Úvěry – otázka z účetnictví

 

Otázka: Úvěry

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

 

Úvěry jsou jedním ze zdrojů financování podniku

Jsou cizím zdrojem financování

Dělíme je na krátkodobé a dlouhodobé.

 

KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

Úvěry se splatností do 1 roku. Evidují se na účtu 231 – krátkodobé bankovní úvěry.  Poskytnuté prostředky banka připisuje buď na účet, nebo z úvěru proplácí dodavatelské faktury. Účtujeme na základě výpisu z úvěrového účtu. Poskytnutí úvěru na stranu Dal, splácení úvěru na stranu Má dáti.

 

Kontokorentní úvěr

  • zvláštním typem je kontokorentní úvěr – je povoleno přečerpání BÚ, můžeme se dostat do mínusu; účtuje se na účtu 221; výhoda je, že se nemusí sepisovat smlouva, ale nevýhoda větší sazba – 18 %
    • lombardní – zástava movité věci
    • hypoteční – zástava nemovitosti
    • kontokorentní – povolené přečerpání účtu – nejčastější
    • eskontní – souvisí s vystavením směnky

 

DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

Úvěry se splatností nad 1 rok. Zaznamenávají se na účet 461 – Bankovní úvěry.

 

DODAVATELSKÝ ÚVĚR

Jedním z nejběžnějších cizích zdrojů financování firmy.

Vznik při dodavatelsko – odběratelských vztazích, dodavatel umožní odběrateli uhradit fakturu s určitou dobou splatnosti. Po tuto dobu dodavatel odběratele bezúročně úvěruje. Běžná doba splatnosti bývá 14 dnů, ale dodavatel může odběrateli povolit i delší (měsíc, 3 měsíce), záleží na dodavateli (časový posun mu může způsobit finanční potíže + ho finančně poškozuje)

Většinou bývá krátkodobým zdrojem financování.

Jedná se vlastně o závazek vůči dodavatelům (321).

 

KONTOKORENT

ÚROKY

Žádný úvěr není zadarmo. Cenou za poskytnutí úvěru je úrok, který se vyúčtuje do nákladů na účet 562

 

PŘEVOD PENĚZ MEZI ÚČTY

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!