Trh a tržní ekonomika – otázka z ekonomie (4)

 

Otázka: Trh a tržní ekonomika

Předmět: Ekonomie a bankovnictví

Přidal(a): mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

Obsah otázky:

 • Zboží ( komplement, substitut)
 • Trh (definice, dělení)
 • Poptávka, nabídka (definice, graf, vlivy)
 • Tržní rovnováha (graf, přebytek, nedostatek)
 • Tržní mechanismus (neviditelná ruka trhu)
 • Dokonala, nedokonalá konkurence

 

Zboží

 • Zboží je určeno ke směně na trhu
 • Má tyto základní vlastnosti
  1. Užitečnosti
  2. Cena

 

1. Užitečnost

 • Užitečnosti zboží spočívá v jeho schopnosti uspokojovat lidské potřeby
 • Jako užitečné věci se jednotlivé druhy zboží nedají srovnávat
 • Proto různé užeitečné věci se na trhu směňují za jiné užitečné věci zpravidla prostřednictvím peněz
 • Mají tedy směnnou hodnotu ( je poměr, ve kterém se směňuje jedno zboží za druhé)
 • Vyjádření směnné hodnoty v penězích představuje cenu zboží

 

2. Cena

 • Základem cen y zboží je množství práce, přirozených zdrojů, kapitálů, které je ve zboží obsaženo
 • Tato cena se však utváří až na trhu nabídky a poptávky
 • Konečná cena se ještě může změnit
 • Pro tržní ekonomiku jsou charakteristické ceny smluvní, které vznikají dohodou mezi dodavatelem a odběratelem

 

Komplement – doprovodní výrobky, které ovlivňují naše rozhodování při koupy (auto + benzín)

Substituty – pokud můžeme něčím nahradit pak koupíme to levnější (hovězí maso -> kuřecí)

 

Trh

 • Je místo, kde se střetává nabídka s poptávkou, určuje se cena
 • Nemusí být přítomni prodávající či kupující
 • Pokud se vzájemné nákupy a prodeje uskuteční mezi prodávajícími a kupujícími na celém území státu = národní trh
 • Pokud v rámci daného světa = světový trh

 

Barter – výměnný obchod

Tržní subjekty: domácnost, stát, firmy

Struktura trhu:

Půda, práce, kapitál

 • Trh zboží(trh s auty, trh s potravinami, trh se službami)
 • Trh práce(nákup a prodej práce, kterou vykonávají lidé jako prac. síly)
 • Trh finanční(nákup a prodej cizích měn, cenných papírů – akcií) – trh peněz, trh kapitálů

 

Dělení:

 • Místní – tržnice
 • Oblastní – Bruntálsko
 • Krajský – Moravskoslezský kraj
 • Národní – Německý
 • Mezinárodní – Česko-polský
 • Světový – celý svět

 

Nabídka

 • Množství zboží, které je nabízeno pod určitou cenou
 • Nabídku představují výrobci a prodejci, kteří přichází na trh a nabízí
 • Existuje:
  1. Individuální nabídka – představuje jednoho výrobce, který nabízí jeden svůj výrobek (pekař nabízí chleba)
  2. Dílčí nabídka – nabídka všech výrobců určitého zboží v regionu (všichni pekaři nabízí chleba)
  3. Agregatní nabídka – nabídka všech výrobců všeho druhu zboží
 • Zákon nabídky – s rostoucí cenou nabídka roste
 • Faktory ovlivňující nabídku
  1. Cena
  2. Náklady
  3. Změny vnějších podmínek podnikání
  4.  Změny kapitálové výnosnosti – investoři dají peníze raději do oboru, kde se jim peníze vrátí rychleji a ve větším množství tzn. ten kapitál má vyšší výnosnost
  5. sezónnost

 

Poptávka

 • Poptávka je pro nás množství zboží, které jsou kupující ochotni při ceně P koupit
 • Zákon poptávky : z rostoucí cenou bude poptávka klesat
 • Faktory které ovlivňují poptávku:
  1. Cena
  2. Změny v preferencích (móda, změny potřeb)
  3. Změny velikosti příjmů
  4. Demografické zěny (složení obyvatelstva)
  5. Změny cen jiných zboží

 

 • Agregátní poptávka – podle ní se posuzuje rovnováha na trhu
 • Tržní poptávka – poptávka všech zákazníků
 • Individuální poptávka – poptávka jednoho kupujícího

 

Tržní rovnováha

 • Kombinací dvou křivek vzniká bod rovnováhy

Rovnovážný bod – nabídka se rovná poptávce, všichni nabízející prodají všechno své zboží a všichni kupující seženou to co chtěli za přijatelnou cenu

V tomto bodě je rovnovážné množství na trhu a rovnovážná cena

 

Přebytečná nabídka – cena vyšší než rovnovážná, vzniká soutěž prodávajících
nedostatečná nabídka – cena nižší než rovnovážná, zvyšuje se tržní mechanismus

 

Tržní mechanismus

 • Vyrovnávání nabídky a poptávky, aby dosáhly rovnovážného bodu

Je forma hospodářské organizace, ve které individuální spotřebitelé a podnikatelé na sebe působí prostřednictvím trhu tak, aby řešili tyto problémy:

 1. Co vyrábět
 2. Pro koho vyrábět
 3. Jak vyrábět

 

Konkurence

 1. Dokonalá . je to takový stav, kdy pro žádného podnikatele neexistují překážky vstupu na trh, všichni mají stejné možnosti, je to nereální v praxi
 2. Nedokonalá
  1. Monopol – na trhu existuje jeden výrobce (dodavatel), buď má povolení od státu být jediným nebo má patent (licenci)
  2. Oligopol – na trhu existuje několik málo velkých firem, které zajišťují nějaké služby např. telefonní služby, televize
  3. Monopolistická konkurence – na trhu existují velké firmy, ale i malé firmy, které nabízí stejný výrobek
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!