Tržní ekonomika – otázka z ekonomie

 

Otázka: Tržní ekonomika

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Kristina77

 

 

 

Trh, nabídka a poptávka

V tržním systému jsou ekonomické subjekty ovlivněny zákony trhu a to poptávkou a nabídkou.

Poptávka je množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu.

 • Individuální poptávka = nabídka jednoho výrobce určitého statku nebo služby
 • Dílčí poptávka = poptávka skupiny po určitém zboží
 • Agregátní poptávka = všech po všem

 

Čím vyšší je cena, tím nižší je poptávka.

Co ovlivňuje poptávku?

 • Cena
 • hustota obyvatelstva, rozložení obyvatelstva, věk…
 • výše příjmů
 • změny v preferencích (módní zboží, zvyky…)
 • změny cen jiných zboží

 

Substituty – zboží, které může nahradit jiné zboží (jablko-hrušky)
Komplementy – zboží, které doplňuje jiné zboží (auto-benzin)

 

Nabídka je množství zboží, které jsou prodávající ochotni prodat za určitou cenu.

 • Individuální nabídka = nabídka jednoho výrobku, statku nebo služby
 • Dílčí nabídka = nabídka všech výrobců určitého zboží v určitém regionu
 • Agregátní nabídka = nabídka všech výrobců, všech druhů zboží v jednom státě

Čím vyšší je cena, tím vyšší je nabídka.

Co ovlivňuje nabídku?

 • Cena
 • Náklady výroby a obchodu
 • Změny vnějších podmínek podnikání
 • Změny kapitálové výnosnosti

 

Typy trhu

Tržní mechanismus

Funkce ceny na trhu:

 1. Eliminuje neefektivní výrobu
 2. Reguluje množství výrobků na trhu

 

Předpoklady pro fungování tržní ekonomiky:

 1. Volné fungování nabídky, poptávky a tvorba ceny
 2. Na trh mají přístup všechny formy vlastnictví
 3. Konkurence
 4. Dokonalá konkurence – všichni mají stejné podmínky
  • Nedokonalá konkurence – monopol = výsadní postavení na trhu, rozhoduje o tom co se bude vyrábět, za jakou cenu
   oligopol = malý počet podniků s výsadním postavenímmonop. konkurence = na trhu se setkávají velké podniky s výsadním postavením i s malými a drobnými podniky
 5. kvalitní systém odměňování podle úspěšnosti práce na trhu
 6. správně stanovený daňový systém

 

 

Obecné předpoklady fungování tržního mechanismu

1.Existence konkurenčního prostředí – soutěživost

2.Relativní volnost vstupů a výstupů výrobců na trh

3.Volná tvorba cen na základě nabídky a poptávky na trhu

4.Vytváření obecných podmínek pro působení tržních mechanismů ze strany státu.

 

Selhávání trhu

 1. existence monopolních podniků – stát hlídá, aby nedošlo k jejich zneužití pomocí různých protimonopolních opatření
 2. existence veřejných statků – např. školství, zdravotnictví, obrana státu…
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!