Typologie cestovního ruchu – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Typologie cestovního ruchu

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

TYPOLOGIE CESTOVNÍHO RUCHU

 • Typologie cestovního ruchu = členění cestovního ruchu na jeho konkrétní podoby neboli jednotlivé formy a druhy.
 • Cestovní ruch se v každodenní praxi projevuje v různých druzích a formách, které se neustále vyvíjejí a obohacují v závislosti na poptávce účastníků cestovního ruchu a možnostech nabídky, rozeznáváme tedy druhy a formy cestovního ruchu:
 • druhy cestovního ruchu – stanoveny na základě způsobu realizace,
 • formy cestovního ruchu – určujeme na základě motivace účasti na CR.

 

DRUHY CESTOVNÍHO RUCHU

 • dle místa realizace
  • domácí cestovní ruch = aktivity spojené s účastí občanů dané země na CR v rámci jejího území
  • zahraniční cestovní ruch
  • souhrn aktivit spojených s příjezdem občanů ze zahraničí do dané země

 

  • = příjezdový cestovní ruch (incoming)
   • souhrn aktivit spojených s občany ze zahraničí danou zemí projíždějících

 

  • = tranzitní cestovní ruch
   • souhrn aktivit spojených s výjezdem občanů dané země do zahraničí

 

  • = výjezdový cestovní ruch (outcoming)
   • vnitrostátní cestovní ruch = aktivity spojené s domácím a příjezdovým cestovním ruchem
   • národní cestovní ruch = aktivity spojené s domácím a výjezdovým cestovním ruchem
   • světový cestovní ruch = veškerý cestovní ruch spojený s překročením hranic

 

 • dle vztahu k platební bilanci
  • příjezdový cestovní ruch = aktivity spojené s příjezdem občanů ze zahraničí do dané země => aktivní cestovní ruch (dovoz deviz)
  • tranzitní cestovní ruch = aktivity spojené s tranzitem zahraničních osob přes danou zemi => část aktivního cestovního ruchu
  • výjezdový cestovní ruch = aktivity spojené s výjezdem občanů dané země do zahraničí => pasivní cestovní ruch (vývoz platebních prostředků)

 

 • dle délky pobytu
  • krátkodobý cestovní ruch = do 3 dnů -> zahrnuje 2 přenocování
  • dlouhodobý cestovní ruch = déle než 3 dny a kratší než 1 rok nebo 6 měsíců

 

 • dle způsobu zabezpečení
  • organizovaný cestovní ruch = účast zajišťována prostřednictvím cestovní kanceláře nebo jiného zprostředkovatele
  • neorganizovaný cestovní ruch = účast si zajistí účastník sám

 

 • dle způsobu účasti a formy úhrady nákladů na účast
  • volný cestovní ruch (komerční) = účastník si hradí účast sám, jeho účast není ničím podmíněna
  • vázaný cestovní ruch (nekomerční) = účastník hradí pouze část nákladů, ostatní hradí zaměstnavatel, pojišťovna, účast je podmíněna splněním určité podmínky                (zdravotní pojištění, členství v odborech)

 

 • dle vlivů na životní prostředí
  • tvrdý cestovní ruch (masový turismus) = nebere ohled na sociální a na vnější prostředí
  • měkký cestovní ruch = šetrný k životnímu prostředí

 

FORMY CESTOVNÍHO RUCHU

 • rekreační forma cestovního ruchu
  • = primární forma cestovního ruchu, spojená s obnovou duševních a fyzických sil účastníka cestovního ruchu, patří sem:
  • individuální rekreace
  • podniková rekreace
  • dětská rekreace

 

 • kulturně-poznávací forma cestovního ruchu
  • = spojená s rekreační formou, ale nemusí!!, cílem je návštěva historických objektů a kulturních akcí; význam pro úroveň vzdělanosti osob, převládá v příjezdovém cestovním ruchu do ČR

 

 • lázeňsko-léčebná forma cestovního ruchu (medical tourism / health tourism)
  • = léčebné a wellness pobyty v lázních, v ČR velmi populární

 

 • sportovně-rekreační forma cestovní ruch
  • = sportovně zaměřené pobyty -> vodní sporty, cykloturistika, lyžování, pěší turistika, horolezectví, golf, … =) aktivní odpočinek

 

 • formy cestovního ruchu spojené s profesními motivy (business tourism)
  • = např. kongresová turistika, aktivity spojené s účastí na veletrzích a výstavách, obchodní cesty a incentivní turistika

 

 • seniorská forma cestovního ruchu
  • = velmi důležitá pro Českou republiku, ve světě má tento typ turistiky značnou dynamiku, senioři jsou vyhledávaná turistická klientela

 

 • dětská a mládežnická forma cestovního ruchu (youth tourism)
  • = klientela s perspektivou pozdějších opakovaných cest = osvojení cestovatelských návyků

 

 • venkovská turistika, agroturistika, ekoturistika
  • = významné formy cestovního ruchu pro regionální rozvoj, s ohledem na ekologickou a regenerační funkci pro lidi

 

 • cestovní ruch mimo veřejné formy
  • = chataření a chalupaření (v České republice velmi oblíbené, je to tradice s kořeny z dob první republiky) nebo bezplatné ubytování u příbuzných a známých

 

 • ostatní formy cestovního ruchu
  • = náboženská, lovecká, dobrodružná, nákupní, gastronomická, dobrovolnická, … turistika
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy