Úročení a příklady výpočtu – maturitní otázka z ekonomie

 

   Otázka: Úročení a příklady výpočtu

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Penny

 

 

ÚROK = částka v Kč, kterou dostaneme z uložené  nebo zaplatíme z vypůjčené částky

ÚROKOVÁ SAZBA (MÍRA) = v % vyjadřuje, jakou část z uložené nebo půjčené částky bude úrok činit

Může být dána různě:

 • roční ÚS = p.a. (per annum)
 • pololetní ÚS = p.s. (per semestrum)
 • čtvrtletní ÚS = p.q. (per quartale)
 • měsíční ÚS = p.m. (per mensem)

 

Banka při jejím stanovení zohledňuje

 • nabídku a poptávku
 • sazby konkurence
 • sazby ČNB
 • své náklady
 • bonitu klientů (kvalita- spolehlivost klientů)
 • délku vkladů (úvěrů)
 • výši vložené nebo poskytnuté částky
 • inflaci, …

 

2 způsoby stanovení sazeb:

 • pevná ÚS – stejná po celou dobu splatnosti
 • pohyblivá ÚS – mění se v průběhu trvání vkladů (úvěru)

např. úrokové sazby se zvyšují při inflaci, při tlaku konkurence …

 • U každé banky je úroková sazba jiná, někdy je stanovená určitá proměnná sazba (základní, referenční) sazba, která se podle situace zvyšuje, či snižuje o určité %

 

Druhy úročení

 • Jednoduché úročení– pro úročení vkladů do jednoho roku

ÚROK= (Počáteční jistina)/100 x ÚS x (Počet dní)/360

(měsíc 30 dní, kolik 360)

 

Počet dní= (měsíc ukončení vkladu – měsíc uložení vkladu) x 30 dní + (den ukončení vkladu – den uložení vkladu)

 

Př.: Uložili jsme 6. 4. 100 000 Kč při úrokové sazbě 1 % a vybrali jsme 15. 11. včetně úroku. Vypočtěte částku k výběru.

 

Postup:

 1. Počet dní= (11 – 4) x 30 + (15-6) = 219 dní
 2. Úrok= (100 000)/100 x1x 219/360 = 608
 3. Částka k výběru= 100 608 Kč

 

 • Složené úročení pro úročení vkladů déle než jeden rok
 • úroky nevybíráme postupně
 • stávají se součástí vkladu a jsou také úročeny (úroky z úroků)

KJ = Konečná jistina, budoucí hodnota

PJ= Současná hodnota

KJ = PJ * úročitel

 

úročitel=(1+i/100)

i…..  úroková sazba

n…. doba splatnosti

Úročitel vyjadřuje, na kolik Kč vzroste vklad 1 Kč za dobu n při úrokové sazbě i

KJ (budoucí hodnota) představuje částku, kterou budeme mít za určitou dobu z vložených peněz

 

Zahrnutí zdanění a vlivy inflace do úročení

a) zdanění

– občanům je banka povinna z úroků vybrat tzv. srážkovou daň (15 %)

 

U vkladů do jednoho roku se daň odečte z vpočteného úroku:

. Uložili jsme 100 000,– na 1 rok při ÚS 4 % p. a. Vypočtěte částku k výplatě se zahrnutím srážkové daně.

 

úrok=(100 000)/100*4=4000

čistý úrok = 4 000 – (4 000.0,15) = 3 400 Kč

částka k výběru je 103 400 Kč

 

U vkladu nad jeden rok se o daň snižuje přímo úroková sazba:

Př. Uložili jsme 100 000 Kč na 3 roky při ÚS 4 % p. a. Vypočtěte částku k výplatě se zahrnutím srážkové daně.

 

ÚS = 4 %

čistá úroková sazba = 4 % – (4*0,15) = 3,4 %

KJ = 100 000 * (1+3,4/100 )^3 = ̇110 551 Kč

 

b) vliv inflace

– inflace znehodnocuje naše vklady

– přičítáme tzv. reálnou ÚS = ÚS – míra inflace

 

Př. Uložili jsme 100 000 na jeden rok při ÚS 4 % p. a. Míra inflace je 2,1 %. Zjistěte, zda se zvýší reálná hodnota našich úspor (počítejte se srážkovou daní).

