Účtování zboží (způsob A a B, inventarizace) – účetnictví

 

Otázka: Účtování zboží

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Lenka

 

ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ – vymezení pojmu, nákup a prodej zboží, základní účtování, způsob A a B, inventarizace

-zboží je zásoba a patří do oběžného majetku

-je to aktiva

-zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje

 

ÚČTOVÁNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ

-nákup zboží se účtuje obdobně jako nákup materíálu (způsobem A nebo B)

 

při způsobu A se všechny složky pořizovací ceny zboží účtují na účet 131-POŘÍZENÍ ZBOŽÍ

-převzetí zboží na sklad (příjemka) nebo do prodejny v pořizovací ceně se účtuje na účtu 132-ZBOŽÍ VE SKLADECH A V PRODEJNÁCH

 

při způsobu B nepoužíváme účet 131 ale účet 504-PRODANÉ ZBOŽÍ

 

-pokud se jedná o plátce DPH je potřeba ho také zaúčtovat a to na účet 343-DPH (vstup – MD)

 

POŘÍZENÍ VE VLASTNÍ REŽII

-způsob A:

účtujeme na účet 621-AKTIVACE ZBOŽÍ (D) /131-POŘÍZENÍ ZBOŽÍ (MD)

způsob B:

účtujeme na účet 621(D) / 504-PRODANÉ ZBOŽÍ (MD)

 

ÚČTOVÁNÍ PRODEJE ZBOŽÍ

-prodej zboží se zachycuje v účetnictví jako tržba => 604-TRŽBY Z PRODEJE ZBOŽÍ

-k prodeji zboží dochází buď za hotové (211-POKLADNA) nebo na fakturu (311-ODBĚRATELÉ)

-je-li účetní jednotka plátce DPH, přidává k prodejní ceně ještě DPH (výstup), která se neúčtuje do tržeb, ale jako závazek vůči finančnímu úřadu na účtu 343-DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

-při prodeji se musí zaúčtovat také úbytek prodaného zboží ve skladech nebo v prodejnách =VÝDEJKA

→ 504-PRODANÉ ZBOŽÍ (MD) / 132-ZBOŽÍ (D)

 

INVENTARIZACE ZBOŽÍ

přebytek –účetní stav je menší než skutečný stav

=výnos 648-OSTA.PROVOZNÍ VÝNOSY

manko do normy – na 504-PRODANÉ ZBOŽÍ

manko nad normu –na 549-MANKA A ŠKODY Z PROVOZ.ČIN.

 

-protiúčtem je 132-ZBOŽÍ NA SKLADĚ A V PRODEJNÁCH

 

Předpis manka k úhradě zaměstnanci –335-POHLEDÁVKY ZA ZAMĚ. (MD)

/648-OST.PR.VÝ. (D)

 

VYPOŘÁDÁNÍ ÚČTU 131 NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

tento účet NESMÍ mít k 31.12. žádný zůstatek!!! (stejné jako u 111)

-konečný zůstatek by se mohl vytvořit v případě, že by nebylo zboží převzaté a nebo by nebylo vyfakturované taková situace se MUSÍ při účetní uzávěrce doúčtovat

-dokud nebude mít na obou stranách stejné částky (žádný konečný zůstatek) musíme dohledat chybu

 

2 SITUACE:

  • nevyfakturovaná dodávka

-máme příjemku

-nemáme fakturu

→ tato situace se řeší účtem 389-DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ (D) / 132 (MD)

→ pokud přijde následně faktura 321-DODAVATELÉ (D) / 389-DOHADNÉ Ú.P. (MD)

 

  • nepřevzatá dodávka

máme faktutu

-nemáme příjemku

→ tato situace se řeší 139-ZBOŽÍ NA CESTĚ (MD) / 131 (D)

→ až materiál převezmeme =příjemka 132-ZBOŽÍ (MD) / 139-ZBOŽÍ NA CESTĚ (D)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!