Úvěry – otázka z účetnictví

 

Otázka: Úvěry

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

 

Úvěry jsou jedním ze zdrojů financování podniku

Jsou cizím zdrojem financování

Dělíme je na krátkodobé a dlouhodobé.

 

KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

Úvěry se splatností do 1 roku. Evidují se na účtu 231 – krátkodobé bankovní úvěry.  Poskytnuté prostředky banka připisuje buď na účet, nebo z úvěru proplácí dodavatelské faktury. Účtujeme na základě výpisu z úvěrového účtu. Poskytnutí úvěru na stranu Dal, splácení úvěru na stranu Má dáti.

 

Kontokorentní úvěr

  • zvláštním typem je kontokorentní úvěr – je povoleno přečerpání BÚ, můžeme se dostat do mínusu; účtuje se na účtu 221; výhoda je, že se nemusí sepisovat smlouva, ale nevýhoda větší sazba – 18 %
    • lombardní – zástava movité věci
    • hypoteční – zástava nemovitosti
    • kontokorentní – povolené přečerpání účtu – nejčastější
    • eskontní – souvisí s vystavením směnky

 

DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

Úvěry se splatností nad 1 rok. Zaznamenávají se na účet 461 – Bankovní úvěry.

 

DODAVATELSKÝ ÚVĚR

Jedním z nejběžnějších cizích zdrojů financování firmy.

Vznik při dodavatelsko – odběratelských vztazích, dodavatel umožní odběrateli uhradit fakturu s určitou dobou splatnosti. Po tuto dobu dodavatel odběratele bezúročně úvěruje. Běžná doba splatnosti bývá 14 dnů, ale dodavatel může odběrateli povolit i delší (měsíc, 3 měsíce), záleží na dodavateli (časový posun mu může způsobit finanční potíže + ho finančně poškozuje)

Většinou bývá krátkodobým zdrojem financování.

Jedná se vlastně o závazek vůči dodavatelům (321).

 

KONTOKORENT

ÚROKY

Žádný úvěr není zadarmo. Cenou za poskytnutí úvěru je úrok, který se vyúčtuje do nákladů na účet 562

 

PŘEVOD PENĚZ MEZI ÚČTY


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy