Účtování materiálu (způsoby A a B) – účetnictví

 

Otázka: Účtování materiálu

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Lenka

 

ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU – účetní náplň materiálu, způsoby A a B, základní účtování, použití účtů – přechodné účty pasivní a materiál na cestě, inventarizace materiálu

-materiál je zásoba a patří do oběžného majetku

-je to aktiva

 

Do zásob materiálu patří skladovaný materiál, který zahrnuje zejména:

 • suroviny a základní materiál (např.u firmy na výrobu nábytku – dřevo)
 • pomocné látky (např.u nábytku – lak, mořidlo)
 • provozovací látky (palivo, čistící prostředky apod.)
 • náhradní díly
 • obaly a obalové materiály
 • další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění

 

Účtování zásob – způsob A a B

-existují 2 způsoby účtování zásob, které mají:

 • způsob A = průběžný způsob

– pro tento způsob je typické používání tzv. ,,kalkulačních účtů“ – na těchto účtech se postupně kumuluje vstupní cena těch zásob

– konkrétní kalkulační účty:

111-POŘÍZENÍ MATERIÁLU

132-POŘÍZENÍ ZBOŽÍ

 

 • způsob B = periodický způsob

-pro tento způsob je to, že vše vše co souvisí s pořízením zásob je účtováno rovnou do nákladů  501-SPOTŘEBA MATERIÁLU, 504-PRODANÉ ZBOŽÍ

-v průběhu účetního období se neúčtuje na samotných účtech zásob (Neúčtujeme na 112 a 132) – tyto účty se dorovnají až při účetní uzávěrce

-většinou se používá způsob A

 

Účtování materiálu

POŘÍZENÍ MATERIÁLU:

-nákup

-pořízení ve vlastní režii

-dar, vklad

 

přehled užívaných účtů:

 • 112-MNS
 • 111-POŘÍZENÍ MATERIÁLU
 • 501-SPOTŘEBA MATERIÁLU
 • 321-DODAVATELÉ
 • 211-POKLADNA
 • 221-BÚ
 • 343-DPH

 

NÁKUP MATERIÁLU

způsob A

-hotově

-na fakturu (Pfa)

 

-vše co s nákupem materiálu souvisí (přeprava, pošta, pojištění proti rozbití…) a je možné to zahrnout do pořizovací ceny materiálu se musí účtovat na účtě 111-POŘÍZENÍ MATERIÁLU

-případné výdaje spojené s nákupem materiálu, které ale nelze zahrnout do PC, se účtují rovnou do NÁKLADŮ!!!

 

DPH

 • základní 21%
 • snížená 15% (ubytovací služby, komun.odpady, MHD..), 10% (dětská a bezlepková výživa..)

 

DPH – VSTUP -vše co já jako účetní jednotka někomu platím (souvisí s pořízením) Pfa, VPD,VBÚ

 

!!NE – né všechna zaplacená DPH mohou být jako vstup účtovány (nákupy na osobní potřebu,

rauty, firemní večírky, pohoštění, auto pro osobní účely)

 

způsob B

-vše co u způsobu A účtujeme na 111 tak u způsobu B patří na 501-SPOTŘEBA MATERIÁLU

-příjemka a výdejka se neúčtují

 

VYROBENÍ (POŘÍZENÍ) VE VLASTNÍ REŽII:

cokoliv pořizujeme ve vl.režii účtujeme prostřednictvím účtu tzv.AKTIVACE (6.účtová třída)

621-AKTIVACE MATERIÁLU A ZBOŽÍ (D)

způsob A:

          111 (MD) / 621 (D)

způsob B:

          501 (MD) / 621 (D)

 

VKLAD MATERIÁLU

411-ZÁKLADNÍ KAPITÁL (D)

 

DAROVÁNÍ MATERIÁLU

413-OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ FONDY

 

SPOTŘEBA MATERIÁLU

-výdejka

-účtujeme v cenách v jakých je materiál evidován na skladě

-bez DPH

501 (MD) / 112 (D)

 

PRODEJ NEPOTŘEBNÉHO MATERIÁLU:

-PPD, Vfa

-prodej = výnos trřba (6.účtová skupina)

642-TRŽBY Z PRODEJE MATERIÁLU

 

!plátce DPH = prodej čehokoliv musí být zdaněn (připočítat DPH)

!PC + DPH

!DPH = VÝSTUP = 343-DPH (D)

-v souvislosti s prodejem musíme účtovat i úbytek materiálu

 

-VÝDEJKA-542-PRODANÝ MATERIÁL (MD) / 112-MNS (D)

-výdejka na prodaný materiál pouze pokud o zásobách účtujeme způsobem A

 

INVENTARIZACE MATERIÁLU

přebytek –účetní stav je menší než skutečný stav

=výnos 648-OSTA.PROVOZNÍ VÝNOSY

manko do normy – na 501-SPOTŘEBA MATERIÁLU

manko nad normu –na 549-MANKA A ŠKODY Z PROVOZ.ČIN.

 

Předpis manka k úhradě zaměstnanci –335-POHLEDÁVKY ZA ZAMĚ. /648-OST.PR.VÝ.

 

-účetní stavy se zjišťují na analitických účtech – 112-MNS

 

VYPOŘÁDÁNÍ ÚČTU 111 NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

111-POŘÍZENÍ MATERIÁLU

-kalkulační účet

-nemůže mít NIKDY konečný zůstatek na konci účetního období

-konečný zůstatek by se mohl vytvořit v případě, že by nebyl materiál převzatý a nebo by nebyl

vyfakturovaný taková situace se MUSÍ při účetní uzávěrce doúčtovat

-dokud nebude mít na obou stranách stejné částky (žádný konečný zůstatek) musíme dohledat

chybu

 

2 SITUACE:

 • nevyfakturovaná dodávka

máme materiál

-máme zaúčtovanou příjemku

-nemáme doklad

→ tato situace se řeší účtem 389-DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ (D) / 111 (MD)

→ pokud přijde následně faktura 321-DODAVATELÉ (D) / 389-DOHADNÉ Ú.P. (MD)

 

 • nepřevzatá dodávka

máme zaúčtováno pořízení – Pfa (VPD) ale materiál nám chybí

→ tato situace se řeší 119-MATERIÁL NA CESTĚ (MD) / 111 (D)

→ až materiál převezmeme =příjemka 112-MNS (MD) / 119-MATERIÁL NA CESTĚ (D)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!