Úloha státu v tržní ekonomice – maturitní otázka

 

   Otázka: Úloha státu v tržní ekonomice

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Teryinka7

 

Regulační funkce státu

 • Normativní =stát reguluje ekonomiku pomocí zákonů a opatření, tvoří zákony
 • Ochranná (bezpečnostní)= policie a armáda, stát zajišťuje vnitřní bezpečnost a vnější ochranu (armáda)
 • Ekonomicko-regulační = usměrňování vývoje ekonomiky (ČNB), zavádění min. Mzdy
 • Plánovací = rozpočet státu (plánování příjmů a výdajů státního rozpočtu)
 • Hospodářsko-organizační = stát přerozděluje výdaje tam, kde je to potřeba

 

Pojem a instituce HP 

= soubor opatření, kterými stát ovlivňuje hospodářské procesy v tržní ekonomice

 

Subjekty hospodářské politiky státu:

 • Vláda = nejvyšší výkonný orgán, složena z ministrů, v čele premiér
 • Parlament – PS ČR a Senát = zákonodárný orgán, schvaluje státní rozpočet
 • ČNB = Stará se o měnovou stabilitu, udržuje nízkou míru inflace, je samostatná a nezávislá na vládě
 • Další instituce: daňové úřady, živnostenské úřady, soudy, politické strany, odbory, svazy..

 

Funkce státních institucí

 1. Funkce právní jistoty a bezpečí => ne moc častá změna práv, předpisů, ochrana při porušení
 2. Funkce sociální (přerozdělovací) => stát přerozděluje peníze těm, kteří je potřebují (trasfery = dávky)
 1. Funkce hospodářská :
  a) stát jako podnikatel = hospodaření za účelem dosažení zisku
  b) stát jako regulátor = vytváření podmínek pro úspěšné podnikání ostatních subjektů hospodářství, mezinárodní vztahy, stabilní měna

 

Cíle HP státu

 1. Harmonický a stabilní růst
  – zvyšování HDP, tempo růstu HDP optimálně 3-4%
  – zvyšování životní úrovně
 2. Obchodní a platební bilance
  -X>M, aktivní saldo platební bilance (=Čína)
  M>X = pasivní saldo (ČR po 1989)
 3. Politika tzv. Plné zaměstnanosti
  – udržení nezaměstnanosti na tzv. Přirozené míře nezaměstnanosti
  -míra nezaměstnanosti do 6%
 4. Stabilita měnového systému
  -minimální míra inflace 2-max10%

 

Nástroje HP státu

1) Fiskální (rozpočtová) politika
– plánování příjmů a výdajů státu – státní rozpočet

Příjmy Výdaje
Daně Transfery
Clo Státní správa
Soc. Pojištění Školství, zdravotnictví, obrana
Pokuty, penále, poplatky Státní zakázka
Dotace EU Výdaje, poplatky EU

 

 • Přebytek = rezerva pro nepříznivá období x není podpora rozvoje ekonomiky (vysoké daně, útlum, podnikání)
  =restriktivní fiskální politika

 

 • Schodek = rozvoj ekonomiky „na dluh“ (nízké daně, velké výdaje)
  = expanzivní fiskální politika

 

 • V roce 2011- plán. Schodek 135mld., skutečný 143 mld.
 • Vyrovnaný SR – ideální, ale není příliš běžný stav

 

2) Měnová (monetární) politika

 • Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím ceny peněz
 • Zajišťuje ČNB
 • Cíl: stabilita měny (nízká inflace)
 • Nástroje:
  • – diskontní sazba (repo sazba, lombardní sazba
  • – povinné min. Rezervy
  • -operace na volném trhu
  • – další nástroje

 

Restriktivní měnová politika = zvýšení sazeb – snížení množství peněz v oběhu – snížení inflace

Expanzivní měnová politika = při krizi a velmi nízké inflaci (pod cílem ČNB 2%) naopak sníží sazby

 

3) Důchodová (cenová politika)

 • řeší příjmy a výdaje obyvatel a jejich regulaci státem
  => soukromá sféra (=není regulace), ve státním sektoru ano
 • Mzda

 

Regulace

Výdaje obyvatel= ceny zboží a služeb

 • většina zboží a služeb tržním mechanismem
 • regulace „ sociálně citlivých“ zboží a služeb
  = aby ceny nerostly neúměrně nebo nebyly monopolitními poskytovateli zvyšovány
 • elektřina, plyn, voda, nájemné, telekomunikační a poštovní poplatky

 

4) Vnější měnová a obchodní politika

= řeší obchodování se zahraničím a tvorbu kurzu koruny k zahraničním měnám

 • vnitřní a vnější směnitelnost koruny
 • tvorba – na základně nabídky a poptávky
 • ČNB

 

Celní politika
 – cla dovozní a vývozní a kvóty – v kompetenci EU

 • protekcionismus (v EU ne) x liberalizmus
 • extrém: obchodní embargo
 • mezinárodní smluvní dohody a opatření
 • zjednodušení mezinárodního obchodu

 

5) Sociální politika

 • řeší sociální a zdravotní pojištění
 • viz MO systém SP a ZP
 • dávky státní sociální podpory
  • a) závislé na výši příjmu
   • – přídavky na děti, na bydlení, dávky v hmotné nouzi
   • – peněžitá pomoc v mateřství
  • b) Nezávislé na výši příjmu
   • – vdovský důchod, sirotčí důchod
   • – rodičovský příspěvek

 

Sociální stát

 • usiluje o ekonomické a sociální zabezpečení občanů
 • udržitelný růst a vývoj
 • programy boje proti chudobě, zvyšování zaměstnanosti, boje proti nezaměstnanosti
 • vzdělávání obyvatelstva (rekvalifikační kurzy)
 • kontrola regulace trhu a výroby
 • zajišťování zaměstnanosti
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!