 

čistá ÚS = 4 % – (4*0,15)= 3,4 %

reálná ÚS= 3,4 – 2,1 = 1,3 %

reálný úrok = 100 000 *0,013 = 13 000 Kč

Ano zvýšila by se.

 

Př. Paní Spořivá uložila 320 000 Kč na 4 roky při úrokové sazbě 5 % p. a. Roční míra inflace 3,2 %. Srážková daň 15 %. Konečná jistina=?.

 

ÚS = 5-(5*0,15)

= 5 – 0,75

= 4,25 %

reálná ÚS = 4,25 – 3,2 = 1,05 %

KJ = 320 000 * (1 + 1,05/100 )^4

KJ = 333 653 Kč

 

Diskontování

– opak úročení – odúročení

– je to postupné snižování budoucí hodnoty směrem k dnešku o úroky tj. zjišťování současné hodnoty

(diskontovaná částka) Současná hodnota = kolik máme dnes investovat, jestliže chceme mít z této investice v budoucnu přesně danou částku

Využití:

a) pro banky – při odkupu směnek splatných za určitou dobu

b) pro vkladatele – kolik musíme ukládat (uložit) spoříme li na určitou věc

– kolik máme zaplatit za určitou věc (maximálně), aby tato investice byla výnosnější než uložení peněz do banky

 

– diskontování v jednom období – za období menší než jeden rok

(odečítaný úrok) diskont = PJ/100*ÚS* (Počet dní)/360

Diskontovaná částka = PJ – úroky (diskont)

 

. Banka 12. 4. eskontovala směnku při diskontní sazbě 8 %. Směnka byla vystavena 8. 3. na 100 000 a je splatná k 30. 6. bankovní poplatek činní 200 Kč.

 

a) vypočteme počet dní od eskontu po splatnost

Počet dní = (6-4) * 30 dní + (30-12)= 78 dní

 1. b) Diskont = (100 000)/100*8* 78/360 = ̇1 733 Kč
 2. c) diskontovaná částka = 100 000 – 1 733 = 98 267,-
 3. d) po odečtení poplatků = 98 267 – 200 = 98 067,-

 

Př. Směnka na 560 000. Diskontní sazba 9 %. Eskontovaná 20. 2., splatná 10. 4.

Poplatek 500 Kč.

a) (4-2) * 30 + (10-20) = 50

b) diskont = (560 000)/100*9*50/360=7 000

c) diskontovaná částka = 560 000 – 7 000= 553 000 Kč

d) po odečtení poplatků = 553 000 – 500 = 552 500 Kč

 

Diskontování za více období

– za období delší než jeden rok

a) počítáme s jednorázovým vkladem

b) odúročujeme i úroky

(Současná hodnota) Diskontovaná částka = KJ (Budoucí hodnota) * odúročitel

Odúročitel = 1/úročitel = 1/((1+i/100 )^n )

 

Př. Kolik máme dnes jednorázově vložit do banky, abychom tam za 5 let

při ÚS 5 % p. a. 5 000.

SH = 100 000 *1/((1+5/100 )^5 ) = 100 000* 1/((1+0,05)^5 )= 100 000 * 0,783526 = 78 353 Kč

 

Splácení dluhu (úvěru):

– úvěr se nejčastěji splácí anuitně

anuita: zahrnuje splátku úvěru (ÚMOR) + úroky

Roční splátka (RS) = velikosti úvěr * umořovatel

umořovatel = i/100*(1+i/100)[(1+i/100 )^n-├ 1]┤

Podnikatel si vypůjčil 800 000 Kč na 4 roky, ÚS 15 % p. a., bude splácet měsíčně.

Vypočtěte  

– roční splátku

– měsíční splátku

– zaplaceno celkem včetně úroků

– zaplaceno na úrocích

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!