Účtování o zboží – účetnictví

 

Otázka: Účtování o zboží

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

 

CHARAKTERISTIKA OBCHODNÍHO PODNIKU

Účetní jednotky, zabývající se nákupem a prodejem zboží, prodávají nakoupené zboží buď konečnému spotřebiteli (maloobchod) nebo dalším obchodním podnikům – maloobchodním účetním jednotkám (velkoobchod). Ani jedna z těchto forem obchodníků teoreticky nemusí být plátce daně z přidané hodnoty. Přesto většina z nich plátcem DPH je nebo se jím v nejbližší době stane.

Více důvodů pro registraci má velkoobchod. Kromě výše obratu totiž při rozhodování hraje roli i to, že není na konci obchodního řetězce – chce-li totiž prodávat plátcům DPH, bude mít obtížnější pozici, protože ti si nebudou moci uplatnit odpočet daně na vstupu a v konečném důsledku pro ně bude takový velkoobchod pravděpodobně dražší než konkurence.

Také mezi ÚJ, které se zabývají maloobchodem, plátců DPH přibývá. Důvodem je snížení hranice obratu pro povinnou registraci.

 

CHARAKTERISTIKA ZBOŽÍ

movité věci nabyté (zakoupené) ÚJ za účelem prodeje, pokud s těmito věcmi ÚJ obchoduje

– výrobky, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen

– nemovitosti, které ÚJ má jako předmět činnosti nákup a prodej nemovitostí, nakupuje je za účelem prodeje v nezměněné podobě, ÚJ přitom tyto nemovitosti sama používá, nepronajímá ani na nich neprovádí technické zhodnocení

 

OCEŇOVÁNÍ PŘI NÁKUPU A PRODEJI

  • nakoupené zboží se oceňuje v pořizovací ceně (cena pořízení + vedlejší náklady)
  • při prodeji zboží se oceňuje v prodejních cenách (pořizovací cena + obchodní marže + DPH)

 

ÚČTOVÁNÍ O NÁKUPU A PRODEJI ZBOŽÍ

metoda A

Během roku se při účtování o pořízení zboží běžně využívají účty zásob. Při používání je možno využít účtu 131 – Pořízení zboží. Je to účet kalkulační. Nesmí vykazovat KZ k rozvahovému dni, resp. případný zůstatek se musí převést na jiný účet.

Zůstatek na straně MD se převede na účet 139 – zboží na cestě – zápisem MD 139/ D 131

Zůstatek na straně D se převede zápisem MD 131/ D 389

131 – pořízená zboží

132 – zboží na skladě a v prodejnách

 

metoda B

Během roku se při pořízení zboží účty zásob vůbec nepoužívají a veškeré nákupy se účtují rovnou do nákladů na účet 504 – prodané zboží. Na konci účetního období se pak z tohoto účtu odúčtuje hodnota neprodaného zboží na účet 132 – zboží na skladě a v prodejnách, zápis MD 132/ D 504.

 

Prodej zboží je potřeba rozdělit do dvou částí:

  • Tržba za prodej se zaúčtuje na účet 604 – tržby za zboží (v prodejních cenách bez DPH)
  • Úbytek prodaného zboží se zaúčtuje na účet 504 MD – prodané zboží/ 132 D – zboží na skladě a v prodejnách (vyskladnění)

Nákup – D 321/ MD 131

Sklad – D 131/ MD 132

 

PŘEDÁNÍ VÝROBKŮ DO VLASTNÍCH PRODEJEN

Pokud účetní jednotka prodává své výrobky ve vlastních prodejnách, mění se tyto výrobky předáním do prodejen zboží. Tato přeměna se účtuje ve vnitropodnikových cenách na úrovni vlastních nákladů.

Úbytek výrobků (vyskladnění) – D 123/ MD 613

Přírůstek zboží (aktivace) – D 621/ MD 132

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy