Účtování na finančních účtech – otázky

 

   Otázka: Účtování na finančních účtech (procvičování)

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): M. Hofer

 

 

Charakterizuj účet Pokladna:

 • Na tomto účtu účtujeme pohyb peněž v hotovosti.
 • Pokladna je účet aktivní a zapisujeme ji na stranu AKTIV.

Účtová třída: 2 | Účet 211 = Pokladna

 

Charakterizuj Bankovní účet:

 • Na tomto účtu účtujeme pohyb peněz prostřednictvím .
 • Peníze tak nemáme fyzicky u sebe, ale na .
 • BÚ je účet aktivní a zapisujeme ho na stranu AKTIV.

Účtová třída: 2 | Účet 221 = Bankovní účet

 

Co znamená pojem skontro pokladny?

 • Provádí se každý den po skončení pokladních hodin.
 • Porovnává se skutečný stav peněz se zůstatkem v pokladní knize.
 • Vyhotovuje se písemný záznam o fyzickém stavu peněz.

 

Jak probíhá inventarizace pokladní hotovosti a jak účtujeme inventarizační rozdíly?

Inventarizace = porovnání skutečného stavu se stavem účetním. Může nám vzniknout přebytek nebo schodek.

Schodek (Manko) v pokladně

 • Stav peněz v pokladně je nižší než stav účetní.
 • Schodek v pokladně účtujeme na účtu 569 (Manka a škody na finančním majetku).
 • Pokladníkovi musíme předepsat předpis, aby nám škodu uhradil (MD = 335, D = 668).

Přebytek v pokladně

 • Fyzický stav peněz v pokladně je vyšší než stav účetní.
 • Přebytek v pokladně účtujeme na účtu 668 (Ostatní finanční výnosy).

 

Co jsou to ceniny?

Účet 213 – Ceniny

 • Obdoba peněz,
 • Majetek, který má jmenovitou hodnotu,
 • Ceniny jsou: známky, kolky, telefonní karty, stravenky, dálniční známky.
 • Ceniny evidujemeknize cenin (kniha cenin je obdoba pokladní knihy).

Ceniny používáme

 • K úhradě poplatků (kolky, dálniční známky),
 • K úhradě služeb (známky, stravenky),
 • K platbám za zboží (dárkové poukazy).

Spotřeba cenin

 • Účtujeme do nákladů ve chvíli spotřeby.

Používané účty:

501 | Spotřeba cenin                                                   (karty na pohonné hmoty)

518 | Ostatní služby                                                    (známky, telefonní karty)

538 | Ostatní daně a poplatky                                (kolky, dálniční známky)

527 | Zákonné sociální náklady                             (stravenky – max. 55 %)

Na účtu 518 evidujeme zbývajících 45 % ze stravenek, neuznatelný náklad v případě, že zaměstnavatel hradí celou stravenku.

 

Vysvětlete účet Peníze na cestě:

Účet číslo – 261 Peníze na cestě

 • Odvod peněz z pokladny na BÚ.
 • Výběr peněz z  do
 • Používáme při převodu mezi našimi BÚ.

 

Nepoužíváme při převodu peněž na cizí bankovní účty!

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!