrice průvodce uvede paralely = srovnání (v příjezdovém CR ze země účastníka X ve výjezdovém a domácím CR z České republiky) a mezinárodní souvislosti (např. světová nej) – tak jak je tomu u informačního minima.
 • Takto vyplněný hlavní excepční lístek vloží do obálky označené názvem sídla a jeho pořadovým číslem na trase.
 • Precizně vypracovaný hlavní lístek je základ pro doplňující informace o sídle na dalších lístcích, na kterých si průvodce rozepisuje jednotlivé rubriky hlavního lístku. Každý doplňující excepční lístek je označen číslem příslušné rubriky, v případě nutnosti i písmeny abecedy např.: 3a, 4c, 5d, ….
 • Hotové doplňující excepční lístky vložíme do obálky k hlavnímu excepčnímu lístku a tento postup aplikujeme u každého místa na trase.
 • Obsah obálky bude úměrný významu místa na trase (místo tranzitu = bez zastávky, místo zastávky, místo prohlídky, místo pobytu). Obálky s vloženými lístky si seřadí podle očíslování Obálky související s denními úseky trasy vloží do větší obálky na příslušný den, který je na nich vyznačen.
 • Kromě trasy zájezdu prostudujeme i trasy fakultativních výletů, případně výletů, které plánujeme jako náhradní program.
 • =) Výsledkem topografické přípravy = excepční lístek.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy