Účetní závěrka u podnikatelského subjektu

 

Otázka: Účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Luke

 

Obsah otázky:

 • Rozsah účetní závěrky
 • Obsah účetní závěrky

 

Pojem

 • Účetní závěrka je sestavení účetních výkazů, které podávají informaci o celkovém hospodaření firmy – každá účetní jednotka má povinnost ji sestavit

 

Druhy účetních závěrek:

 • Řádná – sestavuje se k poslednímu dni účetního období
 • Mimořádná – konec podnikatelské činnosti, insolvence, likvidace apod.
 • Mezitímní – na žádost valné hromady, vstup nového společníka, interní audit apod.

 

Plný rozsah: sestavení veškerých účetních výkazů (střední a velké)

 • Rozvaha
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Přílohy
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Přehled o peněžních tocích

 

Zkrácený rozsah: vedou malé a mikro, vybrané a ty co se řídí dle zvláštního právního předpisu

 • Rozvaha podává informace o majetku ÚJ a zdrojích krytí tohoto majetku – A=P
 • Výkaz zisků a ztrát podává informace o výsledku hospodaření – zisk, ztráta- 6 a 5
 • Přílohy podává doplňující informace o ÚJ formou textového souboru

Termín pro odevzdání účetní závěrky

účetní závěrka se odevzdává jako součást daňového přiznání

 • a) 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky
  • Do 1. 4. 20xx formou datové schránky
 • b) 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, pokud
  daňový subjekt má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
  2. daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně daňové přiznání podal poradce.

  • Do 1. 7. 20xx přes daňového poradce

 

Následné povinnosti po odevzdání účetní závěrky

Účetní závěrka se musí archivovat po dobu 10 let

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!