Trh, tržní mechanismus – maturitní otázka z ekonomie

 

Otázka: Trh, tržní mechanismus

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Andy

 

 

 

Trh, tržní mechanismus

-je oblast ekonomiky, kde dochází ke změně zboží mezi prodávajícím a kupujícím(většinou za peníze

Znaky trhu:

1)místo=PROSTOR

2)PRODÁVAJÍCÍ(obchodník)

3)KUPUJÍCÍ

4)ZBOŽÍ, SLUŽBA

5)cena

 

Členění trhu

a)podle toho co se na trhu prodává

-ZBOŽÍ

-PRÁCE

-FINANČNÍ TRH

b)podle území působnosti

-MÍSTNÍ

-NÁRODNÍ

-MEZINÁRODNÍ

c)podle počtu na trhu zboží

-DÍLČÍ(jeden druh zboží)

AGREGÁLNÍ

 

Charakteristika zboží

3vlastnosti:

1.Užitnou hodnotu(spočívá v uspokojování lidských potřeb)

2.Hodnotou(množství práce přímých zdrojů a kapitálů, které je ve zboží obsaženo základem tvorby ceny)

3.Směnnou hodnotu-poměr, ve kterém se směnuje jedno zboží za druhém(vyjádření směné hodnoty v penězích a vyjadřuje cenu zboží)

 

Tržní subjekty

1.Domácnosti

2.Podniky, podnikatelé

3.Stát

 

DOMÁCNOSTI-jako kupující(zboží, služby)

-jako prodávající(schopnost pracovat

 

PODNIK-jako kupující(materiál, stroje)

-jako prodávající(výrobky, zboží, služby)

 

STÁT-jako kupující-vyhledává PS do státních podniků nakupuje auta pro státní nemocnice

-jako prodávající-prodává státní zakázky, služby..

-jako regulátor trhu-stanoví minimální mzdu, daně se odvádí státu, reguluje

některé státy

 

Nabídka

-je představována na trhu prodávajícím, který se snaží prodat co největší množství zboží za co nejvyšší cenu

 

Graf nabídky má stoupající tendenci

 

Poptávka

-je představována na trhu kupujícím, který se snaží koupit co nejvyšší množství zboží za co nejnižší cenu

Zákon poptávky, s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží

 

Střet nabídky a poptávky

Bod rovnováhy je bod střetu, nabídka poptávky v tomto okamžiku se rovná nabízené a poptávané množství, cena vyhovuje nabídce i poptávce. Celý tento pohyb nabídky a poptávky je výsledkem pohybu cen a nazýváme ho tržní mechanismus.

 

Konkurence

=hospodářská soutež mezi výrobou zboží(konkurence nabídky) a mezi spotřebiteli(konkurence poptávky

 

Druhy konkurence:

a)-Cenová-dočasné snížení ceny, aby přilákala zákazníka

-Necenová-dárky, montáž, zabalení,…

b)-Dokonalá-vyskytuje se velmi málo

-pro obě strany by byly vytvořeny stejné podmínky

-Nedokonalá-vzniká tehdy, když je trh ovládán monopoly nebo je regulován vládou

 

MONOPOL=výsadní postavení jednoho výrobce

 

c)-Napříč trhem-obě strany, nabídka i poptávka, chtějí uspět a výsledkem je rovnovážná cena

-Na straně poptávky-každý zákazník chce uspokojit své potřeby=co nejvíce za co nejméňě

-Na straně nabídky-prodávající chce být na trhu nejlepší, s cílem ovládnout trh

 

Cena, inflace, deflace

Cena-peněžní částka sjednaná mezi poptávajícím a nakupujícím při nákupu a prodeje zboží či služby

-peněžní vyjádření hodnoty zboží

 

Inflace-projev ekonomické nerovnováhy, jehož hlavním znakem je růst cen

-udává se v procentech

Druhy inflace

1.Mírná, plíživá(1-9%)nemá negativní dopad na národní hospodářství

2.Pádivá(10-100%)lidé přestávají věřit domácí měně, chod ekonomiky je narušován

3.Hyper inflace(>100%)

 

Deflace

-opak inflace

– cenová hladina klesá

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!